เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 8 อำเภอ 93 ตำบล 266 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองเพชรบุรี 75 76000 7601
2 อำเภอท่ายาง 37 76130 7605
3 อำเภอบ้านลาด 36 76150 7606
4 อำเภอเขาย้อย 32 76140 7602
5 อำเภอบ้านแหลม 28 76110 7607
6 อำเภอชะอำ 27 76120 7604
7 อำเภอแก่งกระจาน 16 76170 7608
8 อำเภอหนองหญ้าปล้อง 15 76160 7603
รวม 266 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ลำตะเคียน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ป่าเด็งธรรมาราม ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ร่วมใจพัฒนา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 พุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 วังจันต์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 หนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 เขาลอย ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 ห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
14 สองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 หนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพียง อำเภอแก่งกระจาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
17 เขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ท้ายตลาด ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 พระธาตุศิริชัย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ยาง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ห้วยหลวง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เขาพระ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ดอนทราย ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เทพประชุมนิมิตร ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
25 บ้านบน ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 กุฎิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 บ้านกล้วย ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โพธิ์งาม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ป่าเขากลิ้ง ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
30 เขานาควิวัฒน์ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
31 สระพัง ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
32 สวนโมก ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
33 หนองส้ม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
34 คูหาบรรพต ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
35 พวงมาลัย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
36 พุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองชุมพล ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ทรงธรรม ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย ธรรมยุต วัดราษฎร์
39 คีรีวงก์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
40 มณีเลื่อน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ศีลคุณาราม ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
42 หนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
43 เขาสมอระบัง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
44 เวฬุวนาราม ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
46 กุญชรวชิราราม ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
47 กาจับศรัทธาธรรม ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ถ้ำแจง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 นิคมวชิราราม ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เนรัญชราราม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 หนองตาพต ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
54 ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ป่าวิสุทธิคุณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 โพธิ์สุวรรณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
58 มฤคทายวัน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 หนองแจง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ไตรรัตน์เจริญผล ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ไร่มะม่วง ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
64 หนองเผาถ่าน ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
65 คลองสายหนึ่ง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
66 เทพประสิทธิ์ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
67 นายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
68 โตนดหลวง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
69 สมุทรคาม ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
70 หนองหงษ์พัฒนา ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
71 ช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
72 อ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
73 หนองศาลา ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 หนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 พุมะคำสามัคคี ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
77 ยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สารหิตาวาส ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 หนองเขาอ่อน ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 โป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 หนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 หนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หลุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 เกษมสุทธาราม ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เขื่อนเพชร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ชลธราราม ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ท่าลาว ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 พระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ศรีชุมแสงบุญญาราม ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 หนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 บรรพตาวาส ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
95 ราษฎร์บำรุง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
96 สหธรรมิการาม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
97 วิบูลย์ประชาสรรค์ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ราษฎร์นิมิต ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
99 เขาปากช่อง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ป่าชลประทานราษฎร์ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ปึกเตียน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
103 ดอนเตาอิฐ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ชายนา ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 ตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 อรัญญาราม ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ธรรมาราม ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 บางประจันต์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 แม่ประจันต์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 หนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 หนองบัว ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ระหารน้อย ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
116 อินจำปา ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ขลุบ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เขาพระพรหมชะแง้ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ม่วงงาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
121 โพธิ์กรุ ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
122 เขาทะโมน ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ท่าศาลาราม ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หาดทราย ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
125 จันทาราม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โพธิ์เรียง ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
127 เกาะแก้วสุทธาราม ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ป่าแป้น ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ไม้รวกสุขาราม ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ลาดศรัทธาราม ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ใหม่ประเสริฐ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
132 กุ่ม ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เขาน้อย ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ดอนกอก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
136 หัวนา ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บ่อบุญ ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
138 หนองแก ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
139 วังบัว ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
141 โพธาวาส ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ห้วยเสือ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ดอนหว้า ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ช่อม่วง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
145 โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ไทรทอง ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
147 เนินหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด มหานิกาย วัดราษฎร์
148 หนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด ธรรมยุต วัดราษฎร์
149 กุฎิ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
150 โคมนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
151 พิกุลแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ราษฎร์ศรัทธา ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ไทรทอง ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
155 บางขุนไทร ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
156 เขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
157 บางลำภู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
158 บางหอ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ปากคลอง ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 เฟื้อสุธรรม ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สุทธาวาส ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 คุ้งตำหนัก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
163 บางสามแพรก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ปากลัด ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
165 เกาะแก้ว ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ปากอ่าว ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 เพชรสุวรรณ ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ต้นสน ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ลักษณาราม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ศีรษะคาม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
172 อุตมิงคาวาส ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
173 นอกปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ในปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
175 สมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
176 สมุทรธาราม(สมุทธาราม) ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 มหาสมณาราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
178 กุฎีดาว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
179 แก่นเหล็ก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ข่อย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
181 คงคาราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
182 โคก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ช้าง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ไชยสุรินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ถ้ำแก้ว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
187 พระพุทธไสยาสน์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
188 พลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
189 มหาธาตุ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
190 ยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
191 รัตนตรัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
192 สระบัว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
193 อัมพวันปิยาราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
194 นาค ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
195 พระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ถิ่นปุรา ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
197 หนองไม้เหลือง ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
198 หนองควง ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ท่าศิริ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
200 สนามพราหมณ์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
201 อุทัยโพธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
202 กำแพงแลง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
203 เกาะ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
204 จันทราวาส ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ชีว์ประเสริฐ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ไตรโลก ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ธ่อเจริญธรรม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ป้อม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
209 พรหมวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
210 พระทรง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เพชรพลี ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
212 แรก ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ลาด ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
215 ธงไชย ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
216 บุญทวี(ถ้ำแกลบ) ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
217 วิหารโบสถ์ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
218 อินทาราม ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
220 นาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ไสกระดาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
222 เจริญศรีมณีผล ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ปากน้ำ ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
225 โพธิ์ทัยมณี ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ใหม่เจริญธรรม ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ขุนตรา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
228 บันไดทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ประดิษฐวนาราม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
230 เสาธงเรียง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
231 โพธิ์พระนอก ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
232 โพธิ์พระใน ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เพรียง ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
234 บันไดอิฐ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
235 โรงเข้ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
237 เวียงคอย ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ลาดโพธิ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
239 สำมะโรง ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ลุ่มโพธิ์ทอง ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
242 สมอดาน ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
243 ธรรมรังษี ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ชมพูพน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
245 สิงห์ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
246 เขมาภิรัตการาม ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
247 บ่อหลวง ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
248 เสาวคนธ์ ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
250 บางทะลุ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
251 หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
252 เขาชมพู ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 พุพลู ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
255 วังหิน ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ห้วยรางโพธิ์ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 พุตะเคียน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
260 วังพุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 เขากระทิง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 เขาบันได ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 จะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 สระสี่มุม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 อ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 มหานิกาย 244
ธรรมยุต 22
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 262
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ