เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ 108 ตำบล 573 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71 71000 7101
2 อำเภอไทรโยค 64 71150 7102
3 อำเภอเลาขวัญ 63 71210 7110
4 อำเภอทองผาภูมิ 53 71180 7107
5 อำเภอท่าม่วง 53 71110 7106
6 อำเภอท่ามะกา 43 71120 7105
7 อำเภอบ่อพลอย 42 71160 7103
8 อำเภอศรีสวัสดิ์ 37 71250 7104
9 อำเภอพนมทวน 34 71140 7109
10 อำเภอหนองปรือ 34 71220 7112
11 อำเภอห้วยกระเจา 32 71170 7113
12 อำเภอด่านมะขามเตี้ย 31 71260 7111
13 อำเภอสังขละบุรี 16 71240 7108
รวม 573 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กุสาวดี ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขาปู่คง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ดอนสว่าง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ยางเกาะ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 หนองบัว ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 หนองไผ่ล้อม ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 แหลมทอง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 จรเข้เผือก ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ถ้ำอ่างหิน ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ทุ่งสกุลทอง ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ไทรทองพัฒนา ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
13 โป่งโก ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 มอเจริญธรรม ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 วังตะเคียน ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หนองกวาง ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองมะค่า ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 หนองหญ้าปล้อง ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ขันติเมตตา ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ด่านมะขามเตี้ย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ท่าพุราษฏร์บำรุง ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ท่าแย้เจริญธรรม ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 พระธาตุโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 พุตามั่น ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 มโณธรรม ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หนองโสนเทียมจันทร์ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 หนองหัววัว ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 หนองหิน ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ถ้ำเขาชะอางค์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
30 หนองปากดง ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 หินแท่นลำภาชี ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 เกริงกระเวีย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 คลีตี้ผลธรรมาราม ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ชะอี้สุวิมลธรรมาราม ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ทิพุเยโกวิทยาราม ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ธุดงค์สมเด็จ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 พุทโธภาวนา ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ส่องท่อธรรมสถิตย์ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนาราม ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 เวฬุวัน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
41 เขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 จวบจันทร์วนาราม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 บ้านไร่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ประจำไม้ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ปากลำปิล็อก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 พุทธบริษัท ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 พุทธมณฑลอรัญญิกาวาส ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ไร่ป้า ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เสาหงษ์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ห้วยปากคอก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หินแหลม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 องธิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 อู่ลอง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เหมืองแร่ปิล็อก ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 กุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 เชิงเขา ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ถ้ำผาสุกิจวนาราม ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 นามกุยทายิการาม ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ผาสุกิจสุวรรณเขต ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 พุถ่องเจริญธรรม ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หนองเจริญศรัทธาธรรม ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เขาถ้ำสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สะพานลาวประชาสรรค์ ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ห้วยสมจิต ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ป่าเขาใหญ่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
71 ท่ามะเดื่อ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 นพเก้าทายิการาม ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 วังปะโท่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ห้วยเจริญศรัทธาราม ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 เขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 จันทร์หงาย ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ดงโคร่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์ ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ธารน้ำร้อน ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ป่าผาตาดธารสวรรค์ ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 วังผาตาด ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
82 วังหิน ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หินดาด ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 หินดาดผาสุการาม ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ดอนคราม ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ถ้ำแฝด ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บ้านถ้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 หนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 อู่ตะเภา ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ศรีโลหะราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 เทวธรรม ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 บ้านทอง ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ป่าพุทธบาทเขาน้อย ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 สันติคีรีศรีบรมธาตุ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 กร่างทองราษฏร์บูรณะ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ศรีสุวรรณาวาส ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ห้วยนาคราช ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 เขานางพิมพ์ปรีชาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ต้นลำใย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ถ้ำกูปนฬวัน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 หนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หนองสำรอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เขาคันหอก ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 เขาเพิง ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 เขาเล็ก ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ตลาดสำรองพันธาราม ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 รางเฆ่ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 หนองพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ถ้ำเสือ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พิไชยธาราม ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 มโนธรรมมาราม ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ม่วงชุม ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง อนัมนิกาย วัดราษฎร์
117 ขุนไทยธาราม ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 สระกลอย ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 วังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โพธิ์ศรีสุขาราม ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 วังศาลา ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 หนองเสือ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 หนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
124 โมกมันขันธาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ใหญ่ดงรัง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 อินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ป่าอมราราม ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง ธรรมยุต วัดราษฎร์
128 โกรกตารอด ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เขาธรรมอุทยาน ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ทะเลสาบ ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 เมตตาปิตยานนท์ ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ราษฎร์ศรัทธาธรรม
(หนองอีเห็น)
ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 หนองกงเกวียน ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หนองตะครอง ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองตากยาอภัยสัตว์ ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 หนองสองห้อง ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 หินกอง ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 เขากะอาง ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
139 เขาช่องพัฒนาราม ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
140 เขาพระสิทธิญาณ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เขาสามสิบหาบ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
143 เขาใหญ่ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
144 โพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จีนนิกาย วัดราษฎร์
145 ดอนขมิ้น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ลูกแก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ทุ่งประทุน ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ทุ่งมะกรูด ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
151 รางกระต่ายรังสรรค์ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
152 สำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ห้วยกรด ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ท่ามะกา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หนองลานราษฎร์บำรุง ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
156 กระต่ายเต้น ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
157 คร้อพนัน ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ใหม่เจริญผล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ดอนสามง่าม ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ใหม่รางวาลย์ ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ปากบาง ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
164 หนองโตนด ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
165 พระแท่นดงรัง ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา มหานิกาย พระอารามหลวง
166 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
167 หมอสอ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หนองโรง ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ห้วยตะเคียน ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
170 เขาสะพายแร้ง ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
171 สนามแย้ ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ท่ากระทุ่ม ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
173 แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
174 หนองพลับ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
175 จันทร์ลาดสุขสุวรรณ ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ดาปานนิมิต ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
177 หนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
178 หนองลาน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ดอนตาลเสี้ยน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา มหานิกาย วัดราษฎร์
181 พุมุด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค ธรรมยุต วัดราษฎร์
182 เกาะเจริญสุขาราม ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
185 น้ำตก ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
186 พุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
187 พุเตย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
188 พุพง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
189 พุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
190 วังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
191 สวนป่าไผ่ล้อม ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
192 เขาเข้เทพนิมิตวนาราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ดาวดึงส์ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ท่าทุ่งนาฤทธาราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ไทรโยคใหญ่ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
197 เนรัญชราราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
198 แม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
199 วังพระวิเวกวนาราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
200 เวฬุวนาราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
201 สุนันทวนาราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ใหม่ดงสัก ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สุธาสินีวนาราม ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค ธรรมยุต วัดราษฎร์
204 ทุ่งมะเซอย่อ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
205 บ้องตี้ล้วนพูลผลาราม ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
206 วังโพธิการาม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ธรรมยุต วัดราษฎร์
207 เขาน้อยชินราช ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
208 เขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
209 เครือมิตรสันติธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ไตรรัตนาราม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ถ้ำสมณธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
212 เทพเทพาศรัทธาธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ไทรทองพัฒนา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ไทรโยคมณีกาญจน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
215 พุน้อย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
217 สามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
218 หนองขอนเทพมงคล ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ป่าธรรมบูชา ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค ธรรมยุต วัดราษฎร์
220 แก่งสามัคคี ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
221 แก่งสารวัตร ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
222 เขาช้างวนาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
223 เขาพังเจริญผล ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ดงพง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
226 เนินสวรรค์ฤทธาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
227 บ้องตี้น้อย ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
228 วังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
229 หาดงิ้ว ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
230 ถ้ำมะเดื่อ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
231 ยางโทน ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ศรีมงคล ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
233 สมานสามัคคีธรรม ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
234 หนองแจง ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
235 หนองปลาซิว ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
236 หินดาด ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค ธรรมยุต วัดราษฎร์
238 ถ้ำเสือดาว ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ท่าตาเสือ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ทุ่งนาโกลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ปากกิเลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
242 พุปลู ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
243 สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองปรือ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค มหานิกาย วัดราษฎร์
245 เขาจันทร์ศิลาภรณ์ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
246 เขาแดง ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองเข้จันทาราม ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
249 รัชดาภิเษก ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย ธรรมยุต วัดราษฎร์
250 เขาพระศรีรัตนาราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
251 เขาวงจินดาราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ช่องด่านราษฎร์บำรุง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ถ้ำเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
254 บึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
255 บึงหัวแหวน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
256 หนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
257 หนองโพธิ์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ชัฏน้ำเงิน ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
260 พุรวก ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
261 ทุ่งกระเพราทอง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
263 พุพรม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
264 รางขาม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
265 วิเศษสุขาราม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
266 สลอบวนาราม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
267 เสาหงส์ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
268 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
269 หนองแดงวนาราม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
270 หนองปลวก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
271 เนินบรรพต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ป่าญาณคุตโต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ป่าญาณคุตโต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
274 โป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ลำตะเพิน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ลำอีซู ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
277 หนองกร่าง ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
278 หนองแกใน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
280 หนองสำโรง ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
282 เทพนิมิตรโชติการาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
285 หนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
286 หลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
288 บ้านน้อย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ปลักเขว้า ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนองขุย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
291 บ่อหว้า ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ดอนงิ้ว ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
294 บ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
295 พุทธบูชา ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ลาดขาม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
297 สระแก้ว ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
298 สระสำเภาทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
299 สาลวนาราม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
300 หนองโพธิ์ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
301 กระเจาบ่อยา ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
302 บ่อระแหงคุณาราม ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
303 เบญพาด ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
304 โป่งกูป ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
305 พังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
306 รางสมอ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
307 เขาคลุกคลีเจริญธรรม ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ตรีมิตรประดิษฐาราม ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
309 รางหวาย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
310 วังกุ่ม ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
311 สระบ้านกล้วย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
312 หนองจอก ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ห้วยกรด ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
314 เขาจำศีล ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
315 คงคา ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
316 นาพระยา ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
317 วังรักราษฎร์บำรุง ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
318 หนองโรง ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ห้วยเจริญธรรม ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน มหานิกาย วัดราษฎร์
321 แก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
322 เขาแหลม ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ถ้ำมังกรทอง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ถ้ำมุนีนาถ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
325 พุทธกาญจนมุนี ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
326 เขาเทพนิมิต ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ถ้ำขุนไกร ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ท่าน้ำตื้น ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ท่าพะเนียดกุญชร ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
330 เนินพระงาม ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
331 เขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์
(โป่งปัด)
ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ช่องกระทิง ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
334 หมอเฒ่า(เกาะแก้ว) ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
335 บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
336 สิริกาญจนาราม ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
337 ราษฎร์ประชุมชนาราม ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
338 หัวหิน ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
339 เจริญบุญไพศาล ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี อนัมนิกาย วัดราษฎร์
340 ตะเคียนงามลักคณานุกูล ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
342 ทุ่งศาลา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
344 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ประตูด่าน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
346 โป่งเสี้ยว ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
347 พุน้อย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
348 พุน้ำร้อนรัตนคีรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ลำทราย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ลำทหาร ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
351 สามพระยา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
352 หนองบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
354 เทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
355 ถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อนัมนิกาย วัดราษฎร์
356 ธุดงคนิมิต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
357 เขาตองเมืองลับแล ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 เขาเม็งอมรเมศร์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 เขาล้านธรรมาราม ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 หัวนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
361 อุดมมงคล ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 สุทธิกาญจนาราม ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
363 กาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 ทุ่งลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
365 เย็นสนิทธรรมาราม ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ราษฎร์บำรุงวราราม ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
367 วังกุ่ม ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
368 เขาคีรีวงค์ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
369 เขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ท่ามะนาว ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ธรรมประวัติปรียาราม ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
372 วังจาน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
373 สันติราษฎร์บำรุงวราราม
(พุทธกาญจน
ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
374 หนองประชุม ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
375 นากาญจน์ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
376 วังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ถ้ำประทุน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ถ้ำพุทธาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
379 พุประดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
380 พุเลียบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
381 ศรีอุปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
382 เมตตาธรรมโพธิญาณ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จีนนิกาย วัดราษฎร์
383 ไทยวิวัฒนาราม ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
384 ถ้ำเขาปูน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
385 ถ้ำคีรีธรรม ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ถ้ำเจริญธรรม ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ถ้ำพุหว้า ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ถ้ำสัตบรรคูหา ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
389 ทุ่งนาคราช ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
390 พรหมกิตติยาราม ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
391 โพธิสัตว์บรรพต ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
392 เฉลิมชัยมงคลสามัคคี ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
393 ชัฏดงพลับ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
395 น้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ราษฎร์บำรุงธรรม ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
397 สี่กั๊กราษฏร์บำรุง ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
398 หนองฝ้ายเล็ก ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
399 หนองหวาย ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
400 หนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
401 เขากาญจนาเขต ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
402 เขาวัง ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
403 พุบอน ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โพธิ์ร่มเย็นเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
405 เลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
406 สุวรรณคีรี(เขาปูน) ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
407 แสลบเขต ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
408 หนองกระทุ่ม ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
409 หนองโพธิ์คีรีเขต ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
410 เขาแยง ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
411 หนองขบ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 หนองเค็ด ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 หนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
414 หนองนกแก้ว ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
415 หนองพลอง ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
416 เขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุง ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ช่องกลิ้ง ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
419 น้ำโจนกาญจนาราม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
420 โป่งไหม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
421 หนองแกแดง ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 หนองไก่เหลือง ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
423 หนองงูเหลือม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
424 หนองตาก้าย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
425 หนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
426 หนองปรือ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ใหม่คีรีวงษ์ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ตรอกสะเดา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 ประดู่เหลี่ยม ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 ผาแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 พรหมณี ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
432 โพธิ์เอน ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
433 มะลังกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
434 วังไพรศิลาทอง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 หนองกระหนาก ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 หนองมะสัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 หนองใหญ่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ใหม่รุ่งเรืองธรรม ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 เขาน้อยศรีน้ำเงิน ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ชุมนุมพระ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 กรับใหญ่ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 เกาะแก้ววนาราม ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 เขาวงพระจันทร์ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 เขื่อนห้วยเทียนวนาราม ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 นางาม ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 น้ำคลุ้ง ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ศรีพนมเทียน ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 โสนงาม ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 หนองไก่ต่อ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 หนองม่วง ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ใหม่เจริญสุข ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ใหม่ภูมิเจริญ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 ถ้ำสิริธรรมาราม ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
456 เขาโจด ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 เขาเหล็ก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ไทยชาวเขา ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 น้ำพุพนาวาส ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 บ้านสามหลัง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ปากลำขาแข้ง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ภูกำแพง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ดงเสลาเก่า ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ท่าสนุ่น ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 โป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 พุน้ำเปรี้ยว ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 สมเด็จ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 หาดแตง ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 แก่งแคบ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ถ้ำพระธาตุ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ถ้ำพุกุ้งเจริญธรรม ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 ท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 พ่อขุนเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 หม่องกระแทะ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ไตรรงค์ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 ถ้ำผาพิรุณ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 ถ้ำองจุ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 นาสวน ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 มัชฌิมวนาราม ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 วังผาแดง ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ศรีเกษตราราม ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 องสิต ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 องหลุ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ปลายดินสอ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 พุตาเฮียงสามัคคีธรรม ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 เกาะบุก ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ต้นมะพร้าว ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 ถ้ำเนรมิตร ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ทุ่งนาวราราม ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 บ้านน้ำมุด ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ลิเจีย ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
493 ท่าดินแดง ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ผาผึ้ง ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ยางขาว ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
496 วังขยาย ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
497 วังปะโท่ ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ห้วยมาลัย ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ทิไร่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
500 บ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
501 เสน่ห์พ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
502 เจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
503 วังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
504 เวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ศรีสุวรรณาราม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
506 ห้วยกบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ถ้ำเนรมิต ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
509 ถ้ำวังหิน ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
510 เขาขามสามัคคีธรรม ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 เขาหินตั้ง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ม่วงเฒ่า ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 สมเด็จเจริญ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ป่าเขาน้อย ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ ธรรมยุต วัดราษฎร์
516 เขามุสิการาม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 เขารังวนาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 เขาโสธาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
519 ถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ทุ่งโป่งบูชาธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 นันทวันมิตรเจริญ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
522 น้ำทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
523 เพชรสมบูรณ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 สันติวนาราม(โป่งช้าง) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 หนองขอน ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 หนองจอก ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 หนองตาเดช ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
530 หนองปลาไหล ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 หนองไม้เอื้อย ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 หนองสาหร่าย ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 หนองหูช้าง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 หนองใหญ่เจริญพร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 ห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ห้วยใหญ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
537 เทพมงคล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
538 หนองแกประชาสรรค์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 หนองขอนเทพพนม ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
540 หนองไผ่ล้อม ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
541 ห้วยหวาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ มหานิกาย วัดราษฎร์
542 เขาดินสอ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
543 เขารักษ์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
545 บ้านกรับ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
546 บ้านพนมนาง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
547 วังข้าวใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สระกระเบื้อง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
549 สันติคีรี ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
550 หนองนางเลิ้ง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
551 หนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
552 นาใหม่ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
553 บ่อทอง ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
554 วังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
555 บ่อเงิน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
556 พรหมนิมิต ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ศรีบัวทอง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
558 สระจันทอง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
559 สระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
560 สุดประเสริฐ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
561 ห้วยยาง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
562 ห้วยลึกสามัคคีธรรม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
563 เขากรวด ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
564 เขาศาลาพัฒนาราม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
565 เขาศาลาศรีธรรมาราม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ซ้องสาธุการ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ทัพพระยา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ไผ่งาม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
569 พงษ์ไพบูลย์ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
570 พยอมงาม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ไพรงาม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
572 สวนมะม่วง ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
573 ห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มหานิกาย วัดราษฎร์
573 มหานิกาย 548
ธรรมยุต 20
อนัมนิกาย 3
จีนนิกาย 2
วัดราษฎร์ 570
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ