เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต 3 อำเภอ 17 ตำบล 38 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองภูเก็ต 20 83000 8301
2 อำเภอถลาง 15 83110 8303
3 อำเภอกะทู้ 3 83120 8302
รวม 38 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 อนุภาษกฤษฎาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 สุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 อนามัยเกษม ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 แขนน ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 เทพกระษัตรีย์ ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 พระทอง ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 พระนางสร้าง ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 เมืองใหม่ ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ท่าศักดิ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 โสภณวนาราม ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 ท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 เทพวนาราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 มงคลวราราม ตำบลสาคู อำเภอถลาง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 กิตติสังฆาราม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สุวรรณคีรีเขต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
21 สะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ไชยธาราราม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ลัฎฐิวนาราม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
24 สิริสีลสุภาราม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เจริญสมณกิจ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ธรรมยุต วัดราษฎร์
27 ถาวรคุณาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ธรรมยุต วัดราษฎร์
28 โฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
29 มงคลนิมิตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย พระอารามหลวง
30 วิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
31 พิทักษ์สมณกิจ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 อร่ามรัตนาราม ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ธรรมยุต วัดราษฎร์
33 เขารังสามัคคีธรรม ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
35 รัษฎาราม ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
36 สว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
37 เทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
38 นาคาราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต มหานิกาย วัดราษฎร์
38 มหานิกาย 32
ธรรมยุต 6
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 37
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ