เขตการปกครองคณะสงฆ์ ในประเทศไทย 77 จังหวัด 815 อำเภอ 63 กิ่ง 7,567 ตำบล
คณะสงฆ์ จำนวนจังหวัด จังหวัดในเขตปกครอง หน จำนวนวัด
ภาค 1 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ กลาง 953
ภาค 2 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี กลาง 1,237
ภาค 3 4 จังหวัด ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี กลาง 1,457
ภาค 4 4 จังหวัด นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์ เหนือ 2,625
ภาค 5 4 จังหวัด สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ์, ตาก เหนือ 1,523
ภาค 6 5 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน เหนือ 2,966
ภาค 7 3 จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน เหนือ 1,897
ภาค 8 6 จังหวัด อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ ตะวันออก 4,487
ภาค 9 4 จังหวัด ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด ตะวันออก 4,730
ภาค 10 6 จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ ตะวันออก 5,143
ภาค 11 4 จังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์ ตะวันออก 4,930
ภาค 12 4 จังหวัด ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว ตะวันออก 1,334
ภาค 13 4 จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด กลาง 1,168
ภาค 14 4 จังหวัด นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร กลาง 1,490
ภาค 15 4 จังหวัด ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์ กลาง 1,022
ภาค 16 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี ใต้ 1,171
ภาค 17 5 จังหวัด ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง ใต้ 414
ภาค 18 6 จังหวัด สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ใต้ 901
รวมจำนวนวัดทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 39,448 วัด  
หนกลาง 23 จังหวัด 7,327 วัด  
หนเหนือ 16 จังหวัด 9,011 วัด  
หนตะวันออก 24 จังหวัด 20,624 วัด  
หนใต้ 14 จังหวัด 2,486 วัด  
ข้อมูลอ้างอิง : รายงานทะเบียนวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ : ในรายงานทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บางวัดก็มีข้อมูลไม่สมบูรณ์
                     ขอให้ผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม และบางวัดข้อมูลก็คลาดเคลื่อน ขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
ฐานข้อมูล สำนักพุทธฯ
บัญชีรายชื่อวัดทั่วประเทศ จัดทำโดย ฝ่ายศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด  กองพุทธศาสนสถาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๓๗-๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ