เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ 23 อำเภอ 2 กิ่ง 208 ตำบล 1338 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ 130 50000 5001
2 อำเภอสันป่าตอง 108 50120 5012
3 อำเภอแม่แตง 93 50150 5006
4 อำเภอพร้าว 82 50190 5011
5 อำเภอดอยสะเก็ด 79 50220 5005
6 อำเภอหางดง 78 50230 5015
7 อำเภอสารภี 75 50140 5019
8 อำเภอสันทราย 74 50210 5014
9 อำเภอฝาง 73 50110 5009
10 อำเภอสันกำแพง 72 50130 5013
11 อำเภอแม่ริม 70 50180 5007
12 อำเภอจอมทอง 49 50160 5002
13 อำเภอแม่อาย 49 50280 5010
14 อำเภอเชียงดาว 38 50170 5004
15 กิ่งอำเภอดอยหล่อ 35 50160 5024
16 อำเภอฮอด 35 50240 5016
17 อำเภอแม่วาง 34 50360 5022
18 อำเภอสะเมิง 32 50250 5008
19 อำเภอไชยปราการ 30 50320 5021
20 กิ่งอำเภอแม่ออน 26 50130 5023
21 อำเภอแม่แจ่ม 25 50270 5003
22 อำเภอดอยเต่า 23 50260 5017
23 อำเภอเวียงแหง 16 50350 5020
24 อำเภออมก๋อย 11 50310 5018
25 อำเภอกัลยาณิวัฒนา 1 58130 5025
รวม 1338 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 จันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ล้านนาญาณสังวราราม ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
3 ข่วงเปา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ขะแมด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ท่าศาลา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 มงคลวารี ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 วังดิน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 ห้วยตองสัก ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ใหม่สันตึง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ดอยแก้ว ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ดอยน้อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ท่าต้นแหน ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 ดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ท่าข้าม ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 นากบ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 บ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ม่อนหิน ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 สบแจ่ม ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สบแจ่มฝั่งซ้าย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 สบแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 ดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
24 เทพเจติยาจารย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
25 เชิงดอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 แท่นคำ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 น้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 น้ำต้อง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 น้ำลัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 พระเกิ๊ด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 พระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย พระอารามหลวง
32 พระบาท ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
34 บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
35 แม่สอย(แม่สรวย) ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 วังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 สบสอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
39 หนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ท่าหลุกวังปลาสร้อย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ทุ่งปูน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 พุทธนิมิตร ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 โมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 วังจำปา ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
45 วังปาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 สบเตี๊ยะ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 หนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
48 ห้วยโจ้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ห้วยม่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 หาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ใจ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
52 ถ้ำปากเปียง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
53 เจริญราษฎร์ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ดอนศรีสะอาด ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ดับภัย ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
56 ถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
57 ทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ม่วงคำ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
59 แม่อีด ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ศรีทรายมูล ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
61 อัมพวัน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
62 อินทาราม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
63 อุตตาราม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
64 นันติยาราม ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
65 สว่างมงคล ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
66 ห้วยตีนตั่ง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ป่าธาราภิรมย์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 ปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
70 กลางทุ่ง ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
71 ชัยมงคล ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
72 เชียงมั่น ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
73 เชียงยืน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
74 ศรีบุญเรือง ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
75 สะอาดชัยศรี ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
76 อัมพาราม ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
77 นาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
78 โละป่าหาญ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
79 เวฬุวัน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
80 ห้วยไส้ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ป่าดอยเสียงธรรม ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
82 จอมคีรี ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
85 ศรีดอนชัย ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ศรีอุ่นเมือง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
87 ศิริมงคล ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
88 สว่างอารมณ์ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ทุ่งยาว ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 บ่อสร้าง ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 ปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
92 มหิงสาวาส ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 สุปัฎนาราม ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 ห้วยม่วง ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 อรัญญวาสี ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 ฉิมพลีวัน ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ดอยหล่อ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 ปักกัณตาวาส ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 ป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 พระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 กิ่วจำปี ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เชียงหมั้น ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ถ้ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ทรายขาว ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ศรีดงเย็น ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 สันต้นเปา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 สันทราย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 สุกาวาส ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 หนองเทียนคำ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
110 หัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
111 อินทาราม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
112 ถ้ำผาผึ้ง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ ธรรมยุต วัดราษฎร์
113 เด่นสามัคคี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ต้นโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
115 ทาน้ำงาม ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 บ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 บุณฑริกาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
118 ป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 ดอยเต่า ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
120 เด่นคา ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
121 บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ผาจุก ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
123 สันติสุข ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
124 บ้านชั่ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
125 แปลงห้า ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
126 พระบรมธาตุดอยเกิ้ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
127 วังหลวง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
128 ท่าเดื่อ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
129 บ้านโท้ง ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
130 บ้านน้อย ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
131 บ้านบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
132 หล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
133 บ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
134 พิงคาราม ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
135 ศรีพิงค์ชัย ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ท่าครั่ง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
137 บ้านโปง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
138 พระพุทธบาทตะเมาะ ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ฉิมพลีวุฒาราม ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
140 ประถมการาม ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
141 ปัจฉิมการาม ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ดอยกู่(พระธาตุดอยกู่) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
143 นาถสำราญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
144 นิวาสไพรสณฑ์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ปทุมสราราม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ป่าไผ่ศรีโขง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
147 พระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย พระอารามหลวง
148 โพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ร้องขี้เหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
150 รังษีสุทธาวาส ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
151 ศรีประดิษฐ์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
152 สุขเกษม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
153 อมราราม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
154 บ้านถ้ำ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
155 วาลุการาม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
156 ศิริมังคลาราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
157 พรหมจริยาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
158 มหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ศรีชยาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
160 ศรีดอนดู่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
161 สุนทรศิริ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
162 กำแพงหิน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ปางไฮ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
164 พงษ์ทอง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
165 แม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
166 ชยาลังการ์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
167 ชัยประดิษฐ์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ดวงดี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ป่ายาง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
170 ไพรสณฑ์สว่าง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ตาดเหมย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
172 บ้านโป่ง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
173 ปางอั้น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
174 โป่งน้ำร้อน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
175 แม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
176 น้ำแพร่ ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
177 ป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ปิตยาราม ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
179 ศรีประดู่ ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
180 ไชยพฤกษาวาส ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
181 เทพินทราราม ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
182 นาคาสถิตย์ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
183 ป่าแพ่ง ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
184 แม่คือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
185 สารภี ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
186 กัญจน์นิธยาราม ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ดอยปล่อยนก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
189 แม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
190 แม่ฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
191 ถาวรรังสี ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
192 แม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
193 ศรีทรายมูล ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
194 หิรัญญาวาส ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ศรีมุงเมือง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด ธรรมยุต วัดราษฎร์
196 มงคลวราราม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
197 วังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
198 สารคามรังสรรค์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
199 สุขวิเวการาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
200 ใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ป่าฝาง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
203 สุวรรณฉิมพลี ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
204 กู่ม่าน ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
205 เจติยานุสรณ์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
206 ชัยสถาน ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
207 ชัยสถิตย์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
208 เชฏฐาวรคุปต์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
209 ดอนชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ยางทอง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
211 รัตนปัญญารังสิตย์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
212 วารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
213 ศรีสวัสดิ์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
215 อัมพวัน ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
216 ป่าสักหลวง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
217 ป่าเหมือด ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
218 พันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
219 สันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
220 สันโป่ง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด มหานิกาย วัดราษฎร์
221 ดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
222 ดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
223 ปากทางสามัคคี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
224 พระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
225 พระธาตุดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
226 ฟ้าหลั่ง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
228 วังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
229 สันคะยอม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
230 สิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
231 หนองหงอก ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
232 หลอด ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
233 เหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
234 อรัญญวาส ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
235 เชตวัน ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
236 ดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
237 บ้านถ้ำ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ป่าลาน ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ยางคราม ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
240 ศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
241 ศรีทรายมูล ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
242 หนองหลั้ว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
243 ใหม่พัฒนา ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
244 โขงขาว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
245 ทุ่งท้อ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
246 ป่าลาน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
247 สองแคว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หลังถ้ำ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
249 หัวข่วง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ป่าสวนธรรมรส ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ ธรรมยุต วัดราษฎร์
251 คันธาวาส ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ศิลามงคล ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
253 หนองเหียง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
254 ห้วยดินจี่ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
255 ใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ มหานิกาย วัดราษฎร์
256 ธัมมิกาวาส ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ปิตยาราม ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
258 มธุราวาส ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
259 วาฬุการาม ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
260 คงคานิมิตร ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
261 บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
262 ประทุมมาวาส ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
263 โพธิ์ทอง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
264 ม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
265 สวนชา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
266 สุนทราวาส ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
267 สุวรรณาราม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
268 หัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
269 คงคาราม ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
270 ดงผักแค ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
271 เวียงไชยปราการ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ศรีบัวเงิน ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
273 สันต้นเปา ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
274 ห้วยโจ้ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
275 หาดสำราญ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
276 อุดมมงคล ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
277 อุทกวารี ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
278 ป่ากิ่วดู่ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 ป่าหนองบัวคำ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
280 สันติวนาราม ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
281 คยานุสิทธิ์ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
282 เชียงยืน ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ดอยเวียงน้อย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
284 ป่าเทพนิมิต ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
285 โป่งทรายคำ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
286 เหมืองแร่(ปางควาย) ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
287 ทุ่งจำลอง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
288 พรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
289 พระธาตุดอยแก้ว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
290 แม่งอน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
291 สุคันธวารี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ห้วยห้อม ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
293 ชัยเกษม ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
294 เทพประสิทธิ์ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
295 แม่สูน ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
296 ล้องอ้อ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
297 วิเวกการาม ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
298 สันดินแดง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
299 สันปูเลย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
300 หนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
301 กลางทุ่ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
302 คลองศิลา ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
303 คูหาวารีเกษม ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
304 จองแป้น ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
305 เจดีย์งาม ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
306 ชยาราม ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ต้นรุง ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
308 ถ้ำห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
309 ท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
310 เทพอำนวย ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ปัณณาราม ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ปางผึ้ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
313 ป่าแดง ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
314 พระบาทอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ม่วงคำ ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
316 แม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
317 ศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
318 สระนิคม ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
319 เสาหิน ตำบลเวียง อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ต้นส้านสามัคคี ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
321 นันทาราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ศรีถ้อย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
323 ศรีบุญเรือง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
324 ศรีมงคล ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
325 สันต้นดู่ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
326 สุนทราราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
327 โสตยาราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
328 โสภณาราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง มหานิกาย วัดราษฎร์
329 เขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
330 สหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
331 ห้วยบง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
332 ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
333 บ้านหม้อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
335 ถ้ำดอกคำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
336 น้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
338 พระเจ้าล้านทอง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
339 สันขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
340 หนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
342 บ้านดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
343 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ป่าฮิ้น ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
346 โป่งงาม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
347 ดอยใต้ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
348 ต้นกอก ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ต้นรุง ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
351 ทุ่งห้า ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ป่าตุ้มดอน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
353 ป่าตุ้มโห้ง ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
354 สันคะมอก ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
355 สันถนน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
356 ห้วยกุ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
357 บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
359 พระธาตุขุนโก๋น ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ม่วงคำ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ม่วงถ้อย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
362 โล๊ะปูเลย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
363 สันกลาง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
364 สันต๊ะผาบ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
365 สันปอธง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สันยาว ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
367 ดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว ธรรมยุต วัดราษฎร์
368 ทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
369 ประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
370 ป่าสหธรรมิการาม ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
371 ป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
372 โป่งบัวบาน ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
373 ผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
374 พระเจ้าตนหลวง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
376 แม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
377 แม่แพง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
378 สันกำแพง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
379 ห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
380 ห้วยทราย ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
381 นิคมสหกรณ์ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว ธรรมยุต วัดราษฎร์
382 บ้านล้อง ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
383 ป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
384 แม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
385 แม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
386 แม่เหียะ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
387 หนองบัวไชยมงคล ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
388 ป่าอาจารย์มั่น ตำบลเวียง อำเภอพร้าว ธรรมยุต วัดราษฎร์
389 กลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
390 ขามสุ่ม ตำบลเวียง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
391 ป่าเสี้ยว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
392 แม่กอย ตำบลเวียง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
393 หนองอ้อ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
394 ขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
395 ท่ามะเกี๋ยง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
396 บ่อเต่า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
397 พระธาตุกลางใจเมือง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สันทราย ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
399 สันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
400 หนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
401 หนองปิด ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ห้วยส้าน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
403 เจติยบรรพต ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว ธรรมยุต วัดราษฎร์
404 ดงมะไฟ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ทุ่งแดง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
406 บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
407 ประตูโขง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
408 ป่าห้า ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
409 ศรีมหาโพธิ์ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
410 สันนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว มหานิกาย วัดราษฎร์
411 ชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
412 ช่างฆ้อง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
413 บุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
414 พันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
415 มหาวัน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
416 ลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
417 ศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
418 หัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
419 อุปคุต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
420 สันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
421 ข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
422 เจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย พระอารามหลวง
423 ช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
424 แม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
425 ชมพู ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
426 ชัยศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
427 เชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
428 ป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
429 แสนฝาง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
430 หนองคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
431 อู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
433 บวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
435 เกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
436 ดอนชัย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
437 ต้นตาลโตน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
440 ป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
441 วังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
442 บ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
443 ป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
444 เมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
445 เจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ธรรมยุต พระอารามหลวง
446 เจ็ดลิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
447 ช่างแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
448 ทรายมูลพม่า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ทรายมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
451 พระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
452 พระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย พระอารามหลวง
453 พวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
454 พวกหงส์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
455 พันเตา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
456 พันแหวน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
457 พันอ้น ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
458 ฟ่อนสร้อย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
459 เมธัง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
460 ศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
461 สระปทุม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
462 หมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
463 หมื่นตูม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
464 ขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
465 ท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
467 ลังกา ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
468 สันทราย ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
469 ต้นปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
470 ตำหนัก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
471 ท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
472 ป่าชี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
473 พระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
474 สวนพริก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
475 อุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
476 กู่คำ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
477 เกตการาม(เกตุการาม) ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
478 เชตุพน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
479 ท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
480 เมืองกาย ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
481 ศรีโขง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
482 สันป่าข่อย ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
483 กู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
484 ควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
485 ชัยพระเกียรติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
486 เชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
487 เชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
488 ดวงดี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
489 ดอกคำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
490 ดอกเอื้อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
491 ดับภัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ทุงยู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
493 บ้านปิง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
494 ปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ป้านปิง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
496 ป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
497 ป่าพร้าวใน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
498 ผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
499 ราชมณเฑียร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
500 ล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
501 โลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
502 สำเภา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
503 แสนเมืองมาหลวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
504 หม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
505 หมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
506 อินทขิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
507 อุโมงค์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
508 ท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
509 ท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
510 ป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
511 ป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
512 ร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
513 ช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
514 ป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
515 โป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
516 ผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
517 ฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
518 พระธาตุดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย พระอารามหลวง
519 ร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
520 ศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย พระอารามหลวง
521 สวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย พระอารามหลวง
522 ใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
523 อุโมงค์สวนพุทธธรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
524 บวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
525 หนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
526 เมืองสาตรน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
527 เมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
529 สันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
530 เสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ดาวดึงษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
532 ธาตุคำ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
533 นันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
534 พวกช้าง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
535 พวกเปีย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
536 เมืองมาง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
538 ศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
539 ศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
540 หมื่นสาร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
541 กู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
543 ดอยสะกาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ทุ่งยาว ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
546 น้อย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
547 บนนา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
548 บ้านเจียง(เจียง) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
549 บุปผาราม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
550 พร้าวหนุ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
551 พุทธเอ้น ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
552 แม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
554 กองแขก ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
555 บ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
556 บ้านเหล่า ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
557 ป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
558 พระบาท ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
559 ยางหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
560 อมเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
561 แม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
562 แม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
563 กองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
564 นาฮ่อง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
565 สองยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม มหานิกาย วัดราษฎร์
566 เมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
567 แม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
568 ทรายมูล ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
569 บวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
570 ปางเปา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
571 พระธาตุดอยจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
572 มะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
573 แม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
574 ร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
575 สหกรณ์ศรีดอนไชย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
576 สันป่าสัก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
577 หนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
579 จิตตาราม ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
580 ช่อแลพระงาม ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
581 บ้านกาด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
582 บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
583 ป่าไผ่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
584 สันป่าสัก ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
585 หนองบัว ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
586 บ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ปางไม้แดง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
588 ดอย ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
589 ทุ่งล้อม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
590 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
591 บ้านแพะ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
592 ป่าตึงงาม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
593 แม่เลิม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
594 สบเลิม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
595 ท่าผา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
596 ปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
597 ปางลัน ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
598 ป่ายางหนาด(ปางยางหนาด) ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
599 ผาเด็ง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
600 ก๋ายน้อย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
601 บ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
602 บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
603 เมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
604 ป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
605 ป่าหมู่ใหม่ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
606 ทุ่งหลวง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
607 ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
608 ป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
609 พระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
610 ม่วงชุม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
611 แม่กะหลวง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
612 สันปูเลย ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
613 หนองบัว ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
614 ขันติวนาราม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
615 เทพนิมิตนันทาราม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
616 บ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
617 ป่าเลา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
618 พระธาตุสุนันทา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
619 ภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
620 แม่นาป๊าก ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
621 แม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
622 สันนาเม็ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
623 หัวฝาย ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
624 เหล่าก๋อง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
625 ดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
626 ดอยตะแคง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
627 ท่าข้าม ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
628 บ้านสันปงงาม ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
629 ปางม่วง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
630 ปางฮ่าง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
631 สบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
632 สหกรณ์ทุ่งใหม่ ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
633 หนองบัวหลวง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
634 พระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
635 สันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
636 สันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
637 หนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
638 หนองบัวน้อย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
639 ป่าอาจารย์ตื้อ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
640 สันติบถ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
641 จอมคีรี ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
642 ติยะสถาน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
643 ปากทาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
644 แม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
645 สันติพนาราม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
646 หนองหล่ม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
647 อรัญญวิเวก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง ธรรมยุต วัดราษฎร์
648 บ้านเด่น ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
649 บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
650 ปางกว้าง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
651 ป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
652 ม่วงคำ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
653 มืดกาพัฒนาราม ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
654 วังแดง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
655 หนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
656 หนองออน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
657 หางดง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
658 อินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง มหานิกาย วัดราษฎร์
659 ป่าน้ำริน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ธรรมยุต วัดราษฎร์
660 คุณานุสรณ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
661 มงคลประสิทธิ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
662 ศรีชลธาร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
663 สามัคคีธรรม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
664 สุรินทราษฎร์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
665 หนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
666 อินทาราม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
667 อุดมชัยราษฎร์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ดาราภิมุข ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ปิยาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
671 พระนอน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
672 โสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
673 เทพาราม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
674 ปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
675 ปางลุง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
676 โป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
677 เภรีพิชัย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
678 คีรีบรรพต ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
679 น้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
680 บ้านโห้ง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
681 แม่แรม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
682 หิรัญนิคม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
683 อัมพวัน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
684 ดอนชัย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
685 ท่าไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
686 แม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
687 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
688 สมเด็จดอยน้อย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
689 สว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม ธรรมยุต พระอารามหลวง
691 ดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
692 ทรายมูล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
693 บุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
694 แม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
695 รัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
696 ลัฎฐิวัน ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
697 อรุณนิวาส ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ธรรมสันติเจดีย์ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม ธรรมยุต วัดราษฎร์
699 เจดีย์สถาน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หัวดง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ป่าสะลวง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม ธรรมยุต วัดราษฎร์
702 ประกาศธรรม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
703 พระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
704 เมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
705 สะลวง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
706 สิทธิทรงธรรม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
707 สุวรรณาวา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
708 กุมภประดิษฐ์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
709 นันทาราม ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
710 พระธาตุจอมแตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
711 โพธินิมิตร ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
712 มณีประดิษฐ์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
713 ศรีชมพู ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
714 สระฉัททันต์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
715 สันโป่ง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
716 สุวรรณาวาส ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
717 ชลประทาน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
718 ตำหนักธรรมนิมิตร ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
719 แม่แอน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
720 วาลุการาม ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
721 สว่างเพชร ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
722 ชมพูนุท ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
723 ดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
724 นันทาวาส ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
725 พรหมประดิษฐ์ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
726 วิจิตรวารี ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
727 เวฬุวัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
728 ศรีปิงชัย ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม มหานิกาย วัดราษฎร์
729 ป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
730 ชัยมงคล ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
731 ดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
732 ดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ทุ่งศิลา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
734 รังษีสุทธาราม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
735 สันปูเลย ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
736 หลวงขุนวิน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ห้วยแก้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ใหม่เมืองสวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
739 ใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
740 จอมแจ้ง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
741 ดอนแก้ว ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
742 ท่าช้าง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
743 บุญยืน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
744 พันตน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
745 มะกับตองหลวง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
746 จันทร์เกษม ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
747 ดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
748 มหาวัน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
749 ศรีชุม ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
750 สารภี ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
751 แสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
752 จำลอง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
753 บ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
754 ป่าแดด ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ศิริชัยนิมิตร ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
756 โสภาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
757 อัมพาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
758 ถ้ำดอยโตน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
759 มัชฌิมาราม ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
760 วิมุตติการาม ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
761 สบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
762 ห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง มหานิกาย วัดราษฎร์
763 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
764 แม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ถ้ำเมืองออน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
766 โป่งวนาราม ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
767 จอมธรรม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
768 ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
769 ปงกา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
770 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
771 ห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
772 คันธาพฤกษา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
773 บ้านป๊อก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ปางกอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
775 เมืองแม่เลน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
776 แม่เตาดิน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
777 แม่ลาย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
778 ห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
779 ทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
780 บ้านวาก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
781 เปาสามขา ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
782 พระธาตุดอยผาตั้ง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
783 เหล่าจันทรังษี ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
784 ออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
785 ดอนทราย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
786 หนองหอย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
787 หัวฝาย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
788 ออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน มหานิกาย วัดราษฎร์
789 ท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย มหานิกาย พระอารามหลวง
790 ท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
791 สันต้นดู่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
792 หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
793 ห้วยปู ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
794 ป่าแดง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
795 ม่วงสามฮ้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
796 วัฒนาราม ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
797 ศรีสองเมือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
798 สว่างไพบูลย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
799 สันห้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
800 ชัยสถาน ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
801 มงคลนิมิตร ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
802 สันต้นม่วง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
803 สันต้นม่วง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
804 สันผักหละ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
805 ป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
806 ชัยมงคล ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ธัมมิกาวาส ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
808 บ้านหนองขี้นกยาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
809 พระธาตุสบฝาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
810 ร่องห้าหลวง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
811 สีลาอาสน์ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
812 ห้วยม่วง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
813 ป่าดอยกุสุม ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
814 กาวีละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
815 ปัญจคณานุสรณ์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
816 พระธาตุดอยน้ำค้าง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
817 เมืองหนอง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
818 แม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
819 รัตนาวาส ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
820 ศรีดอนแก้ว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
821 ศรีบุญเรือง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
822 ศรีเวียง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
823 สันเวียงมูล ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
824 ดอนชัย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
825 ดอยแก้ว ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
826 นิวาสสถาน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
827 บ้านใหม่ปูแช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
829 พระธาตุปูแช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
830 มงคลสถาน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
831 มาตุการาม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
832 แม่อายหลวง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
833 ชัยชนาราม ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
834 ทรายแดง ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
835 สันต้นหมื้อ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
836 สันติวัน ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
837 ฮ่องห้าน้อย ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย มหานิกาย วัดราษฎร์
838 เปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
839 ฟ้าเวียงอินทร์ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
840 มกายอน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
841 ม่วงเครือ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
842 ห้วยไคร้ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
843 อุทัยธาราม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
844 กองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
845 กำแพงใหม่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
846 นายาง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
847 แม่แพม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
848 แม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
849 เวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
850 ห้วยหก ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
851 พระธาตุแสนไห ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
852 ม่วงป๊อก ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
853 สามภู ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง มหานิกาย วัดราษฎร์
854 ศรีรัตนวาฏคีรี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
855 พระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง ธรรมยุต วัดราษฎร์
856 งาแมง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
857 งิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
858 ต้นผึ้ง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
859 ทุ่งยาว ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
860 ปางเติม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
861 แม่ขาน ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
862 แม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
863 รุ่งอรุณ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
864 หาดส้มป่อย ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
865 อมลอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
866 ยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ศรีดอนมูล ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
868 อังคาย ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
869 กองขากน้อย ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
870 กองขากหลวง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
871 ทรายมูล ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
872 ท่าศาลา ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
873 น้ำริน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
874 ป่ากล้วย ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
875 แม่สาบใต้ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
876 แม่สาบเหนือ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
877 สะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
878 แสนทอง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
879 ต้นลาน ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
880 ทุ่งล้อม ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
881 บ้านป้อก ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
882 โป่งปะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
883 แม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
884 แม่เลย ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
885 ศาลาโป่งกวาว(ศาลา) ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง มหานิกาย วัดราษฎร์
886 กฤษณา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
887 แช่ช้าง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
888 ดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
889 ดอนปีน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
890 ป่าเปา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
891 ต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
892 ต้นผึ้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
893 บวกเป็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
894 บ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
895 พระป้าน ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
896 สันป่าค่า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
897 สันป่าแดง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
898 สันมะฮกฟ้า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
899 หนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
900 ชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
901 ดอนมูล ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
902 ทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
903 สันก้างปลา ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
904 สันโค้ง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
905 กอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
906 ช่างเพี้ยน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
907 น้ำล้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
908 บวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
909 บ่อหิน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
910 บ้านโป่ง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
911 ป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
912 ย่าพาย ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
913 ร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
914 ร้อยพร้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
915 ปงป่าเอื้อง ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
916 ป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
917 ปูคาใต้ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
918 แม่ปูคาเหนือ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
919 สันมะแปป ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
920 สิริมงคล ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
921 น้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
922 ม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
923 ม่วงม้าใต้ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
924 ม่วงม้าเหนือ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
925 ร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
926 ลังการ์ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
927 วังธาร ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
928 บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
929 สันกลางใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
930 สันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
931 สีมาราม ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
932 โรงธรรมสามัคคี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง ธรรมยุต วัดราษฎร์
933 คำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
934 จันทรวิโรจน์ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
935 บ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
936 ป่าแดง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
937 ป่าเห็ว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
938 ศรีบุญเรือง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
939 สันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
940 สันติวนาราม ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
941 สันใต้ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
942 ดอยซิว ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
943 ทุ่งต้อม ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
944 ป่าตึง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
945 แม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
946 ล้านทอง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
947 สันข้าวแคบกลาง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
948 หนองแสะ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
949 จันทะธรรมรังษี ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
950 เชียงแสน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
951 บ้านโห้ง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
952 ป่าแงะ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
953 ป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
954 ป่าห้า ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
955 แม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
956 เหมืองลึก ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
957 อรุณโชติการาม ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง มหานิกาย วัดราษฎร์
958 ดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
959 ป่าแดด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
960 ป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
961 เมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
962 แม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
963 ศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
964 หนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
965 หนองอุโบสถ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
966 ขัวสูง ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
967 เมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
968 เมืองวะ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
969 หนองก้นครุ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
970 หัวฝาย ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
971 ดอยพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
972 บ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
973 ร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
974 ศรีงาม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
975 ศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
976 หนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
977 หนองแสะ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
978 ห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
979 ห้วยบงวัฒนาราม ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
980 ขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
981 เจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
982 แม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
983 วังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
984 สบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
985 แม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
986 สันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
987 สันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
988 ข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
989 ข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
990 บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
991 ป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
992 สันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
993 คอกหมูป่า ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
994 แม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
995 ร้องสัก ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
996 สันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
997 สันหลวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
998 หลักพัน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
999 ต้นสาร ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 พยากน้อย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 สันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 สันป่าค่าง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1003 ท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 แม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 สันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 สันศรี ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 ต้นจันทน์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 ท่าเกวียน ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 นางเหลียว ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 ฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 แม่แก้ดหลวง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 ศรีทรายมูล ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 สันป่าสัก ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 หนองไคร้หลวง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 ทิพวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1016 ทุ่งป่าเก็ด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 ทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 ป่าบง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1019 แม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 แม่เตาไห ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1021 วิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1022 สิริมงคลบุญญาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 ห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 ทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 บวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1026 บ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1027 พระบาทตีนนก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1028 ร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1029 หนองบัวเธียรสิริ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 หนองแหย่ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1031 ใหม่ชลประทาน ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 ดอนชัย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1033 ต้นแหนหลวง ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 ท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1035 มงคล ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1036 ศรีรัตนาราม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1037 สันควงคำ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1038 กลางทุ่ง ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1039 ก่อเก๊า ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 ช่างกระดาษ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 บุญนาค ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1042 ป่าลาน ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 รัตนาราม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1044 ศรีอรุณ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1045 สบหาร ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 สุพรรณรังษี ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1047 ดอนแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 ตลาดแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 ท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 ท่าสา ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 ทุ่งเกี๋ยง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 ปราสาท ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1053 ป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1054 ป่าไม้แดง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1055 ร้องส้มป่อย ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1056 ศรีบุญเรือง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 สว่างอารมณ์ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 หัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1059 จอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 ทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 น้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 ป่าตึงโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 โรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1064 ศรีอุดม ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1065 หนองหวาย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1066 ห้วยโท้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1067 ใหม่หัวฝาย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 ต้นกอก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 ท้องฝาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 ท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1071 ปวงสนุก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 ป่าสัก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 พระเจ้าทองทิพย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1074 ร้องธาร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1075 เวฬุวนาราม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1076 ศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1077 สันห่าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 สามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 กิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 ต้นงิ้ว ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 ท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 ท่าโป่ง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1083 ธรรมชัย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1084 บ้านดง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 บ้านเปียง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1086 บ้านสัน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1087 ร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 หางดง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 ข่วงมื่น ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1090 ควรนิมิตร ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 ต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 ทุ่งตูม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 ทุ่งปุย ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 ป่าจู้ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 พระบาทยั้งหวีด ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 มงคล ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 มะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1098 สันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1099 แสงสว่าง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1100 หนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1101 อุโบสถ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1102 ป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1103 ป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1104 พระเจ้าสององค์ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1105 ม่วงพี่น้อง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1106 มะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1107 ส้มป่อย(ส้มปล่อย) ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1108 สันทรายมูล ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1109 หนองเต่าคำ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1110 ป่าเจดีย์เหลี่ยม ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1111 กอโชค ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1112 ทรายมูล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1113 แม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1114 ร้องขุด ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1115 โรงวัว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1116 สันกาวาฬ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1117 สันคอกช้าง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1118 หนองแขม ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1119 หนองครอบ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1120 อินทวิชัย(อินทรวิชัย) ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1121 ป่าเจริญธรรม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1122 กิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1123 กู่คำ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1124 ต้นโชค ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1125 ต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1126 บ้านกลาง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1127 มะกับตอง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1128 ร้องส้าน(ร้องสร้าน) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1129 ศรีเกิด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1130 ศรีปันเงิน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1131 สันป่าตอง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1132 หนองปึ๋ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1133 หนองพันเงิน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1134 อุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1135 คันธาราม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1136 บุปผาราม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1137 พระบาททุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1138 ห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1139 อุโบสถ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง มหานิกาย วัดราษฎร์
1140 ขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1141 ปากเหมือง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1142 ป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1143 ไร่ดงพุทธาราม ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1144 ศรีมูลเรือง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1145 อุทุมพราราม ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1146 ท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1147 ทุ่งขี้เสือ ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1148 บุบผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1149 ป่าเป้า ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1150 พญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1151 แม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1152 ศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1153 หนองป่าแสะ ตำบลชมภู อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1154 เชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1155 ต้นโชคหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1156 ต้นยางหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1157 นันทาราม ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1158 โพธิมงคล ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1159 ศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1160 ศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1161 อุโบสถ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1162 ดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1163 ตำหนัก ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1164 น้ำโจ้ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1165 สันกลาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1166 สันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1167 สันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1168 เจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1169 ช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1170 บวกครกใต้ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1171 บวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1172 บ้านกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1173 ป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1174 ป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1175 ป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1176 ไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1177 เทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1178 ป่าบงหลวง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1179 ร้องดอนชัย ตำบลป่าบง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1180 ศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1181 สุพรรณ ตำบลป่าบง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1182 กู่เสือ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1183 ต้นเหียว ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1184 พระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1185 เวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1186 ศรีโพธาราม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1187 แสนหลวง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1188 ต้นผึ้ง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1189 บุปผาราม ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1190 ปากคลอง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1191 ป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1192 พรหมวนาราม ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1193 ศรีดอนชัย ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1194 สันทราย ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1195 หนองแบน ตำบลสันทราย อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1196 กอประจำโฮง ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1197 ช่างเคิ่ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1198 ต้นผึ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1199 ปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1200 มงคลวนาราม ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1201 สารภี ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1202 ฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1203 กองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1204 เชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1205 ดอนจืน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1206 ป่าแคโยง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1207 ผางยอย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1208 พระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1209 สันคือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1210 อุโบสถ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1211 กู่แดง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1212 หนองแฝก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1213 หนองสี่แจ่ง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1214 หวลการณ์ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี มหานิกาย วัดราษฎร์
1215 ขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1216 เดชดำรงค์ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1217 ต้นแก้ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1218 ถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1219 ธรรมประดิษฐ์สถาน ตำบลขุนคง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1220 วงค์เมธา ตำบลขุนคง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1221 เขตคิชฌาวาส ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1222 จำปาลาว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1223 ดอยถ้ำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1224 นิลประภา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1225 เวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1226 ศาลา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1227 อุโบสถ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1228 เอรัณฑวัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1229 ป่าธรรมชาติ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1230 ป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1231 ห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1232 คีรีเขต ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1233 ทองศิริ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1234 ประชาเกษม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1235 อรัญญวาส ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1236 โขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1237 จอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1238 ชัยวุฒิ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1239 ช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1240 ท้าวบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1241 เทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1242 วรเวทย์วิสิฐ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1243 ศรีโพธิ์ทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1244 จันทราวาส ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1245 ไชยสถาน ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1246 ศรีวารีสถาน ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1247 สระแก้ว ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1248 ฉิมพลีวัน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1249 ชัยสถิต ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1250 ถาวรธรรม ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1251 ผาสุการาม ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1252 ลัฎฐิวนาราม ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1253 เจริญราษฎร์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1254 มงคลเกษม ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1255 ละโว้ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1256 ศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1257 สอาดกุญชร ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1258 สันทราย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1259 สันป่าสักวรอุไร ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1260 ขุนเส ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1261 ดอยเปา ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1262 ตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1263 นาบุก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1264 โพธิพิชิต ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1265 ร้อยจันทร์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1266 วุฑฒิราษฏร์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1267 สหัสสคุณ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1268 อินทราวาส ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1269 คันธรส ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1270 เด่น ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1271 ท่านาค ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1272 เทพกุญชร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1273 นาคนิมิตร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1274 ป่าลาน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1275 พระเจ้าเหลื้อม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1276 พฤกษาราม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1277 วาฬุการาม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1278 ศรีลังกา ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1279 หนองตอง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1280 หนองบัว ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1281 อินทราพิบูลย์ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1282 กำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1283 ทรายมูล ตำบลหางดง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1284 ท้าวคำวัง ตำบลหางดง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1285 ประสาทธรรม ตำบลหางดง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1286 สุวรรณประดิษฐ์ ตำบลหางดง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1287 หางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1288 ขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1289 ทุ่งอ้อ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1290 ศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1291 ศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1292 อินทร์เทพ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มหานิกาย วัดราษฎร์
1293 กู่พฤกษาราม ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1294 จอมหมอก ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1295 สถิตบุญวาส ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1296 สะฐาน ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1297 จอมแจ้ง ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1298 ดอยชัยมงคล ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1299 ป่าคา ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1300 บ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1301 ยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1302 ดวงดีศรัทธาราม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1303 แสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย มหานิกาย วัดราษฎร์
1304 อรัญญาวาส ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1305 ทุ่งหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1306 บ่อสลี ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1307 กิ่วลม ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1308 นาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1309 บ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1310 บ่อสะแง๋ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1311 บ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1312 บ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1313 บ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1314 วังกอง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1315 เด่นสารภี ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1316 ทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1317 ป่าขาม ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1318 พิมพิสารรังสรรค์ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1319 แม่ยุย ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1320 ลัฏฐิวัน ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1321 หนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1322 โค้งงาม ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1323 ท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1324 บ้านโป่ง ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1325 ปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1326 มัคคาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1327 แม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1328 รัตนวราราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1329 วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1330 ศิลานิมิตร ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1331 หางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1332 อินทาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1333 คัมภีราราม ตำบลฮอด อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1334 ดงดำ ตำบลฮอด อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1335 พระธาตุเจดีย์น้อย ตำบลฮอด อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1336 พระพุทธบาทแก้วข้าว ตำบลฮอด อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1337 หลวงฮอด ตำบลฮอด อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1338 ห้วยทราย ตำบลฮอด อำเภอฮอด มหานิกาย วัดราษฎร์
1,338 มหานิกาย 1294
ธรรมยุต 44
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 1328
พระอารามหลวง   10
 
เขตการปกครอง
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
 
โปรดเลือกรายการ