ประกาศต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน
ลำดับ รายการ เรื่องที่ประกาศ ดาวน์โหลด ชนิดไฟล์
1. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล คลิกที่นี่ PDF
2. การกำหนดรหัสนักศึกษา คลิกที่นี่ PDF
3. วิธีดูประกาศนียบัตร คลิกที่นี่ PDF
4. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร คลิกที่นี่ PDF
5. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ PDF
6. บุคลากรศูนย์การศึกษาวัดพระเชตุพน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ PDF
7. แผ่นพับศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ PDF
8. ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) คลิกที่นี่ PDF
9. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ผช.และ เลขา คลิกที่นี่ PDF
ข้อควรทราบ : ไฟล์บางไฟล์ จะเปิดดูได้ต่อเมื่อใส่รหัสผ่านในการเข้าดูทุกครั้ง บางไฟล์ดูได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
สอบถามรหัสผ่านได้ที่ : 08 9671 5928 หรือ Email : kitmai08@gmail.com [เฉพาะนักศึกษาอภิธรรมเท่านั้น]
วิธีการดูไฟล์ : คลิกเมาส์ที่ คลิกที่นี่ [ไฟล์ที่เข้าไปดูเป็นไฟล์ pdf แบบดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้]

ข้อสังเกต : เมื่อชี้เมาส์ไปที่ข้อความ สัญลักษณ์
ลูกศรของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ คลิก 1 ครั้ง
เพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏหน้าต่าง Password ให้ใส่
รหัสผ่านในช่อง Enter Password (ดูภาพประกอบ)
เมื่อกด OK แล้วจะสามารถดูข้อมูลได้ และสามารถ
Copy ไฟล์เก็บไว้ดูในคอมพิวเตอร์ของตนเองได้
การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
โปรดจดจำรหัสผ่านไว้ให้ดี มิฉะนั้นจะเปิดไฟล์ไม่ได้

หน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านอาจมีหน้าตาแตกต่างไปจากตัวอย่างนี้ เนื่องจาก Browser แต่ละตัวอาจแสดงแตกต่างออกไปนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน
โปรดเลือกรายการ