เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ 73 ตำบล 219 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอวิเศษไชยชาญ 53 14110 1506
2 อำเภอโพธิ์ทอง 45 14120 1504
3 อำเภอเมืองอ่างทอง 40 14000 1501
4 อำเภอไชโย 26 14140 1502
5 อำเภอป่าโมก 22 14130 1503
6 อำเภอแสวงหา 22 14150 1505
7 อำเภอสามโก้ 11 14160 1507
รวม 219 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ไทรย์นิโคธาราม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
2 มะขาม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
3 ศรีมณฑป ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ชัยสิทธาราม ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
5 นางเล่ว ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
6 บางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ไชยภูมิ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ทองครุ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โบสถ์อัมพวา ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
10 มหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
11 สระเกษ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย มหานิกาย พระอารามหลวง
13 ละมุดสุทธิยาราม ตำบลไชโย อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สกุณาราม ตำบลไชโย อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
15 บ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
16 เจ้าบุญเกิด ตำบลเทวราช อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ตะเคียน ตำบลเทวราช อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
18 เทวราช ตำบลเทวราช อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
19 เยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
20 ศุขเกษมธรรมิการาม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย ธรรมยุต วัดราษฎร์
21 ดอนกระต่าย ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ปราสาท ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วงษ์ภาศนาราม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
24 เฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 กำแพง ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ปทุมคงคา
(ประทุมคงคาราม)
ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย มหานิกาย วัดราษฎร์
27 กุญชรชาติการาม ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
28 นรสิงห์ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
29 ปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ลาดเค้า ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
31 แจ้ง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
32 พานิช ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
33 พินิจธรรมสาร ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
34 วิหารแดง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
35 แสนสุข ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
37 สระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
38 โบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก มหานิกาย พระอารามหลวง
40 สว่างอารมณ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
41 อัมพวัน ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ถนน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
43 พิจารณ์โสภณ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ศรีมหาโพธิ ตำบลโรงข้าง อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
45 เกตุ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
46 โบสถ์สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
47 พายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
48 เอกราช ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก มหานิกาย วัดราษฎร์
49 คำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 โพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 โพธิ์ทองนอก ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 โคกพุทรา ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 จันทราราม ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 บ้านกุ่ม ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 จันทร์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ทางพระ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 กาไสย์ธรรมิการาม ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 ไตรรัตนาราม ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 กลาง ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ท่าโขลงกิตติยาราม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 บ้านสร้าง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 โพธิ์ราษฎร์ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 กลาง ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 โบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สามประชุม ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ข่อย ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 บุญเกิด ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 งิ้วราย ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ยางซ้าย ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ศรีกุญชร ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 โพธิ์เอน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ม่วงคัน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 โพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 สว่างอารมณ์ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 บ้านกลาง ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สนธิธรรมิการาม ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
81 เขาแก้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 จุฬามุนี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ทองหลาง(ทองกลาง) ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ท่าสามัคคี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ยางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 สุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ขวิด ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ศีลขันธาราม ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
89 ขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ท่าตลาด ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 น้ำอาบ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 บุญศิริวิทยาราม ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 ป่ามุนี ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 โคศุภราช ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 จำปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 โพธิ์ทูล ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 เสาธงทอง ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 แจ้ง ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ตาลเจ็ดช่อ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 สุวรรณเสวริยาราม ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 ชัยมงคล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 ต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 โล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 สนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
105 อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย พระอารามหลวง
106 กระทุ่มราย ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 รุ้ง ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ไชยสงคราม ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 โพธิ์วงษ์(โพธิวงศ์) ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ปลดสัตว์ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
111 ช้าง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 บ้านอิฐ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 ไพรวัลย์ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 มธุรสติยาราม ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สุธาดล ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 อรัญญิกาวาส ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 คลองห้วยโพธิ์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ดอนกระดี่ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 แม่นาง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ท้องคุ้ง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 โพสะโสภณ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ราชปักษี ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 มหาดไทย ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 ลิ้นทอง ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 โบสถ์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 จันทร์นิรมิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ท้ายย่าน ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 ไผ่ล้อม ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 กลาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 จันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 เชิงหวาย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ดาวดึงษ์ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 นางชำ ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 โพธิ์ศรี ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 โพธิ์เอน ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 ตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 โพธิธรรมโชติยาราม ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ลาดเป็ด ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 สนาม ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บางจัก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ขุมทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 ฝาง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ราชสกุณา ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 วิเศษไชยชาญ
(วิเศษชัยชาญ)
ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 วันอุทิศ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ไผ่วง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ช้าง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
150 ยางมณี ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ศาลาดิน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ใหม่ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ ธรรมยุต วัดราษฎร์
153 น้อย ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 อบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 กำแพง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 เขียน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
158 คูมะนาวหวาน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ตูม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
160 นางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ไร่ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
162 สำโรง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
163 สิงห์ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
164 หลวงสุนทราราม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
165 อ้อย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
166 สิทธาราม ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
167 อินทราวาส ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ทำนบ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ไทรยืด ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
171 น้ำพุสิทธาราม ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
172 สี่ร้อย ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
173 หินงอก ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
174 คลองพูล ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
175 คลองสำโรง ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ลานช้าง ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
177 หลักแก้ว ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ใหม่ทางข้าม ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
179 กำแพงมณี ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ทางเรือ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ห้วยคันแหลน ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ห้วยโรง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
183 กลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
184 แปดแก้ว ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
185 ม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
186 หัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ท่าชุมนุม ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
188 โบสถ์ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
189 มงคลธรรมนิมิตต์ ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
190 หัวทุ่ง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ไผ่แหลมธรรมาราม ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ศรีสุขเกษม ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
193 หนองกร่าง ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
194 เกษทอง ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
195 สามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
196 วงษ์สุวรรณ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
197 สามขาว ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ มหานิกาย วัดราษฎร์
198 รัตนาราม ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
199 หัวสะแกตก ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
200 หัวสะแกออก ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
201 พัฒนา ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
203 จันทร์มณี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
204 รางฉนวน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
205 วังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
206 หนองยาง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
207 หมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
208 บ้านแก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
209 บ้านพราน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
210 แก้วกระจ่าง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เรไร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
212 สีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ทองเลื่อน ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บ้านเพชร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
215 พวงทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
216 แสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
217 เขาบวช ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
218 ยาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
219 หลวงวัง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา มหานิกาย วัดราษฎร์
219 มหานิกาย 211
ธรรมยุต 8
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 216
พระอารามหลวง 3
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
 
โปรดเลือกรายการ