เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสตูล 7 อำเภอ 36 ตำบล 38 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองสตูล 11 91000 9101
2 อำเภอควนกาหลง 9 91130 9103
3 กิ่งอำเภอมะนัง 6 91130 9107
4 อำเภอละงู 6 91110 9105
5 อำเภอทุ่งหว้า 3 91120 9106
6 อำเภอท่าแพ 2 91150 9104
7 อำเภอควนโดน 1 91160 9102
รวม 38 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กุมภีลบรรพต ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง ธรรมยุต วัดราษฎร์
2 เขาขาวพัฒนาราม ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 วังผาสามัคคี ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ราษฎร์ประดิษฐาราม ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 นิคมประชาราม ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ราษฎร์ประชา ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 อุไดเจริญ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 อุไดพัฒนาวาส ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 พัฒนาราม ตำบลควนโคน อำเภอควนโดน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สวนเทศ ตำบลแประ อำเภอท่าแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ทุ่งริ้น ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ทุ่งทะนาน ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ชมภูนิมิตร ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ทุ่งขมิ้น ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ป่ามะนังชโลธาร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
17 นิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ปัณณรสาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 นิคมพัฒนา ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ปาล์มพัฒนาราม ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ผังปาล์ม ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ท่าจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
24 พิทักษ์คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
25 มงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
26 หน้าเมืองสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
27 เกาะเนียง ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เขาน้อย ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
29 โพธิ์เจริญธรรม ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย พระอารามหลวง
32 สตูลสันตยาราม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ป่าประทีปรัศมี ตำบลกำแพง อำเภอละงู มหานิกาย วัดราษฎร์
34 อาทรรังสฤษฏิ์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ท่าชะมวง ตำบลละงู อำเภอละงู มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู มหานิกาย วัดราษฎร์
38 มหานิกาย 36
ธรรมยุต 2
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 37
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ