เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 อำเภอ 1 กิ่ง 131 ตำบล 333 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอพุนพิน 45 84130 8417
2 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 37 84000 8401
3 อำเภอกาญจนดิษฐ์ 36 84160 8402
4 อำเภอไชยา 31 84110 8406
5 อำเภอเกาะสมุย 24 84140 8404
6 อำเภอบ้านนาสาร 19 84120 8412
7 อำเภอท่าชนะ 17 84170 8407
8 อำเภอท่าฉาง 16 84150 8411
9 อำเภอคีรีรัฐนิคม 15 84180 8408
10 อำเภอพระแสง 15 84210 8416
11 อำเภอดอนสัก 14 84220 8403
12 อำเภอพนม 13 84250 8410
13 อำเภอเวียงสระ 12 84190 8415
14 อำเภอเกาะพะงัน 11 84280 8405
15 อำเภอบ้านนาเดิม 8 84240 8413
16 อำเภอเคียนซา 7 84260 8414
17 อำเภอชัยบุรี 5 84350 8418
18 อำเภอบ้านตาขุน 5 84230 8409
19 กิ่งอำเภอวิภาวดี 3 84180 8419
รวม 333 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เขานางเภา ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 สำนักไฟ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 กาญจนาราม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
4 กรวด ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ดอนยา ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ถนนสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สนธิ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 คงคาล้อม ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 เขากุมแป ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
10 หัวหมาก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
11 คูหา ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
12 นางห้า ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ยางหมู่ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 กงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 เขาถ้ำพระ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 ปากคู ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 นิกรประสาท ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
18 วชิรประดิษฐ์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 แสงประดิษฐ์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
20 เขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
21 จันทาวาส ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ดอนสน ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ประสพ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
26 เขาถ้ำธรรมอุทัย ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
27 บ้านใน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ป่าธรรมาราม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
29 พระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
30 อุทยาราม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
31 เขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 เขาชานาราม ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ทุ่งกง ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 วังไทร ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 พ่วง ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 อุภัยชนาราม ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 เกาะเจริญสันติธรรม ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ป่าแสงธรรม ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ธรรมยุต วัดราษฎร์
39 โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ภูเขาน้อย ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 มธุวราราม ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ราษฎร์เจริญ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ศรีธนู ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 สมัยคงคา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 อัมพวัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 เขาถ้ำ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
47 โพธิ์ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน มหานิกาย วัดราษฎร์
48 คีรีมาส ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
49 คีรีวงการาม ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
50 สระเกศ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สันติวราราม ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
52 บ่อพุทธาราม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
53 บางรักษ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บุณฑริการาม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
55 สว่างอารมณ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
56 แหลมสุวรรณาราม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ราชธรรมาราม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
59 สำเร็จ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ภูเขาทอง ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ศรีสุวรรณาราม ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
62 หน้าพระลาน ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
63 นาราเจริญสุข ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
64 สมุทราราม ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
65 คุณาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ประเดิม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
67 พระเจดีย์แหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
68 คงคาราม ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
69 แจ้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
70 น้ำตกหินลาด ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ศรีทวีป ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย มหานิกาย วัดราษฎร์
72 โกศาวาส ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
73 อินทราวาส ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ถ้ำสิงขร ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
75 พฤกษาธรรมาราม ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เกษตราราม ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ดิตถาราม ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
78 ปราการ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
79 น้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เทพนิมิตวนาราม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
81 แสงอรุณศรัทธาราม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
82 นิลาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
83 วนาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
84 เสริมนิมิต ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ฑีฆาราม ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สถิตย์คีรีรมย์ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
87 คีรีธรรมาราม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ดอนพยอม ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
89 เพ็งประดิษฐาราม ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
90 เจริญประชาธรรม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ทับใหม่พัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
93 อรัญคามวารี ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา มหานิกาย วัดราษฎร์
94 บางหอย ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
95 นิคมคณาราม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ถ้ำหอมธรรมาราม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
97 สองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
98 สมัยสุวรรณ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ชยาราม ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ท่าโพธิ์ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
101 โลการาม ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เวียง ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ใหม่ลานทะเล ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ดอนทราย ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
106 วิชิตธาราราม ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ควนเจดีย์ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
108 จำปา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ชมพูพนัส ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ไตรรัตนากร ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
111 พระประสพ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
112 วิโรจนาราม ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
114 เขาพนมแบก ตำบลป่าเว อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
115 เดิมเจ้า ตำบลป่าเว อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เววน ตำบลป่าเว อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ตระพังจิก ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
118 พุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
119 โพธาราม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
120 ศักดิ์คุณาราม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
121 สมุหนิมิต ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
122 สุทธาวาส ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ธารน้ำไหล(สวนโมกข์) ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ปาลิไลยก์ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
125 รัตนาราม ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
126 สโมสร ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
127 พระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา มหานิกาย พระอารามหลวง
128 วชิราราม ตำบลเวียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ศรีเวียง ตำบลเวียง อำเภอไชยา มหานิกาย วัดราษฎร์
130 ชลคราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
131 นทีวัฒนาราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
132 เนาวรัตนาราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
133 นอก ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
134 สุคนธาราม ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
135 เขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ท้องอ่าว ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
138 นางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
139 นาตาดี ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
140 วิสุทธิชลาราม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
141 เขาพระอินทร์ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
142 คอกช้าง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
143 คีรีวงศ์ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก มหานิกาย วัดราษฎร์
144 อัมพาราม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ท่าแซะ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 นันทาราม ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บางปอธรรมาราม ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 พระพรหม ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 จันทาราม ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 น้ำพุ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 บ่อมะปริง ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 บางน้ำจืด ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 มูลเหล็ก ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 สันติธรรมาราม ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 อินทาราม ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 บางคราม ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 ท่าเสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 ประตูใหญ่ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ศรีน้อย ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ป่าท่าไท ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ ธรรมยุต วัดราษฎร์
161 เขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 วิเวกาวาส ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 สังขประดิษฐ์ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 สามัคคีวัฒนาราม ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ชัยธาราวาส ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 วิชิตดิตถาราม ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 สุมังคลาราม ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 กาฬสินธุ์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 มหาถูปาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 มัชฌิมาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ศรีพนมพลาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ขจรบำรุง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ถ้ำศิลาเตียบ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 อัมพาวาส ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ศรีสุวรรณ ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ไกรสร ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน มหานิกาย วัดราษฎร์
178 เขาพัง ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน มหานิกาย วัดราษฎร์
180 พรุศรี ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน มหานิกาย วัดราษฎร์
181 พะแสง ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ควนพระ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ปัฎนาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ชโลตมาราม ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ทองประธาน ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สวยศรีพุทธาราม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ห้วยใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 คลองปราบกัลยาราม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ถ้ำขรม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
194 บ้านไทร ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ชัยศรีรัตนธรรมาราม ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ท่าเจริญ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
197 คลองขนุน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
198 วิเวการาม ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ไสดงวิสุทธิรังสิต ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร ธรรมยุต วัดราษฎร์
200 นาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
201 สว่างประชารมณ์ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
202 อนุสรณ์สังฆาราม ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
203 อภัยเขตตาราม ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
204 วารีวงก์ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
205 สุคนธาวาส ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
206 กันตาราม ตำบลเพิ่มพูลทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
207 โฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
208 พัฒนารมย์ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ต้นยวน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ถ้ำพระสีสุก ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
211 แสนสุขสามัคคี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ถ้ำพันธุรัตน์ ตำบลคลองศก อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ถ้ำวราราม ตำบลคลองศก อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สองพี่น้อง ตำบลคลองศก อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ป่าเคียนพิง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 ปากตรัง(ปากน้ำ) ตำบลต้นยวน อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ปากเตลิด ตำบลต้นยวน อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
218 คีรีไพรสณฑ์ ตำบลพนม อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
219 พนม ตำบลพนม อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
220 ธัญญาราม ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
221 พังกาญจน์ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ศรัทธาวนาราม ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 สามพัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 แสงสะท้อน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เนินสุวรรณ ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 บางภาวนาราม ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ราษฎร์ธรรมาราม ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 เขาพระ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 บางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 โคกตะไคร้ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 บางกำยาน ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 เมธาวนาราม ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 กันหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ควนนิยมราษฎร์รังสฤษฏ์ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 บางหยด ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ย่านดินแดง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ประชาวงศาราม ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
238 อุดมศรัทธาราม ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
239 สันติคีรีรมย์ ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ราษฎร์บำรุง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
241 กุศลศรัทธาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
242 เกาะธรรมประทีป ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ดอนกะถิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
244 ดอนมะลิ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ตรณาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
247 ท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
248 พุนพินใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
249 รัตนธรรมาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
250 สถลธรรมาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ทุ่งเชียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
253 นาคาวาส ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
254 สุวรรณโกฎ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ท่าสท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
256 เกาะกลาง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
257 น้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
258 วิหาร ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
259 เกษมบำรุง ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
260 บางงอน ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
261 รัษฎาราม ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
262 จันทร์ประดิษฐาราม ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
263 บางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
264 หาดน้อย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
265 ทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
266 สระพัง ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
267 มะลิวัน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
269 แหลมไผ่ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
270 คลองกอ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ตรีธาราราม ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
272 บางพลา ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
273 บางใหญ่ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
274 เขาพระอานนท์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
275 เขาศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
276 สามัคคีธรรม ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ท่าพลา ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ยางงาม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
279 หนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
280 หัวเตย ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
281 หัวสวน ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
283 ควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ซอยสิบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
285 ท่าอู่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ภูธรอุทิศสิทธาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ศานติไมตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
288 แหลมทอง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
289 ธาราวดี ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
290 บุญบันเทิง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ธรรมบูชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต พระอารามหลวง
292 กลาง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ไตรธรรมาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย พระอารามหลวง
294 ไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
295 พระโยค ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
296 พัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย พระอารามหลวง
297 โพธาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
298 ท่าทองใหม่ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
299 โพธิ์นิมิต ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
300 โพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
301 บางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
302 ประสิทธาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
303 บางกล้วย ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
304 ชลธาร ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
305 บางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
306 โชติการาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
307 วิภาวดีกาญจนา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
308 สามัคคีผดุงพันธ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
309 สารวนาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต วัดราษฎร์
310 กลางใหม่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
311 นิคมธรรมาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
312 พุทธบูชา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
313 หน้าเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
314 บ้านใหม่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
315 โพธิ์ปักษ์ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
316 มะปริง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
317 สมหวัง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
318 สุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มหานิกาย วัดราษฎร์
319 โพธิ์น้อย ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
320 วิภาวดีวนาราม ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
321 อรัญญาราม ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี มหานิกาย วัดราษฎร์
322 เกษตรสามัคคี ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 เขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 คลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 สามัคคีธรรมาราม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 กัลปนาราม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 โสภณประชาราม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 บ้านส้อง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 วิกรมประชาราม ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 วิภาวดีรังสิต ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 คลองตาล ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 เวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 มหานิกาย 319
ธรรมยุต 14
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 329
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ