เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 49 ตำบล 228 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอหัวหิน 45 77110 7707
2 อำเภอบางสะพาน 39 77140 7704
3 อำเภอทับสะแก 34 77130 7703
4 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 31 77000 7701
5 กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 23 77180 7708
6 อำเภอบางสะพานน้อย 20 77170 7705
7 อำเภอกุยบุรี 18 77150 7702
8 อำเภอปราณบุรี 18 77120 7706
รวม 228 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 กุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
2 วังยาว ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
3 หนองตาเสือ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ถ้ำเขาน้อย ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
5 กุยเหนือ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
6 เขาแดง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ทุ่งน้อย ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
9 หนองจอก ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
10 เขาลั่นทม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ธรรมรังสี ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
12 สามกระทาย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สำโหรง ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
14 เฉลิมราษฎร์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
16 รวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
18 อุดมพลาราม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ดอนใจดี ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
21 นาล้อม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
22 มะเดื่อทอง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ห้วยเจริญ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
26 วิบูลธรรมาวาส ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
27 เขาบ้านกลาง ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ดอนทราย ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ทุ่งตาแก้ว ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
30 นันทาวราราม ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
31 นาหนอง ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
32 นาหูกวาง ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
33 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ประชาราษฎร์ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ห้วยลึก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ไร่ใน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
37 ทุ่งยาว ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เนินดินแดง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ประชาสนธิ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
40 สุมทธาราม ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
42 บางแพ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ธรรมยุต วัดราษฎร์
43 เขาปอ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ตะแบกโพรง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
45 ถ้ำเขาไม้รวก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ถ้ำจันทร์ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ทุ่งพุฒิ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
48 วังยาง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สีดางาม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หนองมะค่า ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
51 อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
52 อ่างสุวรรณ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
54 เขากะจิ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
55 เขาน้อย ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
56 เขาโบสถ์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย พระอารามหลวง
57 นาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
59 เวฬุวัน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน ธรรมยุต วัดราษฎร์
60 ดงไม้งาม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
61 มรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
62 รักดีคีรีวัน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
63 สามขุม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
64 สี่แยกบ้านกรูด ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
65 หนองจันทร์ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หนองโปร่ง ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ห้วยไก่ต่อ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ทองมงคล ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ราษฎร์ประสงค์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
72 เขาถ้ำคีรีวง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ชัยภูมิ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ดอนยาง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ธงชัยธรรมจักร ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
77 หนองมงคล ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
78 เขาตะล่อม ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เขาถ้ำม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ชะม่วง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ทุ่งกระต่ายทอง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
83 หินกอง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ดอนสำราญ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
85 บ่อทองหลาง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
86 บ้านท่ามะนาว ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
87 เกาะยายฉิม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ทุ่งกระถิน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
89 พรหมรังษี ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
90 วังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
91 สุวรรณาราม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ดอนมะกอก ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
93 คอกอ้ายเผือก ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ทองอินทร์ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
95 น้ำตกเขาโพธิ์ทอง ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
96 บ่อกบ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
97 บางเจริญ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
98 กำมะเสน ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ดอนอารีย์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บางเบิด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
101 พระหินวนาราม ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ห้วยสัก ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
103 คลองน้ำเค็ม ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ดอนตะเคียน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ท่าม่วง ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ละหาน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
107 เขาราษฎร์บำรุง ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
108 เขาลักษณ์จันน์ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
109 ถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
111 สาเก ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย มหานิกาย วัดราษฎร์
112 เขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ธรรมวารีศรีรัตนาราม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
114 แหลมเจ้าสัว ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
115 นาห้วย ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
117 สิทธิสังฆาราม ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
118 เขาน้อย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ปากคลองปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
120 สุมนาวาส ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
121 เขาดิน ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
122 รังษีนิมิต ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
123 วังก์พง ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
124 วังยาว ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ศรีรัชดาราม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
126 เขาเขียว ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ธรรมประชาราม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ป่าสุญญตา ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
129 หนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
130 หนองปรือ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
131 เขาหินเทิน ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 หนองขาม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 หนองบัว ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 หนองพังพวย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 คลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย พระอารามหลวง
137 ด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 หนองหินประชาราม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 คลองชายธง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 รอดประดิษฐ์ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 สี่แยก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 อู่ตะเภา ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ธรรมิการาม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ธรรมยุต พระอารามหลวง
146 เกาะหลัก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย พระอารามหลวง
147 เกตชยาราม ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 วังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สองกะลอนประชาสรรค์ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 เจริญพงศ์วนาราม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
151 หนองกุ่ม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
152 คั่นกระได ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ทุ่งมะเม่า ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 น้ำโจน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 นิคมคณาราม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 นิคมประชาสรรค์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 นิคมราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 นิคมสามัคคี ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 เนินแก้ว ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 อ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 นิโครธาราม ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
162 สามร้อยยอด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ทุ่งประดู่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
164 บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ไร่ใหม่สามัคคี ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ตาลเจ็ดยอด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
167 เนินกรวด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ศรีทุ่งทอง ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ศาลาลัย ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
170 หนองเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เขาโปร่งใต้ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด ธรรมยุต วัดราษฎร์
172 อรัญญิกาวาส ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด ธรรมยุต วัดราษฎร์
173 เกษตรกันทราราม ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
174 เขาถ้ำ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
175 หนองแก ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
176 หนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
177 หน้าเขาโป่งเหนือ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ใหม่ลาดวิถี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
179 บางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
180 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
181 พุ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
182 หนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
183 หุบตาโคตร ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด มหานิกาย วัดราษฎร์
184 ป่าสมสงัด ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
185 เขานกกระจิบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
188 มาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
189 หนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 หนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 เขาไกรลาศ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
193 เขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
194 เขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 เขาลั่นทม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 เขาสนามชัย ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 เขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 พุทธไชโย ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 หนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ป่าวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
201 ทุ่งแฝก ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 เนินตะเคียน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 หนองยายอ่วม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 พรหมยานรังสรรค์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 คีรีวงศาราม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
209 ราชายตนบรรพต ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
210 สุขสำราญ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
211 ไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 เขาน้อย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 เขาอิติสุคโต ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 บุษยบรรพต ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 วิเวกสันติธรรม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 สมอโพรง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 สะพานขี้เหล็ก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 หัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 เพชราวุธ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 นิโครธาราม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 วังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 หนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 หนองคล้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
225 หนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
226 หนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ห้วยสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ใหญ่คลายคีรี ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน มหานิกาย วัดราษฎร์
228 มหานิกาย 209
  ธรรมยุต 19
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 224
พระอารามหลวง 4
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ