เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ 106 ตำบล 222 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอกำแพงแสน 45 73140 7302
2 อำเภอเมืองนครปฐม 44 73000 7301
3 อำเภอนครชัยศรี 41 73120 7303
4 อำเภอบางเลน 41 73130 7305
5 อำเภอสามพราน 26 73110 7306
6 อำเภอดอนตูม 18 73150 7304
7 อำเภอพุทธมณฑล 7 73170 7307
รวม 222 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 ทะเลบก ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ไผ่รื่นรมย์ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
3 โพธิ์งาม ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ห้วยม่วง ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
6 สว่างชาติประชาบำรุง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ดอนทอง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ดอนมะกอก ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
9 บ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
10 สระพัง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
11 หนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
13 สุวรรณรัตนาราม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
14 หนองขามพัฒนา ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
16 นิยมธรรมวราราม ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
17 ปฐมโพธิญาณ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
20 หนองจิก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
21 หนองศาลา ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
23 หนองกร่าง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
24 ประชาราษฎร์บำรุง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
25 วังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
26 คลองตัน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
27 เจริญราษฎร์บำรุง ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
28 สระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
29 หนองหมู ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ป่าดอนกระต่าย ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
31 หนองแกเล็กสุวรรณาราม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
32 ดอนเตาอิฐ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ราษฎร์ภิรมย์วราราม ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
34 สระมงคล ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
35 สี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองเจริญธรรม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
38 ลาดหญ้าไทร ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
39 สองห้อง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
40 อ้อน้อย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
41 สระน้ำส้ม ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน ธรรมยุต วัดราษฎร์
42 ท่าเสา ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
43 ปทุมทองสุทธาราม ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
44 กำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หนองโพธิ์ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ดอนพุทรา ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หัวถนน ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
48 สระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
49 สุขวราราม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
50 บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
51 หนองกระพี้ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
52 ลำลูกบัว ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ทุ่งสีหลง ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ดอนตูม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ตะโกสูง ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
57 สามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
58 แหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
59 กงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ทุ่งผักกูด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
61 ทุ่งพิชัย ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
63 ห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ประชานาถ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
65 สว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
66 โคกพระเจดีย์ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
67 งิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ท่ากระชับ ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
70 ท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
71 ท่าใน ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
72 น้อยเจริญสุข ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
73 หลวง ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
74 กลางบางแก้ว ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
75 ใหม่สุประดิษฐาราม ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
76 ตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
77 แก้วเจริญยศ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
78 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
79 สิงห์ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
80 บางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ป่าศรีถาวร ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
82 กลางบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
83 บ่อตะกั่วพุทธาราม ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ห้วยตะโก ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
85 พุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
87 แค ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สัมปทวน ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
89 ไทยาวาส ตำบลวัดไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ลานแหลม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
92 ใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
93 สำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
95 ศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
96 เสถียรรัตนาราม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
97 กกตาล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
98 กลางคูเวียง ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
99 สัมปตาก ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
100 ธรรมมณฑล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
101 ห้วยพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
102 โคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี มหานิกาย วัดราษฎร์
105 บางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
106 ดอนยอ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
107 ลาดสะแก ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ลานคา ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
109 เกษตราราม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ไผ่จรเข้ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
111 ไผ่สามตำลึง ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
112 โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
113 นราภิรมย์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
114 พระอมรพิสัย ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
115 สว่างอารมณ์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
116 อุดมสิทธิกุล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน ธรรมยุต วัดราษฎร์
117 นิลเพชร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
118 บัวปากท่า ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
119 บัวหวั่น ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
120 บอนใหญ่ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน ธรรมยุต วัดราษฎร์
121 บางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ผาสุการาม ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ชุมนุมศรัทธา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน ธรรมยุต วัดราษฎร์
124 เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
126 พุทธาราม ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
127 ศรีประชาวัฒนาราม ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
128 คลองเสมียนตรา ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
129 บึงลาดสวาย ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
130 รางกระทุ่ม ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
131 รางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
132 สุขวัฒนาราม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
133 เกษมสุริยัมนาจ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
134 โฆสิตาราม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
135 บางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
136 บางน้อยใน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
138 ราษฎร์สามัคคี ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ลัฎฐิวนาราม ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
142 เวฬุวนาราม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
143 คลองคูเมือง ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ดอนสามสิบ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ศิลามูล ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน มหานิกาย วัดราษฎร์
146 มงคลประชาราม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล มหานิกาย วัดราษฎร์
147 มะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล มหานิกาย วัดราษฎร์
148 เทพนิมิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล มหานิกาย วัดราษฎร์
149 สาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล มหานิกาย วัดราษฎร์
150 สุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล มหานิกาย วัดราษฎร์
151 หทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ธรรมยุต วัดราษฎร์
153 ดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
154 ดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
155 สะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ตาก้อง ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
157 แหล่งทองแดงพรหมสราราม ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม ธรรมยุต วัดราษฎร์
158 เกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ทัพหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ทุ่งรี ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ม่วงตารศ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ทุ่งน้อยสามัคคี ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม ธรรมยุต วัดราษฎร์
163 ธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
165 ดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
166 บางแขม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ลาดปลาเค้า ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
169 หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
171 พระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย พระอารามหลวง
172 พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย พระอารามหลวง
173 ห้วยจระเข้ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 เสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม ธรรมยุต พระอารามหลวง
175 พระประโทณเจดีย์ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย พระอารามหลวง
176 ไร่เกาะต้นสำโรง ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
178 รัตนรังสี ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ศรีวิสารวาจา ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
180 หว้าเอน ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
181 อินทราราม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 พะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ลำพยาสุทธาราม ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 วังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 วังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ใหม่ดอนทราย ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 สระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม ธรรมยุต วัดราษฎร์
189 รางปลาหมอ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
191 สามกระบือเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
192 หนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
193 หนองดินแดง ตำบลหนองดินแดน อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หนองเสือ ตำบลหนองดินแดน อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ทัพยายท้าว ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ป่าปฐมชัย ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม ธรรมยุต วัดราษฎร์
197 นครชื่นชุ่ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 เพลินเพชร ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 ปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 วังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 บางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 จินดาราม ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
203 ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
204 ทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 ธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน อนัมนิกาย วัดราษฎร์
209 เชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 บางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เทียนดัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 เดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 สรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 ท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 ไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน มหานิกาย พระอารามหลวง
216 ดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 สามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 หอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 คลองอ้อมใหญ่ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 อ้อมใหญ่ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 สิรินธรเทพรัตนาราม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน ธรรมยุต วัดราษฎร์
222 มหานิกาย 199
ธรรมยุต 22
อนัมนิกาย 1
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 217
พระอารามหลวง 5
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
 
โปรดเลือกรายการ