เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดชลบุรี 10 อำเภอ 1 กิ่ง 89 ตำบล 391 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอพนัสนิคม 74 20140 2006
2 อำเภอศรีราชา 65 20110 2007
3 อำเภอเมืองชลบุรี 57 20000 2001
4 อำเภอบางละมุง 49 20150 2004
5 อำเภอบ้านบึง 36 20170 2002
6 อำเภอบ่อทอง 31 20270 2010
7 อำเภอพานทอง 24 20160 2005
8 อำเภอสัตหีบ 20 20180 2009
9 กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 18 20240 2011
10 อำเภอหนองใหญ่ 15 20190 2003
11 อำเภอเกาะสีชัง 2 20120 2008
รวม 391 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 เกาะจันทน์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เจ็ดเนิน ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ทับบริบูรณ์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ป่าโชติธรรม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
6 พุทธศาสตร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
7 สระตาพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
8 สายวารี ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
9 หนองชุมเห็ด ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
10 หนองบอนบุญญาราม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เลิศรัตนาราม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
12 หงษานิตยาราม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
13 กะบกคู่ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 เกาะโพธาวาส ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
16 พระพุทธบาทเขานางนม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองงูเหลือม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 หนองลำดวนพรมศรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
19 จุฑาทิศธรรมสภาราม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง มหานิกาย พระอารามหลวง
20 ถ้ำยายปริก ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 ถ้ำจระเข้ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
22 เกษตรสุวรรณ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 เขาดิน ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เขามะกรูด ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 คลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 คลองมะเดื่อ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 อ่างกระพงศ์ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 คลองมือไทร ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 เนินดินแดง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 บวรราษฎร์บำรุง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โปร่งเกตุ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เขาบ่อกวางทอง ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สำเภาทอง ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 หนองเกตุ ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองเสม็ดสันติธรรมาราม ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 เขาโชคชัยวังทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เขาสามชั้น ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ทับเจริญ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 บ่อทองราษฎร์บำรุง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 บุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 วังรีคีรีวันวนาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 อมพนม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 เขาชะอาง ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 เขาห้ายอด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 เขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 คลองตาเพชร ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ถ้ำเขาชะอางค์โอน ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 หลุมมะนาว ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ทุ่งศาลา ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สุวรรณารัญญิกาวาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 เขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 สายสุคนธ์ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ป่าสามัคคีธรรมาวาส ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
55 เวฬุวนาราม ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
56 เขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ต้นกระรอก ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 นาลิกวนาราม ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 วังทองเจริญธรรม ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 สังกะเปรียว ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ช่องลมนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
62 โพธิสัมพันธ์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
63 สว่างฟ้าพฤฒาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 หนองใหญ่ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ใหม่สำราญ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ท่ากระดาน ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 บางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ประชุมคงคา ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ศรีธรรมาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 ศรีวนาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 สุกรีบุญญาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ถ้ำประทุน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
73 ทวนทอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 นพทองดีศรีพฤฒาราม ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 สว่างอารมณ์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 เขาโพธิ์ทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 เขามะกอก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 เขาเสาธงทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ชัยมงคล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย พระอารามหลวง
80 ธรรมสามัคคี ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 บุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 บุณย์กัญจนาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 สามัคคีประชาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 สุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ป่าสุทธิภาวัน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
87 พุทธิวราราม ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สันติคาม ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 หนองเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 หนองเกตุใหญ่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ธรรมยุต พระอารามหลวง
92 เขาบุญมีดาราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ตะเคียนทอง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 เทพบุตร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 พรประภานิมิต ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 มาบฟักทอง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ยางใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 สันติธาราวาส ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 อินทนาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 เขาหาดทราย
(ป่าธรรมชาติ)
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
102 กุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 เขาดินร่มโพธิ์ทอง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 เขาน้อยคีรีวัน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 เดือนเพ็ญ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ตะเคียนคู่ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 มาบคล้า ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ราษฎร์เรืองสุข ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หนองน้ำเขียว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หนองอ้อ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 เจริญธรรม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 บึงบวรสถิตย์ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 บุญญฤทธยาราม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 เขาแรต ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 มาบไผ่ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เนื่องจำนงค์ ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 สิงห์ทองพรหมาวาส ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 หนองเขิน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ชากนิมิตวิทยา ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 มงคลสวัสดิ์ ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 พยอม ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 สำนักขาม ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 หนองบอนแดง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 หนองยาง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 นิมมานราษฎร์บำรุง ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ป่ายุบบุญญาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หนองไผ่แก้ว ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เขาไผ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ธรรมยุต วัดราษฎร์
130 เขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 คลองใหญ่สถิตยาราม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ตาลดำผดุงราษฎร์ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ท่อใหญ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หนองชันจันทนาราม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองสรวง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 อ่างเวียน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 กุฎโง้ง ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ไตรรัตน์วนาราม ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
139 บ้านช้าง ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
140 โคกเพลาะ ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ท่ากระดาน ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
143 โคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
144 พรหมรัตนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
146 นากระรอก ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
147 หนองกระดูกควาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
148 นามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ห้วยสูบ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ใหม่ท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
151 โคกพระศิลาราม ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
152 เนินแร่ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
153 เนินสัก ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
154 โป่งปากดง ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
155 ตระพังทอง ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ใหม่นาวังหิน ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
157 อัมพวนาราม ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
158 เนินหลังเต่า ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 เซิดสำราญ ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 บ้านศาลา ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 กลางทุมมาวาส ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 เกาะแก้วนครสวรรค์ ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
163 พลับ ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
164 พิมพฤฒาราม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
165 กลางคลองหลวง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
166 เกาะแก้วคลองหลวง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 เนินสังข์สฤษฎาราม ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ไร่หลักทอง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 อุทกเขปสีมาราม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม ธรรมยุต วัดราษฎร์
171 โคกพุทธา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
173 โบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 แก้วน้อย ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
175 หลวงพรหมาวาส ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
176 แก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 เขาดิน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
178 บ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
179 แหลมประดู่ ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
180 หนองขยาด ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
181 หนองม่วงเก่า ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 หนองม่วงใหม่ ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ทรงธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 สระลอย ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 หนองไก่เถื่อน ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 หนองไผ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ใหม่ทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 เนินหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 แปลงเกตุศรีนิคม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
191 โพธาราม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
192 สำเภา ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
193 หนองข่า ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หนองไผ่แก้ว ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
195 หนองเม็ก ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
196 หนองสังข์ประชาบำรุง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
197 บ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
198 บ้านใหม่ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ศาลาแดง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
200 หน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ชุมแสงศรีวนาราม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หนองไทร ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
205 หมอนนาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
207 เขาดินญาณนิมิต ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
209 แปลงกระถิน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
210 หัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เกาะลอย ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
213 หนองอ้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
214 โคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
215 วรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
216 บางนาง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ชลธีบุญญาวาส ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
218 บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ศรีประชาราม ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
220 โคกท่าเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
221 พานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ท้ายเซิด ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
223 บ้านไร่ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
224 มาบโป่ง ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
225 หนองแช่แว่น ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
226 อ้อมแก้ว ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
227 บ้านงิ้ว ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
228 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
229 หนองตำลึง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
230 โป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
231 หนองกะขะ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
232 หนองกาน้ำ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ห้วยยาง ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
234 แหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
235 บุญญราศรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ชากสมอ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
237 ดอนดำรงธรรม ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
238 มาบสามเกลียว ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
239 สังกะสี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ท้องคุ้ง ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
241 นาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ราษฎร์สโมสร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
243 เขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี ธรรมยุต พระอารามหลวง
244 ช่องลม ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ต้นสน ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
246 นอก ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
247 เนินสุทธาวาส ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
248 ใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
249 ใหม่พระยาทำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
250 น้อย ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
251 โพธิ์ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
252 อุทยานนที ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
253 ใหม่เกตุงาม ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
254 อรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
255 ชมภูแก้ว ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ธรรมนิมิตต์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
257 กลาง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
258 กำแพง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
259 เครือวัลย์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
260 ราษฎร์บำรุง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
261 สำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองแฟบ ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
263 หนองศรีสงวน ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
264 เมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
265 เตาปูน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
266 เสม็ด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
267 แจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ไตรมุขชยาราม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
269 บางเป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
270 แสนสุขสุทธิวราราม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
271 นันทวัน ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ป่าวชิรบรรพต ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
273 ผาสุการาม ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
274 วังตะโก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
275 สวนน้ำตก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ศรีพโลทัย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
277 อู่ตะเภา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ช่องมะเฟือง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
279 ป่าอัมพวัน ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
280 สมานราษฎร์ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
281 หนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
282 เขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
283 เขาดิน ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
284 จรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
285 เก่าโบราณ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ราษฎร์ศรัทธา ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
288 สันติภักดิ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
289 หน้าเขาบ่อยาง ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
290 โกมุทรัตนาราม ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
291 อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
292 เขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
293 เขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
294 เขาหินลาด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
295 พันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ระเวิงรังสรรค์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
297 สุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
298 หุบบอนวนาราม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
299 เนินบุญญาราม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
300 บ้านนา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
301 ปชานาถ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
302 มโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
303 สันติคีรีเขต ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
304 แหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
305 แหลมทอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ใหม่เนินพยอม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
307 บ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ธรรมยุต วัดราษฎร์
308 เนินกระบก ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
309 พันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
310 มาบบอน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ยางเอน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ศรีพุ่มโพธิ์ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
313 สันติคีรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
314 ห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
315 เขาไม้หน้าวนาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ธรรมยุต วัดราษฎร์
316 วิเวการาม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ธรรมยุต วัดราษฎร์
317 เขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
318 เขาไม้แดง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
320 บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย พระอารามหลวง
321 บ้านห้วยกรุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ป่าเขาพุวนาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ปาลิไลยวัน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
324 หนองข่า ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
325 จุกกะเฌอ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
326 บ้านบึง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
327 หนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
328 หนองปรือ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
329 อัมพวัน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
330 โพธิทัตตาราม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จีนนิกาย วัดราษฎร์
331 ศรีมหาราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ธรรมยุต วัดราษฎร์
332 ราษฎร์นิยมธรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
333 เขาแตงอ่อน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
334 เขาน้อยพัฒนาราม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
335 เขาพุทธโคดม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เครือศรัทธาธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
337 นาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
338 นาพร้าวเก่า ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
339 พรหมาวาส ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
340 พระประทานพร ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
341 พิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
342 รังษีสุทธาวาส ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
343 วังหิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ศรีรัตนาราม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
345 สวนสันติธรรม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ธรรมยุต วัดราษฎร์
346 เขาชีธรรมนิมิต ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
347 เขาดินวนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
349 โค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
350 เนินตอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
351 เนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
352 หนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
353 หนองฆ้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
354 หนองยายบู่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
355 หนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
356 หินกอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มหานิกาย วัดราษฎร์
357 เขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ทรัพย์นาบุญญาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 นาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 หนองจับเต่า ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 อัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
362 เขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 บางเสร่คงคาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 สามัคคีบรรพต ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 ใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
367 เขาบายศรี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 ทุ่งโปรง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 รังสีสุนทร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ราษฎร์สามัคคี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
371 เขาคันธมาทน์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
372 เขาน้อย ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
373 เทพประสาท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
374 ป่ายุบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
375 สัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ มหานิกาย วัดราษฎร์
377 เขาซก ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
378 คลองสิบแปด ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
379 คลองตะเคียน ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
380 คลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
381 คลองพลูราษฎร์ประสงค์ ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
382 โพธิญาณรังสี ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
383 เขาห้วยมะระ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
384 จรุงปรีชาราม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
385 เฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
386 ห้วยมะระ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
387 หนองใหญ่ศิริธรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
388 เนินสี่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
389 บรรพตนิมิตธรรมาราม ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
390 บ่อน้ำซับ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
391 มหานิกาย 368
ธรรมยุต 22
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 385
พระอารามหลวง 6
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ