เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 อำเภอ 117 ตำบล 787 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 137 67000 6701
2 อำเภอหล่มสัก 124 67110 6703
3 อำเภอวิเชียรบุรี 113 67130 6705
4 อำเภอชนแดน 88 67150 6702
5 อำเภอหนองไผ่ 87 67140 6707
6 อำเภอศรีเทพ 71 67170 6706
7 อำเภอหล่มเก่า 63 67120 6704
8 อำเภอบึงสามพัน 53 67160 6708
9 อำเภอวังโป่ง 31 67240 6710
10 อำเภอเขาค้อ 10 67270 6711
11 อำเภอน้ำหนาว 10 67260 6709
รวม 787 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เขาค้อพัฒนาราม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 วิชมัยปุญญาราม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
3 แคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ป่าคาสามัคคี ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 พระธาตุผาแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ห้วยไผ่ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 บ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ป่าไชยชุมพล ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 ราชพฤกษ์ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 คลองห้วยนา ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 โป่งตาเบ้า ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 พระพุทธบาทชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 วังลาด ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 สว่างอรุณ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
16 โคกสารสัจจธรรม ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ซับเจริญ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ทรัพย์พุทธา ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ทรัพย์พุทรา ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 บ้านซับมาแสน ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 บ้านเนินสง่า ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 เพชรบูรณ์ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วังไทร ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ญาณเมธี ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ดงขุย ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ดงเสือเหลือง ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ทุ่งโตนด ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 เนินสะอาด ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บุ่งคล้า ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 วังศาลา ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
31 วารีล้อม ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
32 วารีวงษ์ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สว่างเนตร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองระมาน ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
35 เขาน้อยรังแตน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 เขาสัก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 คลองตะเคียน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เนินสว่าง ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 โป่งนกแก้ว ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 พระธาตุเนินสว่าง ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 สันติสุขาราม ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 หนองกลอย ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 กุฎีพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 เขาบ่อทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 จันทราราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ดงแขวน ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ทรัพย์เจริญผล ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ทุ่งสว่าง ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โพธิ์เตี้ย ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ราษฎร์สุขเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
51 วังปลาช่อน ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ศิริรัตน์วนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
53 หนองโก ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป่าศรีถาวร ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน ธรรมยุต วัดราษฎร์
55 เขาคณฑา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 เขาฝาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ถ้ำมงคล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ธรรมรัตนาราม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 วังรวก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สำราญราษฎร์สามัคคี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 สิรินทาราม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เทพธรรมรังษี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน ธรรมยุต วัดราษฎร์
63 เขาหินพัฒนาราม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 คลองคล้าสามัคคีธรรม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ถ้ำเขาเครือ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
66 น้ำพุสามัคคี ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
67 เนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
68 บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
69 บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
71 บ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
72 โป่งเจ็ดเศียร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
73 โป่งตะแบกวนาราม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ลาดน้อย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
75 วังมะปราง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
76 หนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ห้วยตูมสุทธาวาส ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เขาน้อย ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เขาปูนศรัทธาราม ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
81 เขาแม่แก่ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
82 คลองบน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ซับตะเคียน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ซับม่วง ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ดงลาน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บ้านโคกหนองจอก ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ลาดแค ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
89 วังกำแพงสามัคคีธรรม ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองปรือ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ใหม่ถ้ำแก้ว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
93 สวัสดิ์ประชาราม ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ธรรมยุต วัดราษฎร์
94 คลองปลาหมอ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ทรัพย์มะค่าเทวประสิทธิ์ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ศาลาลาย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สระประทุมทอง ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
98 หัวถนน ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน มหานิกาย วัดราษฎร์
99 กกกะบก ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
100 โคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ห้วยสนามทราย ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
102 นาพ่อสอง ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ห้วยหญ้าเครือ ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ซำม่วง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ศรีสมพร ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
106 โนนชาติสามัคคี ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
107 หลักด่าน ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ครองยุต ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
109 โคกกรวด ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
110 โคกสะอาด ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ซับบอน ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ทุ่งนางาม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
113 พิกุลบุญนาค ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
114 รัตนาราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
116 สิริรัตนาราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
117 หนองแดง ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หนองพลวง ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
119 สังกิจจธรรมาวาส ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
120 ซับไพรวัลย์ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ซับไพเราะ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ซับไม้แดง ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ซับไม้แดง(เก่า) ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ซับไม้แดง(ใหม่) ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
125 นิมิตสัจธรรม ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
126 หินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
127 สิริจันทาวาส ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
128 เขาแหลมเจริญธรรม ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
129 โคกตายอ ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ซับตะเคียน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
131 ดาวนิมิต ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ตะกรุดหิน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
134 ซับสมอทอด ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ทรัพย์เกษตร ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ทรัพย์เกษตร(ใน) ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บรรพตาราม ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
138 บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
139 บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ราหุล ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เวียงโพธิ์งาม ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ซับสามัคคี ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ซับสำราญเหนือ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ทุ่งแฝกวนาราม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
145 พญาวัง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
146 โป่งบุญเจริญ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ยุบใหญ่ศรีเจริญธรรม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
148 วังตะเคียนทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
149 วังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
150 หนองมะค่า ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ห้วยทราย ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
152 เทพนิมิตวนาราม ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
153 วิมลประชาสรรค์ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองกำไร ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ศรีมงคล ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
156 โคกยาว ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ถ้ำวังนาง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
158 โรงวัว ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
159 หนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
160 อู่เรือ ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน มหานิกาย วัดราษฎร์
161 เขาเจริญธรรม ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
162 ทุ่งเรไร ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 โพธิ์ทอง ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 วารีวงค์ ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ศิลาดอกไม้ ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 อุดมมังคลาราม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ขุนผาเมือง ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
168 จงจิตสามัคคีธรรม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
169 จงจิตสามัคคีธรรม ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
170 ดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 โนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ราษฎร์บูรณะ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ลำป่าสักมูล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 สว่างอารมณ์ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ศรีป่าสัก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
176 ตะเบาะน้อย ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ตะเบาะน้อย ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 โนนสว่างจันทร์ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 โนนสว่างอารมณ์ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ป่าเรไร ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ห้วยไคร้ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ป่าโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
183 วารีวนาราม ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
184 โคกสว่างสามัคคี ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 เทพสโมสร ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 โนนป่าลวก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 โนนศรัทธาชุม ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 บูรพาโพธิ์ทอง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 โพธิ์กลาง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 โพธิ์งาม ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ศรีชมภู ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 อาคเนย์ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 คลองสาร ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 โนนสว่าง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 โพธิ์กลาง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โพธิ์สว่าง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ราษฎร์ศรัทธา ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 เพชรไอย์ศวร ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
199 กกไทร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
200 กุฎีดาว ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ดาวเรือง ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
202 โนนศรีแก้ว ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
203 โนนสวรรค์บ้านชอน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ปากน้ำ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ปากน้ำ(ตะวันตก) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ป่าสักเรไร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ป่าเสน่ห์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
208 สามสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
209 สามัคคีชัย ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
210 เฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
211 เวฬุวนาราม ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
212 เกาะแก้ว ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
213 คลองตานันต์ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
214 จันทร์ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
216 โบสถ์โพธิ์ทอง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
217 พระนอน ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
218 เสาธงทอง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
219 จันทูปมาวาส ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
220 จอมศรี ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ทักษิณาราม ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ทุ่งหินปูน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 โนนน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ราษฎร์บำรุง ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 ติสสมหาวัน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
226 ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ไตรภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ทุ่งสะเดียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ประตูดาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 พระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 โพธิ์เย็น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 ภูเขาดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย พระอารามหลวง
234 เพชรวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต พระอารามหลวง
235 ชัยพฤกษ์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 น้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 น้ำอ้อม ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 โนนสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 โพธิ์กลาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 หนองป่าพง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ป่าบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
242 จันทร์นิมิต ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 บ้านทุ่งแค ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 บ้านพี้ศรีสุข ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 สะแกพนาราม ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 อินทร์เจริญ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ดอกไม้ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ทุ่งแจ้ง ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โนนสุวรรณ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
251 โพธิ์กลาง ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 โบสถ์ยางลาด ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ยางลาด ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ยางแหลม ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 หนองจอก ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
258 คูหาบรรพต ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
259 เดชธนบดีพุทธบูชา ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
260 ป่ายางกุด ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
261 ป่าห้วยไร่ ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
262 สันติคามคีรี ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
263 ช้างเผือก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ซับข่อย ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
265 โนนประชาสรรค์ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
266 บ้านวังทอง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
267 บ้านหลุง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ยาวีใต้ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
269 ยาวีเหนือ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ศิลาโมง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
271 สามัคคีพัฒนาราม ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
272 แสนสุข ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
273 วังชมพู ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
274 บ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
275 โบสถ์ชนะมาร ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ไร่เหนือ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
277 สนามบิน ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ไทรงาม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 สนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
280 สังกิจจาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
281 กองมูลสามัคคีธรรม ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
282 ชนะชิงชัย ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
283 เนินสง่า ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
284 เนินสบาย ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
285 พิกุลทอง ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
286 รัตนวนาราม ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ละหาน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
288 วังขอน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
289 หนองคล้าธรรมาราม ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนองแหวน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ห้วยนาค ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ใหม่ชัยมงคล ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
293 จิรวัฒนาราม ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
294 ถ้ำเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
295 ศรีสญชัย ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
296 สะแกงาม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
297 ห้วยทรายใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
298 บุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
299 คลองน้ำคัน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 ซับเปิบใต้ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 เทพนิมิตรคีรีวงษ์ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 วังไทรทอง ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 กุดเป้า ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ป่าไพบูลย์ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 ผดุงราษฎร์ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 วารีวราราม ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ศรีเจริญ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 สว่างสามัคคี ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 เกตุสามัคคีธรรม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ไร่ฝายน้อย ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 อรัญญาวาส ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 อรุณรัศมี ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 สวนอุดมสุข ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
316 โคกหนองแสง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 เนินคายสามัคคี ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ปัญจขันธ์ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ป่าไพศาล ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ภูเขาทอง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 สันติวรญาณ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
322 ทรายทองวนาราม ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ไทรงามสามัคคี ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 เนินศิลาเพชร ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ยางงาม ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 สว่างสันติวรรณ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ใหม่วังตะเคียน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ถ้ำผาผึ้ง ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง ธรรมยุต วัดราษฎร์
330 เขายางโปร่ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
331 โคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ซับสวัสดิ์ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
333 ซับอีลุม ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ดงน้อย ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
335 นาสามัคคี ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
336 น้ำเดือดสามัคคีธรรม ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ป่าสังฆาราม ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ลำเพียร ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
339 หนองขาม ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
340 เขาวังเทพสถิตย์ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
341 ป่าวังเตียน ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
342 ซับน้อยศรัทธาธรรม ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ซับปางช้าง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
344 พรหมาโสฬสาราม ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
346 หินดาด ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
347 กระทุ่มทอง ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
348 คีรีสุทธาราม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
350 โพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ไร่อุดม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
352 สุคันธาวาส ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
353 แสงมณีเจริญธรรม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ใหม่ไร่อุดม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
355 สุวรรณคีรีวิหาร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
356 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
357 ในเรืองศรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
358 บุญชัย ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
359 บุมะกรูด ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
362 มาบสมอ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
363 วิเชียรบำรุง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
364 สามแยกพัฒนา ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
365 เขาข้าหลวง ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
366 โคกกรวด ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
367 โคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ไทรงาม ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
369 วังน้ำเย็น ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ใหม่โคกเจริญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
371 อำพวัน ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
372 กุดตาบ้องศรัทธาธรรม ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
373 โคกสว่าง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
374 เทพเนรมิต ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
375 เทศประชาราม ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
376 บ้านใหม่ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
377 โพธิ์ทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
378 ภูศรีสวรรค์ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
379 วังไผ่ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
380 หนองโปร่ง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
381 หนองไม้สอ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
382 ใหม่วิไลวัลย์ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ป่าด่านแก้ว ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
384 ป่าบ่อรัง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
385 ป่าแสงทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
386 ป่าหนองบง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
387 เกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
388 บึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
389 โคกสง่า ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ถนนโค้ง ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ศรีธงชัย ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
392 หนองกระทุ่ม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
393 หนองสมบูรณ์ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
394 หนองหวาย ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
395 แก้วมณี ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
396 ตะกุดไผ่ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
397 ไทรงาม ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
398 พานทองพัฒนา ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
399 พุเตยประสิทธิ์ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
400 วงษ์ทอง ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
401 วังชะอม ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
402 หนองคล้า ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
403 หนองยาวราษฎร์บำรุง ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
404 พุเตยวนาราม ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
405 กลุ่มชัยนาทสามัคคีธรรม ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
406 เขาเสนาสนาราม ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
407 คลองยางศิริธรรม ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
408 บ้านวังลึก ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
409 พรหมประชาสรรค์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
410 ภูน้ำหยด ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ยางจ่าสามัคคีธรรม ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ยางสามต้น ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
413 รวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
414 ลำกระทิงทอง ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
415 สามัคคีพัฒนา ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
416 เสนาสน์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ใหม่เทพประสิทธิ์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ป่าพัฒนาราม ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
419 ป่าภูน้ำหยดปัญจคีรี ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
420 โนนสง่าบูรพาราม ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
421 บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ตะเคียนโพรง ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
423 ดาดอุดมสามัคคีธรรม ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
424 วังน้อย ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
425 วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
426 หนองปลาไหลสามัคคีธรรม ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ลำนารวย ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ศรีประชาธรรม ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
429 สามแยก ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
430 เสลินทราราม ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
431 ห้วยชัน ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
432 อุดมมงคล ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ท่ายางสามัคคีธรรม ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
434 วิสุทธิมัคคาราม ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
435 กลุ่มนครนายก ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ซับกองทอง ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ดงเข็ม ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ถ้ำแก้ว ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
439 นิมิตธารา ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
440 พรมยาม ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
441 ไร่ตาพุฒ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
442 วีรธรรมาราม ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
443 เกาะแก้ววนาราม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 เขาคลัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 คลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
446 เทพนิมิตวราราม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 นาสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 เนินโบสถ์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 มอดินแดง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 วังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 วังไทร ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
453 สรวงสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 สวนธรรมศรีมงคล ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 หนองสรวง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 หนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 ซับหินเพลิง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ตาคลีภิรมย์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 น้ำซับกุ้งกั้ง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ราษฎร์บำรุง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ศิริมงคล ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 หนองสะแกสี่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 ใหม่ศรีโสภณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 กุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 นาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 เนินถาวร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 พิกุลทอง ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 สมโภชกรุงฯ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 สมโภชกรุงฯ200ปี ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 หนองบัว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ถ้ำซับแจง ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
473 ถ้ำปูนสวรรค์ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
474 ป่าเนินมะค่า ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
475 บ่อมะกัก ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 สันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 ห้วยทรายทอง ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 โคกสะแกลาด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ท่าไม้ทอง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ธุตังคาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 บึงศรีเทพรัตนาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 โพธิ์ทอง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 แม่น้ำแควป่าสัก ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 รักไทย ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 อุทุมพรวนาวาส ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ป่าสระแก้ว ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ ธรรมยุต วัดราษฎร์
489 โคกหิน ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ทุ่งเศรษฐี ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 เนินหินอ่อน ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ร่องหอย ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 วังกำแพง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 วังขาม ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 สระกรวด ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 สว่างสามัคคี ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 หนองจอก ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 หนองไฮ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 เขาแก้วธรรมาราม ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 โคกรังน้อย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 ซับเจริญศรีมงคล ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 ซับอุดมมงคลธรรม ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 ด่านเจริญชัย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 ทุ่งนางาม ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 เนินมะขามป้อม ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 พุทธมงคลเทพนิมิต ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 รังย้อย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 หนองขามพุทธาราม ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 หนองบัวเริง ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 หนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ห้วยหวาย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 อุททนะ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 เขาเจริญธรรม ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ชัยมงคล ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ธรรมเสมา ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 น้ำเขียว ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 ราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
519 วังชงโค ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 หนองบัวทอง ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
521 ท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
522 สันเจริญ ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
523 เขาแก้วโพธิ์ทอง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 ตะเคียนงาม ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 ทุ่งเรไร ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 โนนสว่าง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ลำกง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 สว่างคงคา ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 สินธนาราม ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
530 หนองม่วง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ซอกซาย ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 ธรรมยาน ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 เนินร่มโพธิ์ ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 ปู่เจ้า ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 โพธิ์ทอง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
538 วังลี ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 หนองไลย์ ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
540 นาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
541 ป่าบ้านหัวโตก ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
542 โคกเจริญ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ตีบใต้ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
544 โนนดู่ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
545 โพธิ์เย็น ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
546 วังสงวนเหนือ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
547 โคกพัฒนาราม ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
548 เนินมะค่าน้อย ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
549 ป่าเขาน้อย ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
550 ไร่เหนือพัฒนาราม ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
551 วังอ่าง ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
552 คงสมโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
553 คลองกระโบน ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
554 เจริญศรัทธาราษฎร์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
555 ซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
556 น้ำวิ่ง ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
557 บ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
558 โพธิ์เจดีย์ลอย ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ลำบบัววัฒนา ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
560 ลำบัววัฒนา ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
561 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
562 สามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ซับชมภู ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
564 จันทราราม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
565 ซับตะเคียนทอง ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
566 บ้านสระเกษ ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
567 เพชรศิลาราม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
568 เพชราราม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
569 สระแก้ว ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ป่าเกษมสุข ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
571 ป่าสระแก้ว ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
572 ทรัพย์มะขาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
573 บ้านวังเหว ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ปากตกสามัคคี ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ยางงาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
576 โรงบ่ม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ขอนยางขวาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
578 คลองยาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
579 บ้านกลาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ลำพาด ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
581 นาข้าวดอ ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
582 นิลาวรรณประชาราม ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
583 วังโบสถ์ ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
584 วังสะตือ ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 สระหมื่นเชียง ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 อีสานสามัคคี ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 เขาดิน ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 คลองยาง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 ป่าประชานิมิตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 หนองไผ่ใต้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 หนองไผ่พิทยาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ใหม่สามัคคี ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ทองพัฒนาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
594 วิมุตตาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
595 เขาถ้ำโถ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ประชาบำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ปู่จ้าว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ใหม่สามัคคี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 อภัยมณีรัตน์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 ตาดกลอยใต้ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
602 เนินสว่างวังขอน ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
603 มุจรินทร์ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ศรีสุมังคลาราม ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
606 ห้วยมัจฉาวาส ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
607 ม่วงเย็น ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ศรีมงคล ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ห้วยแล้ง ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
610 ลัฎฐิวัน ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
611 กกกะทอน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
612 แก่งเสี้ยว ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
613 แก้วพัฒนาราม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
614 จอมแจ้ง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
615 เนินสว่างอีเลิศ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
616 ศรีบุญเรือง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
617 ป่าหินกอง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
618 พระธาตุภูผาชัย ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
619 ขามตาก ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
620 ทรายงาม ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
621 ธาตุพลแพง ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
622 ประชิตกัลยาณมุนี ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
623 โพธิ์ศรี ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ขามชุม ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
625 นันทชาติ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
626 โพธิ์เย็น ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
627 ศรีไวย์ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
628 จอมศรี ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
629 โพธิ์ทอง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
630 โพนทอง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
631 ภูปูน ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
632 ศรีฐาน ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
633 ศรีมงคล ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
634 อรัญวารี ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
635 เนินสว่างราษฎร์ศรัทธา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
636 โป่งสามขา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
637 โพธิ์ชุม ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
638 โพธิ์ตาก ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
639 วังก้นหวด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
640 ศรีบุญเรือง ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
641 หนองเขียวราษฎร์สามัคคี ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
642 ห้วยข่อย ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
643 ศิลาจารย์ ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
644 ตาล ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
645 ทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
646 ม่วงชุม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
647 วังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
648 ศรีมงคล ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
649 ศรีสุมังค์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
650 สระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
651 หนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
652 นิรมลวัฒนา ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
653 ท่าผู ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
654 บรรพตยอดฟ้าวนาราม ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
655 โพธิ์ชัย ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
656 โพธิ์ไทร ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
657 โพธิ์เย็น ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
658 ศรีชมชื่น ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
659 หินแก้ว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า มหานิกาย วัดราษฎร์
660 ดอนไชย ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
661 ป่าศิลาวดี ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
662 ศิลามงคล ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
663 สีบานเย็น ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า ธรรมยุต วัดราษฎร์
664 ค้องาม ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
665 ชัยมงคล ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
666 ซำภูวนาราม ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
667 เทวราชกุญชร ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
668 จอมมณี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
670 เทวราชกุญชร ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ปากห้วยขอนแก่น ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
672 ลัฏฐิวนาราม ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
673 ศรีจันทราราม ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ศรีสมพร ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
675 ศรีสะอาดวราราม ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
676 ขามเรียง ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
677 งิ้วงามโนนสว่าง ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
678 โพธิ์ศรีสามัคคี ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
679 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
680 ศรีจันทร์พัฒนาราม ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
681 ศรีสะอาดคงคาราม ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
682 นาแซงน้อย ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
683 เนินสว่างทางหลวง ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
684 โพธิ์งาม ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
686 ศรีชมชื่น ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
687 สันติวิหาร ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
688 เหมืองใหม่พัฒนา ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
689 ไทรย้อย ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ธรรมสมาคม ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
691 น้ำชุนวารี ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
692 โนนสว่างอารมณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
693 โพธิ์งอย ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
694 ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
695 สว่างแสงจันทร์ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ใหม่ไทยพัฒนา ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
697 จอมแจ้ง ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
698 เนินแก้วสว่างสีทอง ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
699 ชัยทอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
700 โนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
701 โนนสว่าง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
702 โป่งขามฝาดพัฒนา ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
703 โพธิ์ศรีธรรมาราม ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
704 สว่างโพธาราม ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
705 สว่างอรุณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
706 ห้วยแสนงา ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
707 ประเชชัย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
708 ศรีธรรมา ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
709 ศรีภูมิ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
710 สว่างราษฎร์สามัคคี ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
711 บ้านไร่สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
712 ปากคลองแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
713 เปือยงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
714 โคกเจริญ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
715 เนินโกกน้อย ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
716 โพนชัย ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ศรีทัศน์ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ศรีษะเกตุ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
719 สว่างอารมณ์ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
720 โสมนัส ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
721 ตูมคำมณี ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
722 ศรีชมชื่น ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
723 ศรีวิชัย ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
724 แก้วสว่าง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
725 ทุ่งสว่างนาจารย์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
726 โนนศรีแก้ว ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
727 มะเดื่องาม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
728 ศรีเมือง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
729 หลักเมืองพัฒนาราม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
730 หัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ถ้ำสมบัติ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ทรายทอง ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
734 โนนทอง ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
735 โพธิ์เย็น ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
736 น้ำคำเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
737 โนนสมพร ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ปากออก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
739 วังยาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
740 ศรีจันดาธรรม ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
741 ศรีจำปาทอง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ศรีทอง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
743 ศรีสุพลวนาราม ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
744 ศรีแสนคำ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
745 ชัยมงคล ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
746 ขามเรียง ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
747 โพธิ์ตาก ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ศรีชมชื่น ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
749 สำราญรมย์ ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
750 พรศรัทธาราม ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
751 โพธิ์กลาง ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ราชธานี ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ใหม่ประทานพร ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
754 เกาะสวรรค์ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
755 ท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
756 ทุ่งวารีลาภอุดม ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
757 เทศาวาส ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
758 บุ่งยาง ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
759 อรุญญาศรี ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
760 จอมแจ้งสว่างอารมณ์ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
761 ชลประทาน ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
762 ไตรภูมิ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
763 ศรีสมบูรณ์ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
764 ป่าห้วยชัน ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
765 สันติวัฒนา ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
766 ท่าแร่ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
767 น้ำก้ออินเตชวราราม
(อินทร์เตชะสว่าง)
ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
768 โนนทอง ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
769 โพธาราม ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
770 ศรีสำราญ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
771 สว่างยางคำ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
772 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
773 หนองปลาซิว ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ศรีเจริญหล ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
775 สว่างอารมณ์ ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
776 ทุ่งจันทร์สมุทร ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
777 ประชุมคงคาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
778 ไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย พระอารามหลวง
779 ศรีบุญเรือง ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
780 ศรีมงคล ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
781 โพธิ์ศรีสองคร ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
782 สามัคคีวัฒนา ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก ธรรมยุต วัดราษฎร์
783 โฆษา ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
784 โป่งช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ศรีเจริญชัย ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
786 ศรีสองคร ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
787 ศรีสุพล ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
787 มหานิกาย 705
ธรรมยุต 82
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 784
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ