เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดระยอง 8 อำเภอ 58 ตำบล 272 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอแกลง 77 21110 2103
2 อำเภอเมืองระยอง 59 21000 2101
3 อำเภอบ้านค่าย 42 21120 2105
4 อำเภอปลวกแดง 23 21140 2106
5 กิ่งอำเภอเขาชะเมา 20 21110 2107
6 อำเภอวังจันทร์ 19 21210 2104
7 กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา 17 21180 2108
8 อำเภอบ้านฉาง 15 21130 2102
รวม 272 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กระแสร์คูหาสวรรค์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คลองป่าไม้ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ยางงาม ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 กลางกร่ำ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ชากมะกรูด ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ป่ากร่ำ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 กองดิน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 เขาน้อย ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เขายายพริ้ง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 เขาสำรอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ชากขุนวิเศษ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ชำสมอ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 มะค่าไทรงาม ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองคุย ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 คลองปูน ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ไตรรัตนาราม ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เนินยาง ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 เนินสมบูรณ์ ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 เขากะโดน ตำบลชากโดน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 บุนนาค ตำบลชากโดน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ป่าเทพรังสี ตำบลชากพง อำเภอแกลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
23 สนามรัตนาวาส ตำบลชากพง อำเภอแกลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
24 สุวรรณบรรพต ตำบลชากพง อำเภอแกลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 สุวรรณบรรพต ตำบลชากพง อำเภอแกลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
26 คลองตากวา ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ในชาก ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 พลงไสว ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 สมอโพรง ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 สันติวัน ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 อรัญรังษี ตำบลชากพง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สารนาถธรรมาราม
(สารนารถธรรมาราม)
ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
34 เจริญสุข ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โพธิ์ทองพุทธาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 หนองกันเกรา ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 อ่างตานนท์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 มงคลวุฒาวาส ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
41 ชุมนุมสูง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ถ้ำหมีนอน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ทุ่งควายกิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 เนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 เนินสุข ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 หนองกะพ้อ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หนองหว้า ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 จำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ถนนกะเพรา ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 เนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 เนินทราย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 หนองแพงพวย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 วังน้ำขาว ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 หนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ห้วงหิน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 อู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ดอนมะกอก ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ตะเคียนงาม ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สมมติเทพฐาปนาราม ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เกาะลอย ตำบลพังราด อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ท่ากง ตำบลพังราด อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ท่ามะกอก ตำบลพังราด อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ปากน้ำพังราด ตำบลพังราด อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 พังราด ตำบลพังราด อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 เขาดิน ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ดอนสำราญ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 เนินหย่อง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 วังศิลาธรรมาราม ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 วังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 หนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 คีรีวนาราม ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 เต้าปูนหาย ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 บ่อทอง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 สองพี่น้อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 คงคาวราราม ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
79 เขาชะอาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ถ้ำเขาโบสถ์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ถ้ำสุวรรณภูผา ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
82 มะเดื่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
83 เนินต้นชัน ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
84 เขาช่องลม ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ศรีประชาธรรม ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เขาชะเมา ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 คลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
89 น้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
90 น้ำใส ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
91 สามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
92 เหมืองแร่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เขาพัง ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ปากแพรก ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ยางเอน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
96 สีระมัน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ห้วยทับมอญ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
99 หนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 คลองตาทัย ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
101 เจริญศรีราษฎร์ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ประสิทธาราม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พนานิคม ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 มะขามเดี่ยว ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 หนองระกำ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 เขาแกแล ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ธรรมยุต วัดราษฎร์
107 เขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ธรรมยุต วัดราษฎร์
108 นพเก้าพนาราม ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หนองหว้า ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 อัษฎาราม ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
111 กระเฉท ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ปกรณ์ธรรมาราม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
113 มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
114 หนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
115 เขาลอย ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
116 คลองมงคล ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
117 เจ็ดลูกเนิน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ชากกอไผ่ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
119 บึงต้นชัน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ห้วงหิน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สามัคคีคุณาวาส ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย ธรรมยุต วัดราษฎร์
122 หนองหว้า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย ธรรมยุต วัดราษฎร์
123 ตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
124 บ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองคอกหมู ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
126 หนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
127 เขางวงช้าง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
128 เขาตะแบก ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เขาหวาย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
130 เทพนิมิตร ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
131 เนินสว่าง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
132 สมวงศ์ธรรมาราม ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
133 หนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หวายกรอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
135 กระบกขึ้นผึ้ง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
136 บ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ไผ่ล้อม ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
138 เกาะ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ปากป่า ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
140 หนองสะพาน ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ปทุมาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ป่าหวาย ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ปิปผลิวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ละหารใหญ่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ศาลาน้ำลึก ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
146 หนองกรับ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
147 หนองฆ้อ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
148 หินโค้ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
149 เขาโพธิ์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
150 เชิงเนินสุทธาวาส ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ดอนจันทน์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
152 มาบตอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สวนหลาว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หนองกะบอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
156 อ่างแก้ว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ชลธาราม ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 เนินกระปรอก ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 บ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ประชุมมิตรบำรุง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ภูดรนิ่มเสนาะ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 คีรีภาวนาราม ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
163 คลองทราย ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 พลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 บ้านคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สมบูรณาราม ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 สระแก้ว ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 สำนักกะท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 สุวรรณรังสรรค์ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 หนองโบสถ์ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 เขาน้อย ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 คลองกรำ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 จอมพลเจ้าพระยา ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 เจ็ดโกรกเจริญธรรม ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 หนองบอนวิปัสสนา ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ไพรสณฑ์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
178 มาบลูกจันทร์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
179 มาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
180 มาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ราษฎร์อัสดาราม ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
184 แม่น้ำคู้ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
185 วังประดู่ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
186 สิทธิสามัคคี ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
187 หนองมะปริง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
189 หมอมุ่ย ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 เขาคลองซอง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 คลองน้ำดำ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 คลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 บึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หนองไร่ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 สมานมิตร ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 แกลงบน ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ตะพุนทอง ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 ธงหงษ์ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ปากทางแกลง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
200 ศรีวโนภาส ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
201 เขาแก้ว ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 เขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ตะเคียนทอง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ท่าเรือ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 มาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ตรีรัตนาราม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
207 เกาะกลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 น้ำคอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
209 เนินพุทรา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 บ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ตะพงใน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 เขาโบสถ์ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 เขาไผ่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 โขด ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย พระอารามหลวง
221 ลุ่ม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย พระอารามหลวง
222 เขาวังม่าน ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ชะวึก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 นาตาขวัญ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 น้ำคอก(ดอนขุดทอง) ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 กรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 โขดใต้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 โขดหิน ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 เนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 หนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 จุฬามุนี ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
232 เขาพระบาท ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ตรีมิตรประดิษฐาราม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 แลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 มงคลสามัคคีธัมโมทัย ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
237 เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 เขาสำเภาทอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ในไร่ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 บ้านเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 เภตราสุขารมย์ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 โสภณวนาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
243 ตากวน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
246 ยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 สำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
248 โอภาสี ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 มาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
252 หนองแฟบ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 แก่งหวาย ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 เขาตาอิ๋น ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 เขาโอภาส ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 คลองไผ่ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 หนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 คลองเขต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 บึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ป่ายุบ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 เขาตลาดสิงหเสนี ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 คลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 พลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 มาบตอง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 เขาหินแท่น ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 คลองจำกา ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ชงโค ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 วังจันทน์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ศรีโสภณ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 มหานิกาย 251
ธรรมยุต 21
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 270
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ