เว็บไซต์นี้เหมาะกับหน้าจอขนาด 1280 x 768 pixel และแสดงผลภาษาบาลีได้ถูกต้องกับเบราเซอร์ Internet Explorer, Baidu Spark บนระบบปฏิบัติการ WindowsXP และ Windows 7


คิวอาร์โค้ด
IDLine : 0896715928
 
รีบสมัครด่วน! ดูผลสอบพระอภิธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ คลิกที่นี่
ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน
เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป
ศึกษาพระอภิธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปฐมนิเทศ&มอบประกาศนียบัตร
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
เริ่มเรียน
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๙ ๖๗๑ ๕๙๒๘


ดาวน์โหลดแผ่นพับ      ดาวน์โหลดใบสมัคร     ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาปี 2559
เจริญพรปี ๒๕๖๐
  ขอเดชะ พุทธรัตน์ กำจัดทุกข์ เจริญสุข สิริศักดิ์ มีหลักฐาน
  ขอเดชะ ธรรมรัตน์ กำจัดมาร ให้ไพศาล ผุดผ่อง พ้นผองภัย
  ขอเดชะ สังฆรัตน์ กำจัดโรค ให้เสื่อมโศก สืบชนม์ จนเกินไขย
  ขอเดชะ พระไตรรัตน์ ดังฉัตรชัย ทุกท่านได้ สุขี ปีระกาเอย
  หัวใจนักปราชญ์ (สุ=สุต จิ=จินฺต ุ=ปุจฺฉา ลิ=ลิขิต)
  สุ ตั้งใจ ฟังความ ตามพินิจ
  จิ ตามติด คิดไป ใช้เหตุผล
  ปุ สงสัย ถามไว้ ใส่ใจตน
  ลิ กังวล เขียนไว้ ใช้ใคร่ครวญ
  คิดใหม่ : ประพันธ์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๕.๑๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์