เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 21 อำเภอ 2 กิ่ง 189 ตำบล 1021 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 103 31000 3101
2 อำเภอลำปลายมาศ 98 31130 3110
3 อำเภอสตึก 73 31150 3111
4 อำเภอบ้านกรวด 68 31180 3108
5 อำเภอคูเมือง 65 31190 3102
6 อำเภอนางรอง 65 31110 3104
7 อำเภอกระสัง 62 31160 3103
8 อำเภอประโคนชัย 61 31140 3107
9 อำเภอพุทไธสง 46 31120 3109
10 อำเภอหนองกี่ 46 31210 3105
11 อำเภอละหานทราย 43 31170 3106
12 อำเภอหนองหงส์ 43 31240 3114
13 อำเภอนาโพธิ์ 39 31230 3113
14 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 28 31120 3119
15 กิ่งอำเภอบ้านด่าน 26 31000 3121
16 กิ่งอำเภอแคนดง 22 31150 3122
17 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 31110 3123
18 อำเภอปะคำ 21 31220 3112
19 อำเภอพลับพลาชัย 21 31250 3115
20 อำเภอห้วยราช 19 31000 3116
21 อำเภอชำนิ 17 31110 3118
22 อำเภอโนนสุวรรณ 17 31110 3117
23 อำเภอโนนดินแดง 16 31260 3120
รวม 1021 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ชุมพลมณีรัตน์ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ตาเบ้า ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 บ้านตะเคียน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 หนองแขม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ป่าอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
8 สวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
9 คันธารมย์ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ดอนยาว ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ท่าประชุมวารี ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 หนองขอน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 บ้านปลาย ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
15 กระโดนไม้แดง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ชัยชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บ้านสวายสอ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ไผ่ก้านเหลือง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ไผ่ลวกสุทธาราม ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 กัลยาณวัฒน์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ปทุมคงคา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ระกามังคลาราม ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 อินทบูรพา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 อินทบูรพา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 กทลิวนาราม ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แจ้งเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ธรรมถาวร ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 โนนเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บ้านแซว ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 ลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 หนองพลวง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านตาฮ้อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ประชาศรัทธาธรรม ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ศรีภูมิวนาราม ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 โคกแก้วสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ตาราม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 บ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บ้านติม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 บ้านเสม็ด ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ป่าหนองแคร่ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง ธรรมยุต วัดราษฎร์
45 ชลประทานราชดำริ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 บัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 บ้านตะแบก ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ปราสาททอง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 คุรุราษฏร์บำรุง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ทุ่งชะมด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 โนนแดง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บ้านละลูน ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 บ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 บ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ประทุมคงคา ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 พรหมรัตนาราม ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 หนองเต็งน้อย ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 กุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ป่าครองธรรม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โคกใหญ่ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 จิกน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 จิกใหญ่ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ประชาบำรุง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ป่าคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 หนองคูบอน ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 อุดมราษฏร์วราราม ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ป่าหนองติ้ว ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
72 ตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ทุ่งสว่าง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ป่าโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ศรีสว่างมงคล ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สว่างบูรพาราม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สวายสอ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สามัคคี ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 หนองกระทุ่ม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 หนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 หนองตาด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หนองตาด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ป่าประชาสันติธรรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
85 โพธิ์ศรีธาราม ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 วังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สุพลศรัทธาราม ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ทรงศิรินาวาส ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ธรรมประสิทธิ์ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 บ้านโจด ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ป่าดงย่อ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 โพธิ์ชัยศิริราษฎร์ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ศรีลาวรรณ์ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 แสงจันทร์วนาราม ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หนองขุนพรม ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 อุดมมงคลชัย ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 โนนเมือง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โนนยานาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บัวทอง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ประดิษฐ์ศรีวราราม ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 พรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สระบัว ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 สำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 หนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หนองขวางน้อย ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 อุทกวารี ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ป่าเทพนิมิตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
110 โคกสะอาด ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ชัยศิริมงคล ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 นิโรธวนาราม ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 นิโรธวนาราม ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ป่าเลไลย์ ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สักทองหนองไทร ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง ธรรมยุต วัดราษฎร์
116 ตาหล่ำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ทุ่งสว่าง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 นาหลวง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 บ้านโนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ป่าหนองขาย่าง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ศิลาเรือง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 โศกนาก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 สระกุญชร ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 สาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 สุทธาราม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 หนองไผ่ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 อัมพวัน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 กระทุ่ม ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 คลองสว่างนาแซง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 เทพทราวาส ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ยางทะเล ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ราษฎร์สามัคคี ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 อนามัย ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บ้านหัวฝาย ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ประชาชาติดงพลอง ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ป่าหนาม ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 หนองแวง ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
138 บ้านงิ้ว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
139 โพธิ์ทอง ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ยางน้อย ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
141 สระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
142 สว่างแคนทะเล ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
143 โคกสว่าง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ป่ามัน ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 โยยตาแบง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 วารีมุขาราม ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 โสภณวนารามปอแดง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 หนองหญ้าคา ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 โนนเขวา ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
150 ขันติการาม ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 เขาพระอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 เจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 พูนสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สี่เหลี่ยม ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 หนองสะแก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ดอนไม้ไฟ ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ประชานิมิต ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 อัมภาราม ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 บัวตะเคียน ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยุต วัดราษฎร์
160 นิคมเขต ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 บ้านน้อย ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ศิริสุขาราม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 คีรีเขต ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 เจริญนิมิต ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 สุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ใหม่ยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 โคกตะแบก ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 จอมสุทธาวาส ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ทุ่งสามัคคีธรรม ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 บ้านตะโก ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 สุรินทรารมณ์ ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 โคกสนวน ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 โคกกระหาด ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 หัวสะพาน ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 โคกยาง ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ชนะตาราม ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ป่าโพธิ์แก้ว ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
178 นาฝายสามัคคี ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ประคองราษฎร์ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 เมืองยาง ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ระนามพลวง ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ป่าส้มป่อย ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ ธรรมยุต วัดราษฎร์
183 ละลวด ตำบลละลวด อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 หนองพะอง ตำบลละลวด อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ปราสาทวนาราม ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สำโรงสามัคคีธรรม ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 หนองปล่อง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ก้านเหลืองเก่า ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ป่าหนองหญ้าวัว ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
191 สหมิตรรังสรรค์ ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
193 มะค่ากระสัง ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
194 เสลา ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โพธาราม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
197 สวายสอ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
198 หนองโพรง ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ใหม่เรไรทอง ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
200 โคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
201 แท่นบัลลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
202 พรหมนิมิต ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สระสี่เหลี่ยม ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หนองขุนอัด ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
205 หนองตาสี ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หนองกง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
208 กลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ขุนก้อง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
210 บ้านทุ่ง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
211 ป่าเรไร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 แพงพวย ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ร่องมันเทศ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สามัคคีราษฏร์บำรุง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 หนองเสม็ด ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
216 หัวสะพาน ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 บ้านหนองไทร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
218 หนองงิ้ว-หนองไทร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
219 โพธิ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 หนองกง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 หนองทะยิง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
222 กัลยาณมิตตาราม ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 เวฬุวนาราม ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ศรัทธาชุมพล ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 สันติธรรมาวาส ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 จอมปราสาท ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 น้ำไหล ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 บ้านหนองกกโคกกระสัง ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ราษฏร์ประดิษฐ์ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 เลียบ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 สองพี่น้อง ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 สะเดา ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 หนองพลวง ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 บุตาเวสน์ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ศรีรัตนาราม ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 หนองบัว ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
238 นิคมเขต ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ศิลาชัย ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
240 สิงห์วงศ์ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
241 หนองกราด ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
242 หนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
243 สุวรรณาราม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองโบสถ์ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ศรัทธาประชาบูรณะ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
246 หนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ป่าจานโคกสมบูรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
248 โคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หนองกง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
250 หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
251 หนองม่วง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
252 นาใหม่ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
253 หัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ดอนกอย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ทรงธรรม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ประทุมเมศ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 โพธิ์ชัย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 ฤาษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
259 ศิริมงคล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ใหม่หนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
261 อุทยาวาส ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
262 โคกศรี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ท่าเรียบ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 บุบผาราม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 สมศรี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 โคกพงาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 นันทวัน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 พนมวัน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศิริชัย ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 สามัคคีชัย ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 โสกดินแดง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
274 หนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 อมราวาส ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 อุดร ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 กมลาวาส ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ทรงสุวรรณ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
279 เทพกุญชร ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
280 เทพอำนวย ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
281 ธาตุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 นาแค ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 มงคลนิมิต ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ชัยประสิทธิ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ชัยศรี ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ชัยสมพร ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ทรงศิลา ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
288 เทพประดิษฐ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ธรรมประดิษฐ์ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 เปรมสิริ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ศรีสง่า ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ป่าบ้านเพ็ญ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
293 ซับคะนิง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 ซับสมบูรณ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 โนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 โนนดินแดงเหนือ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ป่าโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
298 คลองหินศรัทธาธรรม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 โคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ป่าเขากระเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ป่าสหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ภูฐานเจ้าป่า ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 หนองเสม็ดวนาราม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ป่าเขาฝอยลม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
306 ส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หนองกก ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 หนองสะแกกวน ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 โกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
310 โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โคกสามัคคี ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
312 โนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ดงบัง ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
314 บ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ป่าประชามิตร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ซับสมบูรณ์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
318 สว่างโพธิ์ทองวราราม ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ป่านามบุญวนาราม ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ ธรรมยุต วัดราษฎร์
320 โคกกระเบื้อง ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ป่าโนนสุวรรณ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ป่าศิริสมบูรณ์ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ไผ่งาม ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ไผ่ทองสุทธาราม ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 อุบลสามัคคี ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 บ้านตรุง ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
327 บ้านหลัก ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
328 บ้านหว้า ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สระแก้ว ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ป่าโคกสว่างสามัคคี ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
332 ตาปาง ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
333 บ้านสายโท ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ป่าหนองดุม ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
335 สายโท ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
336 สายโท ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
337 สายโท ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
338 สายโท ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
339 สายโท ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
340 โคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ตรีพัฒนาราม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
342 โนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
344 สุภัทบูรพาราม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
345 หัวถนน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
346 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ป่าโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
348 เขาดินใต้ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
349 โคกเบง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
350 โคกยาง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ตาอี ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ป่าบ้านกรวด ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
353 หนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ป่าโคกเบงเหนือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
355 ป่าบ้านปันเราะ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 ตรีวนาราม ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
357 บ้านบึงเก่า ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
358 บ้านสายตรี ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
359 บึงเจริญ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
360 สายตรี ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
361 สายตรี ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
362 หนองปรือ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ป่าประดู่ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
364 สวนยาง ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
365 โคกระเหย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ตลาดนิคม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
367 บ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ปราสาททอง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ป่าลานหินตัด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
370 สายตรี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
371 โคกกระชายใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
372 จันทร์สว่างวนาราม ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
373 บ้านสายโท ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ประชาสรรค์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
375 สายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
376 สายโท ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
377 สายโท10ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
378 สายโทใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ใหม่สายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ป่าโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
381 ตะลุมพุก ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
382 สายตรี ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
383 สายตรี ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
384 โสภณวนาราม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
385 หนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
386 หนองไม้งาม๒ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
387 ใหม่ประชานิมิตร ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ป่าขุนเขาพินิจ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
389 เบญจศิลาราม ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
391 หินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด มหานิกาย วัดราษฎร์
392 บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
393 ป่าถนนน้อย ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด ธรรมยุต วัดราษฎร์
394 ดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ดงเย็น ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ปอแดง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ศิริมงคล ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สระแก้วศิริวนาราม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
399 สว่างอารมณ์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
400 บ้านหนองสระ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
401 ป่าหนองภูเวียง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
402 โคกวัด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
403 โนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โนนสว่าง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
405 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
406 บ้านตะโคง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
407 สว่างนาฝาย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
408 สองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
409 หัวถนน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
410 อริยวงศาราม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
411 กระดึงทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
412 ระหาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน ธรรมยุต วัดราษฎร์
413 กระชาย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ดอนไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ทองธรรมชาติ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
416 บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
417 สระมณีรัชชวาล ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
418 บ้านกระหาด ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
419 ปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สมณาวาส ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
421 สินทราราม ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 หนองสองห้อง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
423 วนาสันต์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
424 สุคันธารมย์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
425 หนองไผ่น้อย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
426 อิสาณ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ชายอรัญ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 พลสุวรรณ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 สระประทุม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 หัวหนอง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ป่าบ้านดินแดง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
432 ท่าน้ำอ้อม ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
433 เทพประดิษฐ์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
434 พลรังษี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 สระจันทร์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 หรดี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ป่าส้มป่อย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
439 ก.ม.ศูนย์ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 เกษมสุวรรณ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 คันธารมณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 ป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ไพรงาม ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 ศรีสุธรรม ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ศรีสุนทร ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 หลักศิลา(หินตั้ง) ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ฬุวรรณาราม ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 เขาคอก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
449 โคกกลอย ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
450 หนองตะโก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ป่าสวนอัมพร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
452 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
453 บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
454 ราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
455 หนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
456 โคกเกลา ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
457 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
458 บ้านไทรโยง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
459 ป่าโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
460 โคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
461 บ้านเก็ม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
462 บ้านประทัดบุ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
463 สหมิตรนฤมาน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
464 จรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
465 บัวทรายทอง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ปราสาทบูรพาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ลำดวนวนาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
468 ป่าโคกเครือ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
469 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ป่าโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
472 ป่าโคกเห็ด ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
473 บ้านไทร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
475 หนองม่วง ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
476 กลาง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
477 โคกมะขาม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
478 โคน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
479 จำปา ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
480 แจ้ง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ชัยมงคล ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ตาด่าน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ป่าทองนพคุณ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
484 โพธิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
485 หนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
486 โคกสะอาด ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
487 บ้านเขว้า ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ปังกู ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
489 พาชีวนาราม ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ศรีตะครอง ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
491 หนองน้ำขุ่น ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
492 บ้านกะโดน ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
493 บ้านละลมพนู ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
494 พินทอง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ป่าหนองแสง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
496 ไพศาลพัฒนา ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
497 กันงาธรรมฤทธิ์ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
498 โคกปราสาท ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
499 บ้านยาง ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
500 พุทธศรีศรัทธาราม ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
501 ละเวี้ย ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
502 หนองนาสามัคคี ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
503 ทุ่งสว่างวนาราม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
504 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
505 สารภี ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
506 แสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
507 ป่าธรรมาวาส ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
508 ห้วยเสลา ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
509 โคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 เทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ป่าโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 มงคลพัฒนาราม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 อัมพวนาราม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 โคกลอย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
516 โคกสมบูรณ์ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ป่าบูรพา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
519 โคกงิ้ว ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 โพธิ์ย้อย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
522 โคกกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
523 ดอนนางงาม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 หนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ชัยมงคลวนาราม ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 สุขสำราญ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 หนองต้อ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ใหม่ไทยเจริญ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 ไทยเจริญ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
530 โคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ตาพระ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ศรีสมบูรณ์ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
533 โคกเจริญ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
534 โคกชุม ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
535 บ้านจันดุม ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
536 บ้านปลัด ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
537 บ้านแพงพวย ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ปราสาท ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
539 มะขามเจรอะ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
540 ศิริมงคล ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
541 อนุคามาวาส ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ป่าปลัดพัฒนา ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
543 โคกลำดวน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
544 เสม็ดกันตาราม ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
545 เกาะแก้ว ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
546 บุญช่วย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
547 พลับพลา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
548 สะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ป่าโคกตะเคียน ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
550 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
551 ดอนดู่ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
552 บวร ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
553 บ้านข่อย ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
554 โพธิ์ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
555 จอมวารี ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
556 ท่าเรียบ ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
557 บวรรังษี ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
558 โพธิ์ทอง ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
559 สระแก ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
560 สุคันธวารี ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สุวรรณาราม ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
562 จินดามณี ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ตะเคียนทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
564 ทุ่งสว่างสุขารมณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
565 เทพนิมิต ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
566 เทพรังสรรค์ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ศิริมงคล ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
568 อัมภาวรินทร์ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
569 โคกแดง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ธรรมประสิทธิ์ ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
572 บรมคงคา ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
573 สระบัว ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
574 แก่นท้าว ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง ธรรมยุต วัดราษฎร์
575 เจริญราษฏร์บำรุง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
576 ชัยศิริ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
577 แดงน้อยพุทธาราม ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ทรงศิริ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
579 ท่าเยี่ยม ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ทุ่งสว่าง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
581 พุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
582 โพนทอง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ราษฏร์บำรุง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
584 หนองบก ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
585 ป่าบ้านแดง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง ธรรมยุต วัดราษฎร์
586 ธรรมรังษี ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
587 บ้านชาด ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
588 มณีจันทร์ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
589 วงษ์วารี ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
590 หงษ์ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
591 กุมภียาน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
592 โนนสมบูรณ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
593 บ้านดอน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
594 วรดิษฐ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
595 อัมพวัน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง มหานิกาย วัดราษฎร์
596 หนองจิก ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง ธรรมยุต วัดราษฎร์
597 จำปาทอง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 โพธิ์ไทร ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ป่าไทรโยง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
600 สวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 หนองบอน ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 โกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 บ้านพระครูน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 หนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ป่ารุ่งอรุณ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
606 กลันทาราม ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
607 เกาะแก้ว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
609 โนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
610 พะไลราษฏร์บำรุง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
611 สำราญราษฏร์ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
612 สำโรง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
613 หนองเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
614 กลาง(กลางบุรีรัมย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย พระอารามหลวง
615 อิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
616 บ้านรุณ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
617 หนองบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
618 หนองเพ็ชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
619 หนองสรวง ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
620 ทุ่งสว่างศรี ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
621 ธงไชยสว่างอรุณ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
622 บ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
623 ตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
624 พรสว่าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
625 โพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
626 มะค่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
627 โคกเจริญ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
628 ปทุมหนองยาง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
629 โพธิ์ทอง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
630 โพธิ์ทองพระครู ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ม่วงใต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
632 หนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ป่าชุมทอง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
634 ป่าบ้านโบย ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
635 โคกกลาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
636 ขาชันโลง ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
637 ทานตะวัน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
638 บัวชุม ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
639 ไผ่น้อย ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ลุมปุ๊ก ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
641 สว่างบูรพา ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
642 หนองทะลอก ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
643 เจดีย์แดง ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
644 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
645 ประชาสามัคคี ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
646 โพธิ์ทอง ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
647 สนวนใน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
648 หนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
649 กระเดื่อง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
650 ตลาดชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
651 บ้านเมืองดู่ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
652 เมืองฝาง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
653 หนองสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
654 บ้านตลาดควาย ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
655 โคกสะอาด ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
656 เจตมินวนาราม ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ประชานิรมิต ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
658 พุทธสมพร ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
659 สวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
660 สะแกโพรง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
661 สิมสมนาม ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
662 หนองมะเขือ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
663 โคกหัวช้าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
664 ทุ่งสว่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
665 ป่าเรไร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
666 พรหมประสิทธิกาวาส ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
667 พระพุทธบาทเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ศาลาลอย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
669 สะแกซำ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
670 หนองหิน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ใหม่โคกเพชร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
672 ป่าเขาน้อย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
673 โคกเพชร ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
674 โคกมาบสมอ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
675 ทุ่งสาริกาใหญ่ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
676 โนนสูง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
677 บัลลังก์น้อย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
678 บัลลังค์ใหญ่ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ศรีสำโรง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
680 หนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
681 หนองมะเกลือ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
682 อุทยาราม ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
683 ปริงเปนเขตตาราม ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
684 หลักเขต ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
685 เขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
686 โคกใหญ่ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ทักษิณาวาส ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
688 ไทยเจริญ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ธรรมธีราราม ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
690 โพธิธรรมคุณาราม ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
691 ศรีสว่าง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
692 สว่างอารมณ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
693 หนองไผ่น้อย ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
694 หนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
695 หนองม่วง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
696 หนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
697 อินทรวนาราม ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
699 หนองแปป ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
700 บูรพาราม ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ป่าสมบูรณ์ธรรมาราม ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
702 หนองตะครองน้อย ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
703 โคกตาพรม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
704 ชุมพร ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
705 เทพพยัคฆ์ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
706 บ้านยาง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
707 ศิลาทอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
708 หนองมดแดง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
709 หัวสนาม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
710 หัวสะพาน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
711 ป่าเทพพยัคฆภูมิ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
712 หนองปรือพวงสำราญ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
713 โคกว่าน ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
714 ชลประทาน ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
715 น้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
716 ป่าโคกสะอาด ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ปานใจนาม ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ป่าละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
719 โพธิ์ทรายทอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
720 สระโบราณสามัคคี ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
721 โคกเฟือง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
722 โคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
723 น้อยหนองหว้า ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
724 ป่าหนองปรือ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
725 สันติสุข ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
726 สำโรง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
727 กัลยาณธรรม ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
728 โคกสะอาด ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
729 ตากองสระกลาง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
730 โนนเพชร ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
731 หนองกราด ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
732 หนองตะครอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
733 แท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
734 ปากช่อง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
735 ป่าเขาลอย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
736 ผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ราษฎร์รักแดน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ศรีทายาท ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
739 หงอนไก่ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
740 หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
741 หนองหว้า ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ป่าเขาลังกา ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
743 กวางงอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
744 โกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
745 จตุคามมัชฌิมาราม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
746 บ้านหนองขวาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
747 พัฒนวนาราม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
748 หนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
749 หนองฟักทองสามัคคี ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
750 ชัยศรี ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
751 โนนสำราญ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ปิดทอง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ลุงม่วง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
754 หนองตาเรือง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ใหม่ศรีมงคล ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
756 เขื่อนคงคา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
757 บ้านค้อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
758 บุพพาราม ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
759 ป่าแก้วหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
760 มงคลนิมิตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
761 ศิริมังคลาราม ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
762 สระขี้ตุ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
763 สว่างอารมย์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ใหม่หนองโน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ใหม่อัมพวัน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
766 แจ้งตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ชัยมงคล ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
768 บ้านหนองไฮ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
769 เวฬุวัน ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
770 สว่างบุโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
771 ด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
772 บุตาริดวนาราม ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
773 หนองไทร ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
774 หนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
775 หนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
776 อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
777 อิสาณทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
778 โพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
779 สระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
780 สาลวัน ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
781 หนองกระทุ่ม ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
782 หนองจิก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
783 หนองตาด ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
784 หนองม่วงใหญ่ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
785 หนองตาบุญ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
786 ตูมหวาน ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ ธรรมยุต วัดราษฎร์
787 โคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
788 โคกตาเงิน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
789 จินดาราม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
790 สำโรงราษฎร์สามัคคี ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
791 สีชวา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
792 หนองมะค่าใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
793 โคกสว่าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
794 ตูบช้าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
795 บ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
796 โพธิ์ศรีทอง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
797 เมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
798 สระบัวทอง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
799 หนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
800 หนองขุนปราบ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
801 หนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
802 หนองสองห้อง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
803 จันทราวาส ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
804 ธีรธรรมาราม ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
805 สวนแตง(รายณะสุข) ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
806 สุภโสภณ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
807 เทียมโพธิ์ชัย ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ ธรรมยุต วัดราษฎร์
808 สวนใหญ่ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ ธรรมยุต วัดราษฎร์
809 โคกใหม่คงคาราม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
810 บุก้านตง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
811 บุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
812 ศรีสวัสดิ์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
813 แสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
814 หนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
815 หนองระนาม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
816 หนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
817 โนนแดง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
818 สระแร่ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
819 หนองกระทิง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
820 หนองปลาไหล ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
821 หนองผะองค์ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
822 ทุ่งสว่างแท่นพระ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
823 เทพนิมิตร ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
824 บ้านเย้ยม่วง ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
825 บุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
826 สง่าท่าชลนที ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
827 หนองคูวนาราม ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
828 หนองมันปลา ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
829 บ้านหนองขวาง ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
830 กลางสระตะโก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
831 จตุราษฏร์บำรุง ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
832 ไตรรัตน์ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
833 หนองตาดกง ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
834 หนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
835 กระทิง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
836 ตะขบ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
837 โนนตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
838 สว่างนที ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
839 หัวสะพาน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
840 อัมพวัน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ มหานิกาย วัดราษฎร์
841 สำโรงพัฒนา ตำบลกระสัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
842 หนองปุน ตำบลกระสัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
843 หญ้าคา ตำบลกระสัง อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
844 โคกสิงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
845 ชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
846 บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
847 บ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
848 ศิริมงคลเสม็ด ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
849 สระกุด ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
850 ป่าโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
851 ป่าสำโรงธรรมสามัคคี ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
852 ขี้เหล็ก ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
853 ดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
854 นาลาวลาดอำนวย ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
855 โนนกลาง ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
856 เสถียรธรรมาราม ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
857 ศาลาลอย ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
858 สุกาวาส ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
859 หนองตราด ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
860 บ้านบิง ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
861 ไตรภูมิ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
862 โนนสูงทุ่งสว่าง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
863 บ้านกอก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
864 พลาญชัย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
865 ใหม่พัฒนาราม ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
866 โคกอิสระ ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ดงยายเภา ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
868 ประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
869 ศิริมงคล(โคกก่อง) ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
870 สุจิตต์ธัมมาราม ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
871 หัวช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
872 อัมพวัน ตำบลนิคม อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
873 ป่าสตึกพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
874 สระกอไทร ตำบลนิคม อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
875 ใหม่ศรีสุขนาจะหลวย ตำบลนิคม อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
876 บ้านยางโลน ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
877 วังมัจฉา ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ศรีสุทธาราม ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
879 สว่างอารมณ์ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
880 หนองกรูด ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
881 หนองดวนโนนกลาง ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
882 หนองดุม ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
883 หนองนกเกรียน ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
884 หัวช้างหนองเชือก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
885 กระทุ่มพัฒนาราม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
886 บ้านจะหลวย ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
887 ปรือเกียน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
888 โพธิ์งาม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
889 หนองน้ำขุ่น ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
890 หนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
891 ศรัทธาวนาราม ตำบลสตึก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
892 สุพัฒนาราม ตำบลสตึก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
893 หนองบัวเจ้าป่า ตำบลสตึก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
894 ป่ายางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
895 หนองเกาะแก้ว ตำบลสตึก อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
896 ดงหนาม ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
897 พงแขม ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
898 พงสวรรค์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
899 สนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก ธรรมยุต วัดราษฎร์
900 โคกเมือง ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
901 โคกสูง ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
902 ทุ่งสว่างสระนอน ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
903 โนนมะงา ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
904 โนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
905 บ้านโนนค้อ ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ประทุมทอง ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
907 ยางตาสาด ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
908 หนองตาเพ็ง ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
909 อิสาน ตำบลสะแก อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
910 โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
911 สวายตางวน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
912 หนองกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
913 หนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก มหานิกาย วัดราษฎร์
914 โคกลอย ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
915 โคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
916 โนนพะไล ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
917 ใหม่เจริญจิต ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
918 โคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
919 โนนสมบูรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
920 เก่าดอนอะราง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
921 ดงเย็น ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
922 ทุ่งนางาม ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
923 ธรรมสัมฤทธิ์ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
924 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
925 ดอนอะราง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
926 คูขาดน้อย ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
927 โคกโพธิ์ชัย ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
928 บ้านไร่ไถ ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
929 ป่าโคกเพชร ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ป่าหนองสะแบง ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
931 สระตะเคียน ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
932 สามัคคีธรรมโพธิ์ชัย ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
933 หนองกราด ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
934 หนองนกเขา ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
935 โนนทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
936 เสือชะเง้อ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
937 ชัยมงคล ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
938 น้อยหนองหมู ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
939 สระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
940 สามัคคีศรัทธาธรรม ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
941 ใหม่สระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
942 โคกกระสัง ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
943 ป่าอุดมธรรม ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
944 สามัคคีจิตตอัมพวัน ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
945 อรุณโพธิราษฎร์ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
946 โคกกระชาย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
947 นาจาน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ป่าภาวนาราม ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
949 เวฬุนคราราม ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
950 สระขาม ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
951 หนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
952 ห้วยลึก ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
953 บ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
954 เมืองแฝก ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
955 เย้ยปราสาท ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
956 หนองตาดำ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
957 ใหญ่หนองตาดำ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
958 โนนสวรรค์ ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
959 หนองกี่ ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ มหานิกาย วัดราษฎร์
960 ชุมแสง ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
961 ไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
962 บ้านขาม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
963 ประสิทธาราม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
964 เวฬุวนาราม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
965 ศรีสง่าวนาราม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
966 หนองตาเรียม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
967 หนองเสม็ด ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
968 โคกปราสาท ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
969 เมืองฝ้าย ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
970 หนองย่างหมู ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
971 เทพประดิษฐ์ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
972 ป่าสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
973 พระธาตุมงคลวนาราม ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
974 หนองกราด ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
975 หนองหงส์ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
976 ไทยจานสามัคคี ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
977 บุ่งช้าง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
978 สระทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
979 หนองโคลน ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
980 นายาว ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
981 โนนศรีคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
982 ราษฏร์เจริญ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
983 หนองกก ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
984 หนองเต่า ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
985 ห้วยก้อม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
986 โคกกระเบื้อง ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
987 โนนแดง ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
988 โนนสูงน้อย ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
989 บ้านกระเบื้อง ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
990 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
991 ศรีเจริญคุณ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
992 ศรีภูมิวนาราม ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
993 สระขมิ้น ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
994 โคกล่าม ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
995 โนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
996 โนนสำราญ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
997 บ้านโพธิ์เงิน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
998 บ้านสวน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
999 โพธิ์สามัคคี ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 สระมะค่า ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 ห้วยหิน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 ป่าศรีนาง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1003 ป่าสนวล ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 มะขาม ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 เมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 เกตุเหนือ ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 ปัญญาโชติวนาราม ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 ช่างหิน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 สนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 โคกเพชร ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 โคกเหล็ก ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 บ้านตาเสา ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 ป่าเลไลย์ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 หนองหว้า ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 โคกกระเบา ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
1016 บ้านถนน-กระสัง ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
1017 แจ้งสมรทศ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 ดอนศิลาราม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 ปราสาทสูง ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 ราษฏร์รังสรรค์ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1021 อโศกนิมิตตาราม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช มหานิกาย วัดราษฎร์
1,021 มหานิกาย 938
ธรรมยุต 83
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1020
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ