เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัด ยะลา 7 อำเภอ 1 กิ่ง 59 ตำบล 50 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองยะลา 18 95000 9501
2 อำเภอบันนังสตา 9 95130 9503
3 อำเภอธารโต 7 95150 9504
4 อำเภอเบตง 6 95110 9502
5 อำเภอรามัน 5 95140 9506
6 อำเภอยะหา 3 95120 9505
7 อำเภอกาบัง 2 95120 9507
8 กิ่งอำเภอกรงปินัง 0 95000 9508
รวม 50 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 คชศิลาวนาราม ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
2 บาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ศรีนคร ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต ธรรมยุต วัดราษฎร์
5 เขาบันนังกระแจะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บ่อหิน ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต มหานิกาย วัดราษฎร์
7 คงคานิมิตร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต มหานิกาย วัดราษฎร์
8 คอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ตาพะเยา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต มหานิกาย วัดราษฎร์
10 จินดาพลาราม ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
11 บ้านฉลองชัย ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
12 เขาน้ำตก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
13 เจริญธรรม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
15 สุวรรณบรรพต ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
16 กม.๒๖ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ถ้ำทะลุ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เนรัญชราวาส ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา มหานิกาย วัดราษฎร์
19 จันทร์ธาดาประชาราม ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 บ่อน้ำร้อน ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 มาลาประชาสรรค์ ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 พุทธาธิวาส ตำบลเบตง อำเภอเบตง มหานิกาย พระอารามหลวง
23 พุทธมงคล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 วังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 พรุทุ่งคอก ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ศรีพัฒนาราม ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ชมพูสถิต ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ยูปาราม ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
30 วาลุการาม ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
31 สิริปุณณาราม ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 เฉลิมนิคม ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ยะลาธรรมาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 นิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 พุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย พระอารามหลวง
36 เมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย พระอารามหลวง
37 มหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา อนัมนิกาย วัดราษฎร์
38 ตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
39 สวนใหม่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ธรรมยุต วัดราษฎร์
40 เวฬุวัน ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
41 หลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
42 คูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 วงกตบรรพต ตำบลตาชี อำเภอยะหา มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ปูแหล ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา ธรรมยุต วัดราษฎร์
45 ยะหาประชาราม ตำบลยะหา อำเภอยะหา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 สุนทรประชาราม ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 วชิรปราการ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 รังสิตาวาส ตำบลท่าธง อำเภอรามัน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สารพฤกษาวาส ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 นิโครธาวาส ตำบลวังพญา อำเภอรามัน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 มหานิกาย 43
ธรรมยุต 6
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 47
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ