เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี 10 อำเภอ 73 ตำบล 369 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอท่าใหม่ 58 22120 2203
2 อำเภอเมืองจันทบุรี 49 22000 2201
3 อำเภอสอยดาว 40 22180 2207
4 อำเภอขลุง 37 22110 2202
5 อำเภอโป่งน้ำร้อน 36 22140 2204
6 อำเภอแก่งหางแมว 34 22160 2208
7 อำเภอมะขาม 34 22150 2205
8 อำเภอนายายอาม 32 22160 2209
9 กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ 27 22210 2210
10 อำเภอแหลมสิงห์ 22 22130 2206
รวม 369 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 แก่ง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
2 เขากลอย ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
3 จันทคุณาราม ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ช่องกะพัด ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
5 เนินจำปา ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
6 โป่งขนมจีน ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
7 โป่งวัว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
8 เขารุ่งโรจน์ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว ธรรมยุต วัดราษฎร์
9 เกตุสุวรรณาราม ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
10 ขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
11 เขาป้อม ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บ้านโคก ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
13 วังแจง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
14 วังพง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
15 สุขใจ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
16 หางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หินดาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
18 สันติวนาราม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว ธรรมยุต วัดราษฎร์
19 เขาวงกตรุจิรวงศาราม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
20 หนองสร้อย ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
21 คลองครก ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
22 คลองน้ำเย็น ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
23 คลองเรือแตก ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ธรรมทาน ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
25 บ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
26 วังอีแอ่น ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
27 กลุ่มสระบุรี ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
29 บ่อมะเดื่อ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ประแกต ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
31 พวาบน ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
32 วังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สามพี่น้อง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
34 หนองมะค่า ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว มหานิกาย วัดราษฎร์
35 เกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
36 คานรูด ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
37 วันยาวบน ตำบลขลุง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
38 มณีคีรีวงกศ์ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
39 กมลธรรมาราม ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
40 แจ้งโภชนาราม ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ช้างข้าม(ศรีคชสาราราม) ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
42 อิมั้ง ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
43 อรัญญโพธิธาราม
(สะตอน้อย)
ตำบลตกพรม อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
44 กลางเก่า ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
45 ตรอกนองบน ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ตรอกนองล่าง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
47 เจดีย์ทราย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
48 เขาตาลิ่น ตำบลตะปอน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
49 ตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
51 สุวรรณรังษี ตำบลตะปอน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
52 คงคาราม ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ดอนอุดม ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
54 ท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
55 วังสรรพรส ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
56 หนองระหาน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
57 หิรัญญาราม ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
58 เขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ตกพรม ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
60 บ่อเวฬุวนาราม ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
61 เกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
62 เทพขาหย่าง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 บางชัน(อรัญสมุทธาราม) ตำบลบางชัน อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 มาบไผ่โภชนาราม ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 เวฬุวรรณาราม ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 หนองปลาไหล ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 ใหม่ทุ่งตลาด ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 ดำรงธรรมาราม ตำบลวันยาว อำเภอขลุง ธรรมยุต วัดราษฎร์
69 ซึ้งล่าง ตำบลวันยาว อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 วันยาวล่าง ตำบลวันยาว อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 อีแงว ตำบลวันยาว อำเภอขลุง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 เขาคิชกูฎภาวนาราม ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ ธรรมยุต วัดราษฎร์
73 โป่งจันทร์ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ ธรรมยุต วัดราษฎร์
74 คลองเกวียนลอย ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
75 คลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
76 คลองใหญ่แจ่มวาที ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
77 ทุ่งกะบิน ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
78 น้ำขุ่น ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
79 จันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
80 เทพประสิทธาราม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
81 เนินมะหาด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ ธรรมยุต วัดราษฎร์
82 ชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
83 ทุ่งสะพาน ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
84 ทุ่งเสาธง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
85 บ่อน้ำเงิน ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
86 วังทอง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
87 คลองไพบูลย์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
88 ตะเคียนทอง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
89 ท่าอุดม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
90 สุวรรณคีรีราม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
91 เทพธารทอง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ ธรรมยุต วัดราษฎร์
92 กะทิง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
93 เขารูปช้าง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
94 คลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
95 คลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
96 คลองน้ำเป็น ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
97 ทุ่งตาอิน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
98 พลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ มหานิกาย วัดราษฎร์
99 แก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
100 เขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
101 เขาตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
102 เขาหนองปลาไหล ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ตาเลียวนอก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
105 ท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
106 แพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
107 วังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
108 ศรีเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
109 เขาตานก ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
110 เขาสุกิม
(ราษฎร์บูรณะคุราราม)
ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
111 ธรรมหรรษาราม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
112 เขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
113 นิโครธวราราม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
114 บูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย พระอารามหลวง
115 โขมง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
116 เสม็ดโพธิ์ศรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
117 แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
118 คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
119 เจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
120 หมูดุด ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
121 คลองตาสังข์ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ชมภูธาราม ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ตะกาดเง้า ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
124 ปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
125 หนองคัน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
126 กลางทุ่งท่าระแนะ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
127 บุญญวาสวิหาร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หนองบัว ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
129 เฉลิมชัยมงคล ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
130 ทันตคีรีวัน ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
131 เนินดินแดง ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
132 เขาลูกช้าง ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
134 เนินกลาง ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
135 บึงบอน ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
136 ศรีเมือง ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
137 สะพานเลือก ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
138 สามหนาด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
139 กลาง ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
140 บน ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
141 บ่อพุ ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
142 ลาด ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
143 เขาพลอยแหวน ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
144 สระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ไผ่ล้อม ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ท่าศาลา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
147 ไร่เก่า ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
148 ลำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
149 เขาถ้ำโบสถ์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
150 พิชัยพัฒนาราม ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
151 บ้านสิ้วราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
152 แพร่งขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
153 สามผาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
154 หนองหงส์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
155 อกเต่า ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
156 พุทธคยาราม ตำบลสี่พยา อำเภอท่าใหม่ มหานิกาย วัดราษฎร์
157 โขดหอย ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
158 นางซา ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ยางระหง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
160 หนองแหวน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
162 ตรอกกระท้อน ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
163 หนองไทร ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
164 ทรัพย์จันทร์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
165 ป่าคีรีเขต ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
166 คลองชาก ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
167 คีรีพิศาล ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
168 ชากใหญ่พัฒนาราม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ต้นกระบก ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
170 นายายอาม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
171 เนินเนรมิต ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ป่าธรรมสุข ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
173 โพธิ์นาคราษฎร์บำรุง ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
174 โพธิ์ลังกา ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ย่านซื่อ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
176 ปากทาง ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
177 วังเวียน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
178 วังหิน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
179 หินกอง ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
180 คลองลาว ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
182 ดงทับมอญ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
183 สนธิ์ทองวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
184 หนองสีงา ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
185 คลองบอน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
186 ท่าแคลง ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
187 สนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
188 ห้วงน้ำเค็มวนาราม ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
190 มหาคงคาราม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
191 หนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
192 ถาวรวนาราม ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน ธรรมยุต วัดราษฎร์
193 ชะแมบ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ถ้ำสาริกา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
196 ทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
198 น้ำเขียว ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
199 พังงอน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
200 บึงชนัง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
201 ป่าเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
202 ป่าพัฒนาราม ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน ธรรมยุต วัดราษฎร์
203 สันติพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน ธรรมยุต วัดราษฎร์
204 เขาชวัง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
205 เขาตะแบก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
206 เขาถ้ำจงอางทอง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
207 เขาหอม ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
208 คลองกลาง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
209 คลองขนุน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
210 คลองตาคง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
212 บ้านใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
213 วังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
214 สามสิบ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
215 เขาแก้ว ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
216 คลองคต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
217 คลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
218 คลองเร่ว ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
219 คีรีวนาราม ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
220 นนท์ประชานุกูล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
221 นาสนาดก์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
222 บ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
223 โพธาราม ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
224 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน มหานิกาย วัดราษฎร์
225 เขาบรรจบ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
226 คลองปรือ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
227 ฉมัน ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
228 ทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ป่าอุทุมพร ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
230 สระโอ่ง ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
231 เขาชำปรง ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
232 ท่าหลวงบน ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
233 ทุ่งโตนด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
234 น้ำรัก ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
235 ป่าคลองขวางพัฒนา ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
236 คลองเวฬุ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
237 จันทร์แสงศรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ทับนคร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
239 ทุ่งบอน ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
240 โป่ง ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
241 มะทาย ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
242 นพรัตน์วนาราม ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม อนัมนิกาย วัดราษฎร์
243 คลองมะลิ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
244 ท่าหลวงล่าง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
245 บางจะอ้าย ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
246 พญาล่าง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
247 มะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
248 หนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ขนุน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
250 โคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
251 แตงเม ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ปึก ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
253 พญาบน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
254 พรหมอนุสรณ์ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
255 วังแซ้ม ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
256 วังดาบ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม ธรรมยุต วัดราษฎร์
257 บ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
258 พรหมคุณวนาราม ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม มหานิกาย วัดราษฎร์
259 เกาะขวาง ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
260 เกาะตะเคียน ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
261 เกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
262 เกาะลอย ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
263 อ่างหิน ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
264 เขาน้อย ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
265 คมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
266 เนินยาง ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
267 ปลายคลอง ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
268 ทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เนินสูง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
270 สระบาป ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ห้องคูหา ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
272 จันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
273 ไผ่ล้อม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย พระอารามหลวง
274 ป่าคลองกุ้ง ตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
275 ตะบกเตี้ย ตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
276 โบสถ์เมือง ตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
277 ใหม่ ตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
278 แก้วประชาราม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
279 เขาแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
280 บ้านขอม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
281 คลองทราย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
282 โค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
283 ศิริการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
284 สุทธิวารี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
285 วิเวการาม ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
286 โบสถ์พลอยแหวน ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
287 พลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
288 โยธานิมิต ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
289 สิงห์ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
290 ใหม่ท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
292 ดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
293 โป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
294 พลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
295 กลาง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
296 สวนมะม่วง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
297 เขตร์นาบุญญาราม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อนัมนิกาย วัดราษฎร์
298 เขากระแจะ ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
299 ป่าแก้ว ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
300 โพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
301 สมเด็จศิริปุญญาราม ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
302 แสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
303 โสมนาราม ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
304 ทรายงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
305 เนินโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
306 เสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
307 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
308 มหาเจรีย์ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
309 เจริญธรรมาราม ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
310 ตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
311 ทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
312 เทพประทาน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
313 น้ำซับตาพุด ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
314 เนินทอง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ปะตงวนาราม ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
316 วังยาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
317 สำโรง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
318 ป่าเขาแหลม ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
319 สะพานหก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
320 คลองทรัพย์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
321 ทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
322 ไทรงาม ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
323 เนินสมบูรณ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
324 โป่งเจริญชัย ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
325 ใหม่ชัยมงคล ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
326 คลองเม่น ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
327 คำไลอุปถัมภ์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
328 ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
329 ป่าธรรมวิเวก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
330 ไผ่ล้อม ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
331 โพธิ์ศรี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
332 หนองแก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
333 หนองบอนธรรมาราม ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
334 พิกุลรังสรรค์ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
335 กระทิงทอง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
336 เขาแก้ว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
337 ซอยพัฒนาร่วมใจ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
338 ท่าใหม่ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
339 บ้านตาเรือง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
340 สว่างอารมณ์ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ใหม่สันติสุข ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
342 คลองแจง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว ธรรมยุต วัดราษฎร์
343 เขาแดง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
344 ทรัพย์เจริญ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
345 ป่าธัญญาราม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
346 สวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
347 สะตอน ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
349 เขาตาหน่วย ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
350 กลาง ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
351 คลองน้ำเค็ม ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
352 อ่าวหมู(ชัยมงคล) ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
353 เขาแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ถนนมะม่วง ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
355 บางกะไชย ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
356 บางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
357 เกาะแมว ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
358 เขาช้ำห้าน ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
359 ท่าหัวแหวน ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
360 ปากน้ำ(แหลมสิงห์) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
361 มังกรบุปผาราม ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จีนนิกาย วัดราษฎร์
362 ชากใหญ่ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
363 คลองยายดำ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
364 โคกรัก ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
365 ใหญ่พลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
366 สถาพรพัฒนาราม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
367 เขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
368 สามัคคีธรรม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 หนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ มหานิกาย วัดราษฎร์
369 มหานิกาย 319
  ธรรมยุต 47
อนัมนิกาย 2
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 367
พระอารามหลวง 2
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
 
โปรดเลือกรายการ