เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา 30 อำเภอ 2 กิ่ง 289 ตำบล 2021 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอปากช่อง 160 30130 3021
2 อำเภอเมืองนครราชสีมา 153 30000 3001
3 อำเภอด่านขุนทด 117 30210 3008
4 อำเภอปักธงชัย 113 30150 3014
5 อำเภอโนนสูง 105 30160 3010
6 อำเภอสีคิ้ว 104 30140 3020
7 อำเภอพิมาย 100 30110 3015
8 อำเภอประทาย 92 30180 3013
9 อำเภอโนนไทย 90 30220 3009
10 อำเภอคง 79 30260 3004
11 อำเภอชุมพวง 75 30270 3017
12 อำเภอบัวใหญ่ 74 30120 3012
13 อำเภอครบุรี 72 30250 3002
14 อำเภอสูงเนิน 70 30170 3018
15 อำเภอจักราช 60 30230 3006
16 อำเภอโชคชัย 51 30190 3007
17 อำเภอห้วยแถลง 45 30240 3016
18 อำเภอเสิงสาง 39 30330 3003
19 อำเภอขามสะแกแสง 36 30290 3011
20 อำเภอลำทะเมนชัย 35 30270 3029
21 อำเภอหนองบุญมาก 35 30410 3022
22 อำเภอวังน้ำเขียว 33 30370 3025
23 กิ่งอำเภอสีดา 32 30430 3031
24 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 32 30230 3032
25 อำเภอขามทะเลสอ 31 30280 3019
26 อำเภอแก้งสนามนาง 30 30440 3023
27 กิ่งอำเภอบัวลาย 29 30120 3030
28 อำเภอโนนแดง 29 30360 3024
29 อำเภอเมืองยาง 29 30270 3027
30 อำเภอพระทองคำ 25 30220 3028
31 อำเภอบ้านเหลื่อม 24 30350 3005
32 อำเภอเทพารักษ์ 22 30210 3026
รวม 2021 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 แก่งขามสามัคคี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
2 คงคาวนาราม ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
3 โนนรัง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
4 ศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
5 หงษ์สระวนาราม ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
6 หนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
7 หนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
8 แก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
9 โคกล่าม ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
10 นาแค ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
11 โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
12 บ้านหินลาด ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ปรางค์กู่แก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
14 สามัคคีธรรม ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
15 สุนทราวาสวนาราม ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
16 โสกน้ำขุ่น ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
17 หนองจาน ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
18 บ้านโนนระเวียง
(ศรีวิไลวนาราม)
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
19 ศาลาหนองขอน ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 หนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
21 หนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 หนองบัวทอง(ปทุมวารี) ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 กุดปลาฉลาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 โนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ศรีลำพอง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 โคกดู่ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ดอนไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บ้านคร้อ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 สีสุก ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 อัมพวัน ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
32 โคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
33 ป่าอิสสริการาม ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
34 เพชรประทุมวันต์ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
35 สีจาน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
36 หนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
37 หนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
38 กุ่มพะยา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ดอนมะเกลือ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
40 นิมิตรประชาราม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 โนนตาล ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
42 บึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
43 บึงอ้อ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ป่าพุทธธรรม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
45 หนองกระทุ่ม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ใหม่โนนตาล ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
47 ป่าบุระไหว ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ ธรรมยุต วัดราษฎร์
48 โกรกกระหาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
49 น้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
50 บ้านโนน ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
51 โป่งบูรพาราม ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
52 สามัคคีสโมสร ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
53 หนองม่วง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
54 โคกแขวน(บ้านโคกแขวน) ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
55 โตนด ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
56 พันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
57 เจริญธรรม ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ ธรรมยุต วัดราษฎร์
58 หนองสะแก ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ ธรรมยุต วัดราษฎร์
59 หนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
60 หนองตะครอง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
61 หนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ มหานิกาย วัดราษฎร์
62 ขาม ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
63 นามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
64 โนนหญ้าคา ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
65 บ้านคู ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
66 บ้านหนุก ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
67 บุละกอ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
68 หนองจาน ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ชีวึก ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
70 โนนผักชี ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
71 หนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
72 ครึมม่วง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
73 ตะโก ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
74 เทพมงคล ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
75 โนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
76 บ้านงิ้ว ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
77 สระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
78 หนองไผ่(บ้านหนองไผ่) ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
79 ดอนพะงาด ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
80 สะแกแสง ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
81 ตะโก ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
82 ธรรมเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
83 โนนเกษตร ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
84 บ้านคูเมือง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
85 หนองไผ่ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
86 ทัพรั้ง ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
87 บ้านเสมา ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
88 บ้านห้วย ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
89 บ้านเหนือ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
90 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
91 เมืองนาท ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
92 หนองโพธิ์นามาบ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
93 หนองไร่ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
94 โคกคูขาด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
95 โนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
96 หนองโจด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
97 หนองหัวฟาน ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง มหานิกาย วัดราษฎร์
98 โกรกตะหนอด ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
99 โนนสีฟัน ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
100 บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
101 บ้านโจด ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
102 บุ่งตะครอง ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
103 ปริยัติไพศาล ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
104 ป่าศรัทธาธรรม ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง ธรรมยุต วัดราษฎร์
105 กู่สามัคคี ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
106 โคกเสี่ยว ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
107 บ้านงิ้ว ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
108 บ้านน้อย ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
109 บ้านเหล่า ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
110 ปอบิด(บ้านปอบิด) ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
111 เมืองคง ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
112 สีมาวนาราม ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
113 หนองหว้า ตำบลคูขาด อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
114 ป่าเจริญธรรม ตำบลคูขาด อำเภอคง ธรรมยุต วัดราษฎร์
115 ดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่) ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
116 ไทรโยง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
117 ศรีนิมิต ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
118 สี่เหลี่ยม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
119 หนองแขม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
120 โคกตะพาบ ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
121 ตะโกโคก ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
122 ตาจั่น ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
123 ตาชู ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
124 โนนพลกรัง ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
125 บุ่งหญ้าคา ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
126 ป่าปัญญาคุณ ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
127 โพธิ์ทอง ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
128 หนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
129 กระถิน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
130 คอนเมือง ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
131 โคกแปะ(ชัยมงคลธรรม) ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
132 ตะคร้อ(บ้านตะคร้อ) ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
133 ถนนนางคลาน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
134 บ้าน(บ้านวัด) ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
135 บึงบริบูรณ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
136 หนองบัวโคก ตำบลเทพาลัย อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
137 เทพาลัย ตำบลเทพาลัย อำเภอคง ธรรมยุต วัดราษฎร์
138 ตลุกสาหร่าย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
139 ทองหลาง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
140 หนองกก(บ้านหนองกก) ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
141 หนองกระทุ่มเตียน ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
142 หนองบัวกระจาย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
143 หนองอ้ายอู๊ก ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
144 ดอนทะแยง ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
145 ตะโกน้อยวนาราม ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
146 ทับมะขาม ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
147 บ้านประคำ
(ประคำอารามศรี)
ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
148 บ้านปรางค์
(ปรางค์สง่าวราราม)
ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
149 ป่าปรางค์ทอง ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
150 สิทธาราม ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
151 โคกเพ็ด ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
152 ดอนดู่ ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
153 ตะคร้อ ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
154 โนน(บ้านโนนวัด) ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
155 โนนตาล(บ้านโนนตาล) ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
156 โนนพิมาน ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
157 สหมิตรวนาราม ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
158 หนองบง ตำบลเมืองคง อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
159 ป่าอรัญญวาสี ตำบลเมืองคง อำเภอคง ธรรมยุต วัดราษฎร์
160 ตะหลุกม่วง(ตลุกม่วง) ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
161 ตากิ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
162 บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
163 ป่าติกขาราม ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
164 หนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
165 หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
166 หนองพลวง ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
167 หนองแวง ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
168 หนองสะแก ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
169 ห้วยไห ตำบลหนองบัว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
170 เจริญศรี ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
171 ดอนกลาง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
172 ตลุกน้ำขาว ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
173 บ้านหมัน ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
174 ปทุมทอง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
175 ห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
176 อัมพวันถาวร ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง มหานิกาย วัดราษฎร์
177 โกรกสำโรง ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
178 ไทรโยง ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
179 บ้านหนองต้อ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
180 บ้านใหญ่ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
181 ป่าหิมพานต์ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
182 แสนสุข ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
183 หนองโสน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
184 หนองใหญ่ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
185 หนองใหญ่พัฒนา ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
186 เหมืองตะโก ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
187 ครบุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
188 คุ้มครอง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
189 ซับก้านเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
190 ซับยาง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
191 หนองโสน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
192 โคกกระชาย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
193 โคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
194 ซับเจริญ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
195 ทุ่งตะเคียน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
196 โนนกุ่ม ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
197 ป่าเขาคงคา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
198 มะค่า ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
199 มาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
200 หนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
201 หนองสาระเสร็จ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
202 อุดมทุ่งสว่าง ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
203 เขาน้อยมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
204 จระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
205 ตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
206 สว่างหนองแวง ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
207 เขาจอมทอง ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
208 โคกกรวด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
209 โคกแขวน ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
210 ท่าศิลาอาสน์ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
211 เมตตาราษฎร์ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
212 ศิริเฉลียง ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
213 โนนมะขามป้อม ตำบลแชะ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
214 บ้านดอนกรูด ตำบลแชะ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
215 สมุทรการ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
216 หนองมะค่า ตำบลแชะ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
217 หนองรัง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
218 หนองหิน ตำบลแชะ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
219 ป่าสิริมงคล ตำบลแชะ อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
220 ป่าหนองหิน ตำบลแชะ อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
221 ชัยพฤกษ์ประชาราม ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
222 เทพนิมิตรวิทยาราม ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
223 หนองโคพรหมนิมิต ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
224 หนองจาน ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
225 พรแก้ว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
226 วิเวกวนาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
227 หนองสะแก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
228 อำภาผล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
229 ประดู่งาม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
230 มาบตะโกเอน ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
231 บุยายแลบ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
232 ประชาสามัคคี ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
233 ซับระวิง ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
234 ทรัพย์เจริญ ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
235 โปร่งสนวน ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
236 หนองแคทราย ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
237 หนองไทร ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
238 ป้ายอุบล ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
239 ไร่แหลมทอง ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
240 บ้านโนนหอม ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
241 บุหว้า ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
242 ศิลาราษฎร์บำรุง ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
243 สระว่านพระยา ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
244 หนองเมา ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
245 หนองหินดาด ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
246 นารากอรพิมพ์ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
247 หนองเสือบอง ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
248 อรพิมพ์ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
249 ขามน้อย ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
250 ดงพลอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
251 ทรัพย์เจริญ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
252 ไทรทอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
253 พระนารายณ์ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
254 หนองเต็ง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
255 หนองบัวยอดแก้ว ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
256 หนองหญ้าปล้อง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
257 ตะกุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
258 หนองคล้า ตำบลจักราช อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
259 หนองนกกวัก ตำบลจักราช อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
260 หนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
261 หนองพฤกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
262 หนองพลวง ตำบลจักราช อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
263 ป่าจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
264 ทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
265 บ้านตูม ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
266 มหาอิสิวนาราม ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
267 หนองบัวตะแบง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
268 หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
269 เหมต่ำ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
270 เหมสูง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
271 ช่องโค ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
272 ตาเงิน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
273 โนนตาพรม ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
274 โนนไม้แดง ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
275 ละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
276 ป่าหนองบัว ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
277 ขามหนองปืด ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
278 โคกสุภาราม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
279 วังวารี ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
280 ศรีสุข ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
281 สวนป่าภาวนาธรรม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
282 หนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
283 หินมงคล ตำบลสีสุก อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
284 โนนเต็ง ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
285 โนนพะไล ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
286 ศรีมงคล ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
287 สุทธิการาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
288 หนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
289 หนองนกคุ่ม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
290 หนองแมว ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
291 ประชาชุมพร ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
292 ป่าโนนรังน้อย ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
293 โคกพระ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
294 บุ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
295 หนองจอก ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
296 หนองจอก ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
297 หนองตาโยย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
298 หนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
299 ป่าขามทุ่งพุดซา ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
300 โนนเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
301 สวนปอ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
302 หนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
303 หนองตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
304 หัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
305 หินโคน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
306 หินโคนพัฒนา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช มหานิกาย วัดราษฎร์
307 ป่าโนนมัน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
308 ป่าบ้านโคกพลวง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช ธรรมยุต วัดราษฎร์
309 ช้างทอง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
310 หนองเต็ง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
311 โพธิ์ทองเจริญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
312 ส้ม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
313 สารธรรมมาราม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
314 หนองหอย ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
315 ใหม่สมบูรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
316 ป่าคิรีวัลย์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ธรรมยุต วัดราษฎร์
317 เจริญสุข ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
318 เจริญสุคันธาราม ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
319 ธรรมาภิรตาราม ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
320 ธีรพงษาวาส ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
321 บุตานนท์ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
322 โพธิ์ร้าง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
323 โคกสูง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
324 โนนโบสถ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
325 โนนหมัน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
326 บ้านนางแก้ว ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
327 พระวังหาร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
328 โพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
329 เมืองเก่า ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
330 รวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
331 สมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
332 หนองแดง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
333 อำนวยศิลป์สารกิจ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
334 ด่านกะตา ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
335 สามัคคีธรรม ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
336 โสงหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
337 หนองยาง ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
338 เพ็ดน้อย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
339 หนองเรือ
(วิศิษฎ์ธรรมาราม)
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
340 หนองแสง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มหานิกาย วัดราษฎร์
341 ตลาดชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
342 บ้านตาล ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
343 ป่าไตรสิกขา ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
344 พันธ์เจริญ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
345 พิกุลทอง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
346 วิเวการาม ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
347 หนองแดง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
348 เหล่าจั่น ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
349 ใหม่หนองบัวรี ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
350 ป่าประชาชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
351 เจริญราษาฎร์บำรุง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
352 ตลาดไทร ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
353 โนนดู่ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
354 ประชาพัฒนาราม ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
355 ป่าอนุรักษ์หนองแวงน้อย ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
356 โพธิ์ศรีบรรจง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
357 เวฬุวนาราม ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
358 ศิริมังคลาราม ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
359 สระประทุม ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
360 สองห้อง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
361 ป่าหงส์ประสิทธิ์ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
362 เกาะท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
363 ทองธรรมาราม ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
364 โนนซาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
365 โนนรังน้อย ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
366 โพธิ์ทองอัมพวัน ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
367 มุ่งวทาราม ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
368 สระประดู่ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
369 สว่างอากาศ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
370 สามัคคีธรรมาราม ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
371 หนองขาม ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
372 หนองตะคลอง ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
373 หนองนกคู่ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
374 หนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
375 ใหม่สุขาราม ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
376 ใหม่อัมพวัน ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
377 ป่าท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง ธรรมยุต วัดราษฎร์
378 ฐานราษฎร์ดำรง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
379 โนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
380 วิเวกวาโย ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
381 สาหร่าย ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
382 หนองเจ้าเรือน ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
383 หนองแดง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
384 หนองนาดี ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
385 หนองรกฟ้า ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
386 หนองไร่ ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
387 อุภัยภาคิกาวาส ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
388 บ้านยาง ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
389 บ้านยาง ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
390 อโสการาม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
391 โคกสูง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
392 ทับรักษ์ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
393 โนนรังน้อย ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
394 บุปผาราม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
395 เมืองยาง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
396 สง่าโนนหาด ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
397 สง่าวนาราม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
398 สว่างชุมพวง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
399 หนองทุ่ม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
400 หนองหว้า ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
401 เก่าประสุข ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
402 ขามขุนร่ม ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
403 จันทร์ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
404 โชติการาม ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
405 ละโว้ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
406 สำโรง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
407 อาสนาราม ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
408 เก่าตาดำ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
409 โคกหินช้าง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
410 หนองปรือสมอ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
411 หนองหว้า ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
412 โนนสุกร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
413 มงคลราษฎร์บำรุง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
414 เมืองไผ่ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
415 ราชดำเนิน ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง มหานิกาย วัดราษฎร์
416 บ้านดอน ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
417 โบสถ์คงคาล้อม ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
418 ปรางค์พะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
419 นอก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
420 บิง ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
421 บึงทับปรางค์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
422 ศรีพุทธาราม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
423 ใหม่สระประทุม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
424 ป่าธรรมิการาม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
425 ด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
426 บ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
427 ใหม่หนองบอน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
428 โนนม่วง ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
429 บ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
430 สำโรง ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
431 หนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
432 ใหม่หนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
433 ดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
434 ท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
435 โนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
436 บ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
437 หนองกระทุ่ม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
438 ใหม่พัฒนาราม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
439 ป่าเทสรังสี ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
440 ท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
441 บึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
442 บึงพระ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
443 หนองแปลน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
444 กุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
445 ดอนพราหมณ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
446 ท่าอ่าง ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
447 หนองเสาเดียว ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
448 โค้งกระโดน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
449 ดอนเกตุ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
450 ดะแลงราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
451 ทุ่งอรุณ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
452 โนนปอแดง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
453 ปอพราน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
454 วังตะแบก ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
455 หนองปรึก ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
456 หนองโพธิ์ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
457 กุดสวาย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
458 คลองกลาง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
459 คลองยาง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
460 บ้านกอก ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
461 ประชาวาส ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
462 ปรางค์ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
463 พลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
464 กุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
465 กุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
466 ละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
467 กุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
468 ถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
469 โนนสะอาด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
470 บ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
471 บ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
472 สำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
473 หนองกระเทียมเหนือ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
474 ใหม่แสนสุข
(บ้านใหม่แสนสุข)
ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
475 ป่าญาณสิทธาราม ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ธรรมยุต วัดราษฎร์
476 ป่าดอนใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ธรรมยุต วัดราษฎร์
477 โคกรักษ์ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
478 ถนนหักน้อย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
479 บ้านหาญ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
480 ศาลาลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
481 สว่างอารมณ์ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
482 ใหม่เจริญสุข ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
483 ใหม่ด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
484 บ้านน้อย ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
485 มะขามน้อย ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
486 ด่านใน ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
487 บ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
488 หนองบง ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
489 หนองหัวช้าง ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
490 กุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
491 โกรกลึก ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
492 ดงกระสัง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
493 ตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
494 บ้านดอนใหญ่ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
495 ป่าหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
496 มอสูง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
497 หนองพังโพด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
498 หนองละมั่ง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
499 หินหล่อง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
500 คลองแคใต้ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
501 โนนเต็ง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
502 โนนเมือง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
503 บ้านโนนสายทอง
(บ้านดงโนนสาย
ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
504 จงกอ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
505 บ้านกลาง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
506 บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
507 มะเริง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
508 วังโป่ง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
509 สระพัง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
510 คูขาดใต้ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
511 คูขาดเหนือ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
512 บ้านแปรง ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
513 บ้านระไหว ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
514 บ้านหลุ่ง ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
515 ฝายโบสถ์ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
516 เสลาวุฑฒาราม ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
517 หนองบัวโคก ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
518 หนองปรือ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
519 หนองปรือ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
520 โนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
521 บ้านดอน ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
522 ป่าพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
523 พันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
524 มาบกราด ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
525 วะระเวียง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
526 หนองพลวง ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
527 ดอนตะแบง ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
528 ด่านนอก ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
529 บ้านหลุง ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
530 บ้านใหม่(บ้านใหญ่) ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
531 ละเลิงพิมาน ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
532 สระจรเข้ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
533 หนองสาร ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
534 กระทุ่มโพรง ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
535 เกาะลอย ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
536 ชัยมงคล ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
537 ชัยมงคล ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
538 หนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
539 หนองขุยคูเมือง ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
540 หนองโสน ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
541 หนองแหน(หนองแสน) ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
542 ใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
543 โคกสามัคคีเก่า ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
544 ดอนแต้ว ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
545 ดอนป่าโอป(ป่าโอป) ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
546 หนองแดง ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
547 หนองแดง ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
548 หนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
549 หนองสะแก ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
550 หัวนา ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
551 กุดน้ำใส ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
552 จะบู(บ้านจะบู) ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
553 ดอนมุกมัน ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
554 โนนระเวียง ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
555 วารีสุทธาราม ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
556 สระขี้ตุ่น ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
557 หนองกระเทียมใต้ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
558 หนองบัวตะเกียด ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
559 คลองแคเหนือ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
560 โค้งตะคร้อ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
561 บ้านเขื่อน ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
562 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
563 ศิริมงคลบุญญาราม ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
564 หนองแต้อุดมสุข ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
565 ห้วยดินดำ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
566 ซับพลูใหญ่(ซับพลู) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
567 ถ้ำเต่า ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
568 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
569 ศิลาร่วมสามัคคี ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
570 หนองใหญ่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
571 ห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
572 หินเพิงใต้ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
573 หินเพิงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
574 กุดนางทอหูก ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
575 ค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
576 จันทราราม ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
577 ท่าขี้เหล็ก ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
578 ทุ่งสว่าง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
579 โนนขี้ตุ่น ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
580 ปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
581 ป่าศรีบุญเรือง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
582 ห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
583 หินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด มหานิกาย วัดราษฎร์
584 ถ้ำเพกา ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
585 บึงปรือ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
586 วังน้ำโตน ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
587 ห้วยน้ำเค็ม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
588 กุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
589 โคกน้อย ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
590 บ้านวังยายทอง
(วังยายทอง)
ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
591 แสงทองพัฒนา ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
592 โนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
593 ป่าแดนสงฆ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
594 สำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
595 หนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
596 หนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
597 โคกกระบือ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
598 โนนเต็ง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
599 โนนทอง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
600 โนนแหน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
601 บ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
602 สะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
603 หนองแวงน้อย(หนองแวง) ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
604 หิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
605 ใหม่เจริญธรรม ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มหานิกาย วัดราษฎร์
606 ดอนยาวใหญ่ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
607 บ้านป่าตะแบง ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
608 หนองนาดี ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
609 ดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
610 ตะเภาหนุน ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
611 ไทยสามัคคี ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
612 โนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
613 บ้านจาบ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
614 หนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
615 หนองบง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
616 ธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
617 ป่าฐานิโยพุทธาราม ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง ธรรมยุต วัดราษฎร์
618 โกรกสำโรง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
619 โนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
620 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
621 โสกแซง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
622 หนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
623 หนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
624 ดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
625 ทุ่งรี ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
626 บ้านแก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
627 บ้านเตย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
628 สำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
629 หินตั้ง ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
630 บ้านคู ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
631 บ้านซาด ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
632 บ้านฝาง ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
633 สระปทุมวนาราม ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
634 สำพะเนียง ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง มหานิกาย วัดราษฎร์
635 กระเสียว ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
636 กำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
637 บ้านจอก ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
638 บ้านจาน ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
639 บ้านซาด ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
640 บ้านนา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
641 บ้านไพล ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
642 บ้านไพล ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
643 บ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
644 ศรีชลสินธ์ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
645 ใหม่นารี ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
646 กะพี้ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
647 ค้างพลูใต้ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
648 ค้างพลูเหนือ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
649 โนนเจริญ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
650 โนนหินขาว ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
651 บ้านซิน ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
652 บำรุงวรรณาราม ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
653 หนองราง ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
654 ป่าหนองตาล ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย ธรรมยุต วัดราษฎร์
655 ด่านจาก ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
656 ตะคร้อ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
657 ตะคร้อ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
658 โนนพุทรา ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
659 หนองกระสัง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
660 หนองสะแก ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
661 หอกลอง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
662 แฉ่ง ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
663 ดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
664 ถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
665 หนองตาแมน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
666 หลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
667 โคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
668 ดอนแต้ว ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
669 ดอนทะยิง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
670 ดอนโบสถ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
671 ด่านกรงกราง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
672 โนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
673 โนนพัฒนา ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
674 โนนมะกอก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
675 โนนหวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
676 บ้านใหม่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
677 ประชานิยม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
678 ศิริบ้านไร่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
679 สระจรเข้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
680 หลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
681 กระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
682 กุดเวียน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
683 คูเมือง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
684 เทพคงคา(หนองแวง) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
685 โนนเจดีย์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
686 โนนสะอาด ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
687 บ้านบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
688 โพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
689 เมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
690 ศรีดอนยาว ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
691 สระตะเฆ่ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
692 หนองแจง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
693 ดอนตำแย ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
694 ถนนวารี ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
695 บึงสง่า ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
696 บุ่งตะแบก ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
697 ป่าโคกสะอาดคงคาราม ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
698 ป่าบุญพาศรัทธาธรรม ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
699 โพธิ์เตี้ย ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
700 หนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
701 ทุ่งหนองแหวน ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
702 มะเกลือ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
703 มะค่าดอนทะยิง ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
704 หนองดุม ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
705 หนองไผ่ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
706 กุดจิก ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
707 กุดจิก ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
708 โคก ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
709 โคกน้อย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
710 โคกหนองไผ่ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
711 บ้านบุ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
712 สระตอง ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
713 สายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
714 หนองโสน ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
715 ทรงธรรม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
716 นารายณ์ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
717 บ้านตูม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
718 บ้านแปรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
719 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
720 มงคลวารี ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
721 สระพัง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
722 สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
723 หนองกราด ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
724 หนองไผ่ล้อม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย มหานิกาย วัดราษฎร์
725 กลึง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
726 เกรียม ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
727 ขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
728 โนนกระถิน ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
729 ไพ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
730 หนองพลอง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
731 โค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
732 จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
733 ด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
734 สำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
735 เหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
736 กอก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
737 ขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
738 ดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
739 บ้านส้ม ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
740 มะระ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
741 สระพรวน ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
742 สีสุก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
743 คอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
744 ด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
745 หนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
746 ดอนหวาย ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
747 ด่านเกวียน ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
748 ด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
749 โตนด ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
750 โนนมะกอก ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
751 ดอนหวาย ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
752 ตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
753 ท่ากระสัง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
754 ปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
755 ป่าบุ่งตะขบ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
756 หญ้าคาใต้ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
757 หญ้าคาเหนือ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
758 หัวทำนบ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
759 ใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
760 โนนแต้ว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
761 โนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
762 บัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
763 ใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
764 กระสัง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
765 ขนายดี ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
766 ขามชั่งโค ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
767 ขามโนนสันติ ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
768 ดอนขวาง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
769 บ้านเพชร ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
770 บิง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
771 สำโรง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
772 โคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
773 ดอนมะเหลื่อม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
774 ดอนมันกระซาก ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
775 พลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
776 มะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
777 เสลา ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
778 หญ้าคา ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
779 หนองนา ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
780 หนองสรวง ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
781 ดอนม่วง ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
782 เดิ่นเห็ดหิน ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
783 ถั่วแปบ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
784 พลจลก ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
785 มะเกลือ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
786 มะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
787 สระวารี ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
788 หนองตะไก้ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
789 หนองม้า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
790 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
791 ใหม่หนองม้า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
792 ป่าโกรกโนน ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
793 กระเพรา ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
794 คล้า ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
795 ดอนท้าว ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
796 โนนคราม ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
797 โนนตะกั่ว ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
798 โนนตากลาง ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
799 ปราสาท ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
800 เมืองที ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
801 หนองอ้อ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
802 คอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
803 ดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
804 โนนลาว ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
805 สะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
806 หนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
807 ธรรมทานวนาราม ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
808 ป่ารัง ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
809 หนองโจด ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
810 กอก ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
811 ซาด ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
812 ดงพลอง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
813 ท่ากระทุ่ม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
814 บ้านไพล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
815 เพิก ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
816 สระจันทร์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
817 หลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
818 ห้วยน้อย ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
819 ใหม่หนองบัว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
820 อุดมธัญญาวาส ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
821 ป่าชัยมงคล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง ธรรมยุต วัดราษฎร์
822 เกราพัฒนาราม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
823 จันดุม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
824 ดอนม่วง ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
825 ถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
826 โพธาราม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
827 หนองโสน ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
828 ใหม่กลอ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
829 ใหม่รุ่งอรุณ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง มหานิกาย วัดราษฎร์
830 โนนค้อ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
831 โนนดู่ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
832 โนนเสี้ยว ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
833 โพธิ์ศรีวนาราม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
834 ศาลาดิน ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
835 หนองขาม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
836 ห้วยม่วง ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
837 อัมพวันไชยมาตร ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
838 ป่ารัตนธรรมาราม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
839 ขามป้อม ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
840 ขามป้อม ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
841 ปทุมวนาราม ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
842 ป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
843 ป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
844 วังโพน ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
845 หนองบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
846 หนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
847 เชตุดรวนาราม ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
848 ฝาผนัง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
849 เพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
850 สระน้ำเที่ยง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
851 หนองเรือ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
852 คึมมะอุ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
853 คึมมะอุ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
854 ศรีชมภู ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
855 หนองจาน ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
856 หนองผือ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
857 หนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
858 หนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย มหานิกาย วัดราษฎร์
859 คูมะค่า ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
860 ดอนแร้ง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
861 บ้านงิ้ว ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
862 หนองโข่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
863 บ้านดอนหัน ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
864 โคกกลาง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
865 โคกสว่าง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
866 โคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
867 ดอนคนฑา ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
868 บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
869 เพียไซย์ดอนกระชาย
(บ้านเพียไซย์)
ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
870 โสกงูเหลือม ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
871 หญ้าคา ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
872 หนองโดน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
873 ชัยศิริสังฆาราม ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
874 น้ำบ่าวนาราม ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
875 ศรีจันทร์เจริญธรรม ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
876 ศรีสุภณ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
877 ศิริมงคล ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
878 ศิริมงคลชัย(โคกสะอาด) ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
879 บ้านดอนหัน ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
880 ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
881 สระไผ่ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
882 หนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
883 หนองรกฟ้า ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
884 ป่าประชาธรรมนิคม ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
885 ป่าสมานสามัคคี ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
886 โคกสะอาด ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
887 ดอนหัน ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
888 โนนกระพี้ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
889 บ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
890 ศรีบุญเรือง ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
891 สุวรรณาราม ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
892 หนองไข่ผำ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
893 หนองแวง ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
894 ป่าตอง ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
895 ป่าเนินโพธิโสธร ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
896 ดอนขุนสนิท ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
897 โนนพลวง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
898 บัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
899 ประชานิมิตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
900 สว่างอารมณ์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
901 หนองม่วงบูรพาราม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
902 ห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
903 หัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
904 อัมพวันศรีสง่า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
905 น้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
906 จันทรังษีมุณีวงศ์ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
907 มงคลหัตถีสันติวาส ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
908 ราษฏร์ประดิษฐ์ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
909 อินแปลงแสงสว่าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
910 สว่างธรรมาราม ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
911 ดอนเค็ง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
912 ไทรงามศิริมงคล ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
913 โนนมะเฟือง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
914 ศรีวนาราม ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
915 สว่างมหาโพธิ์ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
916 ป่าโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
917 คูขาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
918 บ้านสระครก ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
919 บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
920 ประชุมเทวาวาส ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
921 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
922 ป่าคลองพฤกษ์ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
923 เก่างิ้ว ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
924 ขามเตี้ย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
925 ด่านช้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
926 บ้านดงบัง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
927 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
928 บุไทย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
929 หนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
930 ห้วยคร้อ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
931 ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์
932 ป่าบุญมาธรรมวัฒน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ ธรรมยุต วัดราษฎร์
933 โคกกระเบื้อง ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
934 ดอนตะหนิน ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
935 ตะหลุกพลวง ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
936 ป่าอภัยวัน ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
937 สระสี่เหลี่ยม ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
938 หนองแขมวราราม ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
939 หนองปรือโป่ง ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
940 หนองม่วงช่างพิมพ์ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
941 หนองสองห้อง ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
942 ขามเวียน ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
943 ช่อระกาวราราม ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
944 บ้านม่วง ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
945 ป่าโนนเพ็ด ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
946 สามัคคีวราราม ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
947 ดอนทอง ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
948 ดอนทอง ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
949 ดอนเปล้า ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
950 บ้านโต้น ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
951 บ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
952 ใหม่สิริมงคล ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
953 โนนทองหลาง ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
954 บ้านนา ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
955 วังโพธิ์ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
956 ห้วยชงโค ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม มหานิกาย วัดราษฎร์
957 กระทุ่มราย ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
958 เขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
959 โนนเพ็ดสามัคคี ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
960 ไร่อ้อย ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
961 ศรีอัมพร ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
962 สี่เหลี่ยม ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
963 หนองเดิ่น ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
964 หนองแวง ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
965 โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
966 บ้านละเลิงหิน ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
967 สว่างศรีโพธยาราม ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
968 หนองกอก ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
969 หนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
970 ป่าประชาชื่น ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
971 ช่องแมวหนองยาง ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
972 ปลักแรต ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
973 ลิ้นฟ้า ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
974 สระประดู่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
975 คงคาอุดมเขต ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
976 ดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
977 ตลาดไทรเก่า ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
978 โนนหนองกก ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
979 ประทาย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
980 ขี้เหล็ก ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
981 โคกล่าม ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
982 ป่าสวนสน ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
983 เย้ยตะแบง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
984 วังม่วง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
985 หนองบุไทย ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
986 นางรำ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
987 โนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
988 โนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
989 โนนสูง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
990 หญ้าคา ตำบลนางรำ อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
991 หนองสะแบง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
992 ป่าใหญ่เกษร ตำบลนางรำ อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
993 ธรรมวงศาวาส ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
994 ป่าอมตธรรมาราม ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
995 โพธิ์ทอง ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
996 เมืองดู่ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
997 เวฬุวนาราม ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
998 หนองคอกควาย ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
999 หนองจันสอน ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1000 หนองช้างตาย ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1001 หนองห่าง ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1002 ป่ากมลพร ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1003 กระโตน ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1004 ไชยศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1005 ดงเค็ง ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1006 เตยกระโตน ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1007 ถนนโพธิ์ ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1008 นางิ้ว ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1009 โนนขี้เหล็ก ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1010 บ้านหนองโน ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1011 บึงกระโตน ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1012 หันเตย ตำบลประทาย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1013 ดอนยาว ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1014 ดอนวัว ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1015 ป่าเมตตาธรรม ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1016 เมืองโดน ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1017 หนองคู ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1018 ป่าหนองคู ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1019 กลางอุ่มจาน ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1020 คึมหญ้านาง ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1021 โคกพระ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1022 ฉิมพลีโนนงิ้ว ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1023 โนนรัง ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1024 ศรีบุญเรือง ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1025 หนองโน ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1026 หนองพลวงน้อย ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1027 อรัญพรหมาราม ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1028 โคกเพ็ด ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1029 ตำแย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1030 ทุ่งมน ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1031 บ้านหนองแวง ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1032 สว่างสำโรง ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1033 หนองค่าย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1034 ป่าโคกเพ็ด ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1035 ป่าพูนไพศาล ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1036 ดอนกอก ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1037 โพธิ์งามหนองกุง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1038 หนองขาม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1039 หนองคึม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1040 หนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1041 โกรกหิน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1042 ดอนกลอย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1043 โนนหญ้านาง ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1044 เพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1045 สระปทุม ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1046 หนองม่วง ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1047 หลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1048 หันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1049 นางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1050 มนต์มาวาส ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1051 หนองศาลา ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1052 หลุมข้าว ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1053 โคกเกษม ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1054 ศรีษะกระบือ ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1055 หนองล้างช้าง ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1056 หัวนา ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1057 ใหม่เจริญธรรม ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1058 ป่าหนองพง ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1059 ตะกุด ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1060 บ้านงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1061 หนองปรือ ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1062 หนองไผ่ ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1063 ป่าคลองขุนเทียน ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1064 โกรกหว้า ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1065 จังหรีด ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1066 ตะกุด ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1067 โนนแปะ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1068 บ้านพร้าว ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1069 บ้านส่อง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1070 ไม้เสี่ยว ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1071 หนองผักไร ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1072 ใหม่โพธิ์งาม ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1073 เขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1074 โคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1075 ตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1076 น้อยเขาเขียว ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1077 บุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1078 ป่าศรีโพธิญาณ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1079 ป่าสันติธรรม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1080 ป่าสุขศรีงาม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1081 ยางกระทุง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1082 สุกศรีงาม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1083 หนองปล้อง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1084 หนองไผ่ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1085 ป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1086 ป่ามงคลธรรม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1087 แจ้งบ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1088 น้อยสุขัง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1089 โนนสะพานหิน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1090 ป่าเมืองแก้ว ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1091 ไผ่สีสุก ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1092 หนองนมนาง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1093 หน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1094 ใหญ่สุขัง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1095 คลองตะคร้อ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1096 คลองวัฒนา ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1097 คีรีสามัคคี ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1098 พรหมราช ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1099 โพธิ์เมืองสามัคคี ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1100 วังวารีวน ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1101 โคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1102 โนนทอง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1103 พันธ์สงวน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1104 หนองด่านช้าง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1105 หนองหญ้าขาว ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1106 แหลมรวกอินทรนิมิตร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1107 ใหม่รวมจิต ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1108 อ่างหินวนาราม ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1109 ป่าฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1110 โคกศรีสะเกษ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1111 ทุ่งจาน ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1112 นกออก ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1113 ป่าโคกสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1114 พระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1115 ม่วงสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1116 บ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1117 บุญสถิตย์ ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1118 พระบึง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1119 ป่ามะกอกงาม ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1120 ปอแดง ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1121 ภูหลวงพรหมวาส ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1122 หนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1123 หนองกระทุ่ม ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1124 หนองนกเขียน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1125 หลุมเงิน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1126 กลางปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1127 นาแค ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1128 โนนขุนชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1129 โพธิ์ทอง ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1130 โพธิ์เมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1131 โพธิ์ศรี ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1132 อัมพวัน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1133 ป่าเวฬุวัน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1134 ซับน้อย ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1135 ซับยาง ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1136 บ้านกลาง ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1137 บ้านลำประโคนเหนือ ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1138 พัดทะเล ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1139 ลำประโคน ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1140 วังตะเคียน ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1141 ห้วยแก้วสันติธรรม ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1142 เก่าสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1143 คลองเตย ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1144 ชุมพรบวรรังสิยาราม ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1145 บ้านขี้เหล็ก ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1146 บ้านโป่ง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1147 โพธิ์นิมิตร ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1148 สุขวัฒนาราม ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1149 ห้วยสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1150 ป่าเชตวัน ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1151 ศรีไพโรจน์ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1152 ขุนละคร ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1153 เทพมงคล ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1154 โพนทราย ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1155 มะค่า ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1156 หนองประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1157 ใหม่สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1158 ปลายดาบ ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1159 พุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1160 หนองชุมแสง ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1161 บุพรมราช ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1162 กลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1163 นิเทศธรรม
(นิเทศธรรมรสาราม)
ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1164 ปางแจ้ง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1165 ปางอโศก ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1166 ป่าอำนวยผล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1167 พรหมปกาศิต ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1168 มิตรภาพวนาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1169 ถ้ำพระสิวลี ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1170 เทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1171 เกิดแก้วนิมิต ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1172 แก่งกลางดง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1173 ขนงพระกลาง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1174 ขนงพระใต้ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1175 ขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1176 เขาจันทร์หอม ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1177 คลองหินลาด ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1178 ซับสวอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1179 ตะเคียนทอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1180 ถ้ำไก่แก้ว ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1181 หนองตะกู ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1182 บ้านผาสุข ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1183 คลองม่วง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1184 คีรีศรีรัตนาราม ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1185 ซับพลู ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1186 ซับเศรษฐี ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1187 ตะลุกแจง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1188 ถ้ำปิ่นแก้ว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1189 โป่งวัวแดง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1190 ลำตะพานหิน ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1191 วังมะนาว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1192 วังสีสด ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1193 หนองไทร ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1194 หนองหมาก ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1195 ป่าภูผาสูง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1196 โกศลสิตาราม ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1197 คลองลึก ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1198 คีรีสามัคคีธรรม ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1199 ถ้ำซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1200 ถ้ำพรมประดิษฐ์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1201 ท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1202 ท่ามะนาว ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1203 ป่าสถานีใหม่จันทึก ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1204 เวฬุวัน ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1205 สอยดาว ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1206 สายชนวน ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1207 หนองกระทุ่ม ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1208 หนองตอ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1209 หนองตอ(ซับหินแก้ว) ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1210 หนองใหญ่ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1211 หลังเขา ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1212 เกาะอุทการาม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1213 เขาวันชัยนวรัตน์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1214 คลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1215 คีรีวันต์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1216 ซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1217 ดำเนินสถิต ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1218 ทองอ่อนสามัคคี ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1219 เทพสถิต ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1220 ธารน้ำตก ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1221 บันไดม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1222 ปางแก ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1223 พิมพาราม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1224 มณีโชติอินทราราม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1225 ลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1226 หนองกะจะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1227 หนองกะโตวา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1228 หนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1229 หนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1230 เขากะจะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1231 เขาไทรสายัณห์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1232 ถ้ำศิลาทอง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1233 โป่งตาลอง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1234 มอตะเคียน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1235 สระน้ำใส ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1236 หนองคุ้ม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1237 หนองจอก ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1238 เขาใหญ่ญาณสัมปันโน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1239 มกุฎคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1240 ซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1241 ดงพญาเย็นภาวนาราม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1242 ถนนโค้ง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1243 ถ้ำอุดมสุข ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1244 น้ำพุ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1245 โนนกระโดน ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1246 บุญฤทธิ์ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1247 ผ่านศึกอนุกูล ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1248 โศกน้อย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1249 สองพี่น้อง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1250 หนองยาง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1251 หัวโกรก ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1252 หัวป้าง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1253 พญาเย็นพุทธาราม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1254 วังเพิ่ม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1255 คลองพลู ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1256 ถ้ำเทพนิมิต ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1257 ป่าไผ่แดง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1258 วังกะทะ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1259 วังกะโล่ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1260 วังพิกุลทอง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1261 วาปีธรรมาราม ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1262 สามัคคีธรรม ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1263 หนองขวาง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1264 หนองสองห้อง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1265 จิตสวัสดิ์ธรรมาราม ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1266 ป่าภูหายหลง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1267 ศรีสกุณาสุทธาราม ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1268 คลองหินปูน ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1269 ทุ่งข้าวฟาง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1270 มหาชัยวนาราม ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1271 มอทรายทอง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1272 มะค่าโพรง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1273 สิริธรรมคุณ ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1274 หนองแก ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1275 หินดาด ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1276 หินเพิง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1277 ใหม่คลองยาง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1278 เขาแก้วจุฬามณี
(เขาจุฬามณี)
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1279 เขาวงเจริญธรรม
(เขาเจริญธรรม)
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1280 เขาวงน้อย ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1281 ถ้ำเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1282 ถ้ำเพชรพิมาน ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1283 ไทยเดิมผดุงธรรม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1284 บ้านนา ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1285 โป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1286 ถ้ำไตรรัตน์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1287 วงศ์เกษตร ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1288 วชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง ธรรมยุต พระอารามหลวง
1289 เขาน้อยคงคาราม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1290 คลองยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1291 โคกสง่า ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1292 จันทึก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1293 ซับหวาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1294 ไตรรัตน์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1295 ถ้ำพระธาตุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1296 ทรายทอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1297 นิคมผัง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1298 พุทธนิคม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1299 ศรีมาศราษฎร์บำรุง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1300 ศรีสำราญ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1301 หนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1302 กุดคล้า ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1303 เกาะแก้วคงคาราม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1304 คลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1305 คลองเสือ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1306 โต่งโต้น ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1307 ถ้ำกฤษณาธรรมาราม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1308 ท่าช้าง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1309 ท่ามะปรางค์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1310 เทวรูปทรงธรรม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1311 เที่ยงธรรมพนาวัน ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1312 ธารอุทุมพร ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1313 บุ่งเตย ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1314 ป่าเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1315 เลือดไทย ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1316 ศรีบุญญาราม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1317 ศิมาลัยทรงธรรม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1318 หมูสี ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1319 เหวปลากั้ง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1320 ศรีชัยมงคล ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1321 หนองซ่อม อำเภอปากช่อง มหานิกาย วัดราษฎร์
1322 กุดตาดำ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1323 ภิรมจิตต์ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1324 ห้วยเจริญ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1325 ห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1326 ห้วยหุงเกลือ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1327 โกรกช้างน้อย ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1328 โกรกช้างน้อย ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1329 ชายพะเนา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1330 ทองหลาง ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1331 พังเทียม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1332 โพนไพล ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1333 ตลุกผักไร ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1334 โคกสุวรรณ ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1335 หนองเขว้า ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1336 ป่าวิเวกธรรม ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ ธรรมยุต วัดราษฎร์
1337 เจริญพรต ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1338 ปะคำ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1339 สระพระ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1340 สามัคคีมาบกราด ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1341 ทำนบพัฒนา ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1342 บ้านถนนหัก ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1343 บุเขว้า ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1344 หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1345 หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1346 โนนเต็ง อำเภอพระทองคำ มหานิกาย วัดราษฎร์
1347 กะชอน ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1348 ดงน้อย ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1349 ตลาดประดู่ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1350 โนนกระเบื้อง ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1351 โนนพุทรา ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1352 โนนสำโรง ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1353 ป่าชาดพัฒนาราม ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1354 กระเบื้องน้อย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1355 กระเบื้องใหญ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1356 ตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1357 โนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1358 โนนเสว ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1359 บ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1360 ใหม่ทรงธรรม ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1361 ใหม่พัฒนา ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1362 ชีวาน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1363 ดอนเขว้า ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1364 ทับควาย ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1365 โนนพะเนียม ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1366 โนนหมัน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1367 บ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1368 ป่าสรวงเจริญธรรม ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1369 ขามใต้ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1370 โนนโชงโลง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1371 จารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1372 ดงใหญ่ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1373 ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1374 โนนม่วง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1375 บ้านกล้วย ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1376 มะกอก ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1377 ศาลา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1378 สนุ่นงิ้ว ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1379 เกาะวังกลาง ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1380 พระธาตุศรีสุมังคล์
นววนาราม
ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1381 วังม่วง ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1382 ธำรงวนาราม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1383 นิคมคณาราม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1384 นิคมวุฒิศาสน์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1385 โนนกระเบื้อง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1386 บุญส่งอนุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1387 ป่าพิทักษ์ธรรม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1388 โพธิ์งาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1389 สระนันทวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1390 สะแกงาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1391 หนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1392 หนองหัวช้าง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1393 เก่าประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1394 ดอนแซะ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1395 เดิม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1396 บูรพาพิมล ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1397 วังหิน ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1398 สระเพลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1399 ใหม่ประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1400 ใหม่สามัคคี ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1401 โคกขาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1402 ตะคร้อ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1403 ตะเคียนงาม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1404 ตะบอง ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1405 ทำนบธรรมาราม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1406 โนนไม้แดง ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1407 บรมถาวร ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1408 บ้านลุงตามัน ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1409 หนองกรวด ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1410 หนองจิก ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1411 หนองบึง ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1412 หนองปรือ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1413 หนองไผ่ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1414 หนองฟานสะเดา ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1415 ใหม่ประชาราม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1416 ป่าคุณสัมปันนาราม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1417 ตะปัน ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1418 พัฒนาราม ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1419 พุทรา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1420 รังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1421 วิปัสสนารังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1422 ใหม่สามัคคี ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1423 ใหม่สุนทริการาม ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1424 ป่าพิมาย ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1425 ท่าแดง ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1426 บ้านคล้า ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1427 บ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1428 บ้านตาลพัฒนา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1429 ป่ารังตลาดเจียบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1430 พุทรา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1431 มะค่าระเว ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1432 สัมฤทธิ์ตะวันตก ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1433 สัมฤทธิ์ตะวันออก ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1434 หัวทำนบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1435 ใหม่โพธิสัตว์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1436 ชัยสวรรค์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1437 ดอนหวาย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1438 ทรัพย์โพธิ์งาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1439 บ้านนาสุทธาวาส ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1440 บ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1441 มาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1442 สุขาพิริวนาราม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1443 หนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1444 หนองบัวลอย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1445 หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1446 หนองโสน ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย มหานิกาย วัดราษฎร์
1447 ป่าเสาหงษ์ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1448 โคกเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1449 จิราธิวัฒน์ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1450 บ้านเดื่อชุมพร ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1451 บ้านหนองขอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1452 ละลมหม้อ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1453 หนองขอนใน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1454 หนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1455 หนองรังกา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1456 หนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1457 ใหม่ดอนแต้ว ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1458 ใหม่บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1459 กระโดน ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1460 โคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1461 บ้านโกรก ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1462 ลำเชิงไกร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1463 สนวน ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1464 สว่างอารมณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1465 หนองไข่น้ำ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1466 พรหมวิหาร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1467 ช่องอู่ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1468 ท่ามะยม ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1469 บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1470 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1471 บึงทับช้าง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1472 ประมวลราษฏร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1473 สูงจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1474 หนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1475 ไชยมงคล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1476 หนองพลวงใหญ่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1477 ใหม่อ่างห้วยยาง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1478 ป่าหนองปลิง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1479 กองพระทราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1480 กุสุมภ์สัทธาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1481 โคกพรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1482 จิตตสามัคคี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1483 แจ้งนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1484 แจ้งใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1485 แดนสงบอาสภาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1486 ทุ่งสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1487 บึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย พระอารามหลวง
1488 บุ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1489 บูรพ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1490 พระนารายณ์มหาราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย พระอารามหลวง
1491 พลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1492 พายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย พระอารามหลวง
1493 โพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1494 ม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1495 ราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1496 ราษฏร์บำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1497 เลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1498 ศาลาเย็น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1499 สมอราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1500 สระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1501 สวนพริกไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1502 สะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย พระอารามหลวง
1503 สามัคคี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1504 สุสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1505 หงษาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1506 หนองจะบก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1507 หนองบัวรอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1508 หลักร้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1509 หัวสะพาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1510 ใหม่อัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1511 อิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1512 ศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1513 สุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต พระอารามหลวง
1514 บ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1515 สระบัวเกลื่อน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1516 โคกตลาด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1517 บำรุงธรรม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1518 พนมวันทน์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1519 ลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1520 หนองจอก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1521 หนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1522 ป่าสภาพรมหิศราราม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1523 ภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1524 มะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1525 ยางน้อย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1526 ยางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1527 ศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1528 ศรีษะสิบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1529 หงษ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1530 ใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1531 คนชุม ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1532 คลองส่งน้ำ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1533 ตาลโหรน ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1534 พบสุข ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1535 ป่าสาละวัน ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1536 ป่าแสงธรรม ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1537 ทุ่งกระโดน ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1538 บึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1539 พลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1540 ราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1541 สีมุมใต้ ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1542 สีมุมบูรพาราม ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1543 สีมุมเหนือ ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1544 หนองสายไพร ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1545 บ้านกล้วย ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1546 ปรางค์ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1547 ละลมโพธิ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1548 ลำโพง ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1549 ศีรษะช้าง ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1550 สระยายชี ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1551 สุริยาเย็น ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1552 หนองยารักษ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1553 บึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1554 หนองบ่อ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1555 หนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1556 หนองพลวงน้อย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1557 กระทอน ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1558 โคกคอนอินทร์เจริญธรรม ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1559 บ้านพระ ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1560 บึงสาร ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1561 พุดซา ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1562 มะเริงน้อย ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1563 มะเริงใหญ่ ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1564 ป่าดอนสี่มุม ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1565 ป่าพิทักษ์ธรรม ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1566 โกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1567 ศรีสุรโยธิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1568 หนองบง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1569 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1570 หนองหญ้างาม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1571 คอหนองบัว ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1572 ต่างตา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1573 วิสุทธิมรรคาราม ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1574 หนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1575 หนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1576 หนองโสมง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1577 วิสุทธิศรีสุมังคลาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1578 ชะอม ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1579 โตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1580 ทับช้าง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1581 มาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1582 ยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1583 หนองไทร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1584 หนองพะลาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1585 หนองม่วง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1586 หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1587 โคกประดู่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1588 บ้านฝ้าย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1589 ประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1590 เวฬุวนาราม ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1591 หนองกระทุ่ม ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1592 หมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1593 ดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1594 ตะคองเก่า ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1595 พะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1596 หนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1597 หนองบัวศาลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา มหานิกาย วัดราษฎร์
1598 ป่าศรัทธาราม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1599 ศาลาทอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา ธรรมยุต วัดราษฎร์
1600 ท่าเยี่ยม ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1601 โนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1602 พุทราพัฒนาราม ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1603 สง่าท่าเรือ ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1604 ป่าโพธิ์ทอง ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1605 โนนขามสามัคคี ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1606 โนนสะอาด ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1607 โสนันทาราม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1608 นางออ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1609 โนนตำหนัก ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1610 โนนไม้งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1611 ลิ้นฟ้า ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1612 สว่างนางโท ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1613 สว่างศรีสุขาราม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1614 สว่างสามัคคี ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1615 โนนตาโทน ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1616 ป่าหนองกก ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1617 จินดาราม ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1618 โนนสมบูรณ์ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1619 บรมคงคา ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1620 สระบัว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1621 สว่างอารมณ์ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1622 หนองยาง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1623 หนองยาง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1624 บ้านนา ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1625 เจริญพรต อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1626 พังเทียม อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1627 สระบัว อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1628 สามัคคีมาบกราด อำเภอเมืองยาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1629 เก่าหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1630 ดงหนองไผ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1631 บ้านขุย ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1632 สุมังคลาราม ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1633 สุมังคลาราม ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1634 หนองสะแก ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1635 ป่าบูรพาราม ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย ธรรมยุต วัดราษฎร์
1636 กุดกี่สีดาราม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1637 จันทนาราม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1638 โนนรังปอแดง ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1639 มาบป่าแดง ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1640 ศิริโภคาภิรมย์ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1641 หนองขาม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1642 หนองจานใต้ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1643 หนองจานเหนือ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1644 หนองมะเขือ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1645 ใหม่สามัคคีธรรม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1646 อรัญญาวาส ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1647 จันทนไชยศรี ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1648 ตาดทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1649 บ้านหัวขัว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1650 ศรีปทุมาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1651 ศิริจุมาภิรมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1652 ศิริวิชัยวิทยาราม ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1653 หนองอ้อ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1654 ไพล ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1655 ศิริชัย ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1656 ศิริโพธิ์ทอง ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1657 หนองแวง ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1658 เก่าหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1659 จันทนาราม อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1660 ดงหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1661 ศิริวิชัยวิทยาราม อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1662 หนองโป่ง อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1663 หนองสะแก อำเภอลำทะเมนชัย มหานิกาย วัดราษฎร์
1664 กลางวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1665 ไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1666 บุไผ่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1667 คลองกี่ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1668 คลองกุ่ม ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1669 คลองสมบูรณ์ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1670 คลองหินร่องวนาราม ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1671 ไทรงาม ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1672 ระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1673 เขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1674 เขาภูหลวง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1675 คลองทุเรียน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1676 คลองบง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1677 บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1678 มงคลสามัคคี ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1679 หลวงราชบำรุง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1680 แสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1681 คลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1682 โคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1683 ท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1684 โนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1685 บ้านบุเจ้าคุณ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1686 บ้านวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1687 สันกำแพง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1688 เขาตะกุดรัง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1689 คำช้อย ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1690 ด่านอุดม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1691 โนนค่าง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1692 วังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1693 ศิริมังคลาราม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1694 หนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1695 หนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1696 ห้วยพรหม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มหานิกาย วัดราษฎร์
1697 คลองนาดี ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1698 ซับใต้คุณาราม ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1699 ปางละกอ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1700 วังกระสวย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1701 วังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1702 วิมุตติธรรม ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1703 สองพี่น้องเจริญธรรม ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1704 หนองแวงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1705 กุดน้อย ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1706 ถนนนาดี ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1707 โนนเสลา ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1708 บ้านหัวสระ ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1709 วังกรวด ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1710 หนองสลักได ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1711 ใหม่สามัคคี ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1712 เขายายเที่ยงใต้ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1713 เขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1714 บ้านมะค่างาม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1715 พิศาลคนาราม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1716 พิสิฐบูรพาราม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1717 ศรีจันทราราม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1718 หนองขอนวนาราม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1719 ชมพูคีรีเขต ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1720 ซับกระสังข์ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1721 บุคาสามัคคีธรรม ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1722 ไพรสาลีสามัคคีธรรม ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1723 ลาดใหญ่สามัคคีธรรม ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1724 ใหม่ลาดอุดม ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1725 ป่ากิตติภาวนาราม ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1726 จันทราราม ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1727 วังเรือ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1728 ศรีษะกระบือ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1729 หนองโองนาคาราม ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1730 ใหม่สมบูรณ์จริง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1731 กุดชนวน ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1732 ทุ่งพนมวัง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1733 โนนกุ่ม ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1734 ป่าช้าโนนกุ่ม ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1735 มอจะบก ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1736 สิงหวนาราม ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1737 หนองจอก ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1738 อ่างซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1739 คลองตะแบก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1740 ซับตะเคียน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1741 ซับหวาย ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1742 ดอนวัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1743 ต้นทองน้ำเมา ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1744 โนนแต้ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1745 โนนทอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1746 โนนนาการุณย์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1747 ป่าเขาหินตัด ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1748 ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1749 ลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1750 เลิศนิมิตร ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1751 เลิศสวัสดิ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1752 หนองบัว(ปทุมอรัญญคีรี) ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1753 สว่างอารมณ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1754 กฤษณา ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1755 บ้านโนนประดู่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1756 ฝายหลวง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1757 พระพุทธบาทเขาพริก ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1758 หนองกระทุ่ม ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1759 หนองไทร ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1760 ห้วยลุง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1761 เกาะ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1762 ถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1763 บุ่งลำใย ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1764 โบสถ์ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1765 ป่าสันติ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1766 ศรัทธาสามัคคี ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1767 ศรีสง่าโคกสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1768 สีคิ้วคณาราม ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1769 สุชัยคณาราม ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1770 หนองรี ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1771 ใหญ่สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1772 พุทธคุณ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จีนนิกาย วัดราษฎร์
1773 แก้วสัมฤทธิ์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1774 เขากระโดนวนาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1775 คลองแจ้ง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1776 คลองไทรสิทธาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1777 ชัยศรีคณาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1778 ฑันนิคมพัฒนาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1779 ไตรมิตรนพคุณ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1780 บ้านหนองไทร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1781 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1782 สง่าวนาราม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1783 หนองเกตุ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1784 บุญญาราม ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1785 หนองกก ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1786 หนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1787 หนองไม้ตาย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1788 ห้วยตะแคงใต้ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1789 ห้วยตะแคงเหนือ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1790 ห้วยทราย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1791 ซับชุมพล ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1792 บ้านโนนกราด ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1793 พุทธธรรมวิปัสสนา ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1794 มอดินแดง ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1795 ลำบ้านใหม่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1796 วะยาววนาราม ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1797 โศกรวก ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1798 หนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1799 หนองหญ้าขาว ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว มหานิกาย วัดราษฎร์
1800 หนองไผ่พัฒนา ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว ธรรมยุต วัดราษฎร์
1801 ทองหลางใหญ่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1802 โนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1803 บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1804 ประสิทธาราม ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1805 บ้านหนองหว้า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1806 ปทุมคงคาราม ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1807 พฤกษาศิลาอาสน์ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1808 โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1809 สังฆชินาราม ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1810 ตะกุดขอน ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1811 โนนสมบูรณ์ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1812 บ้านโนนกอก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1813 บ้านโนนกอก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1814 บ้านแฝก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1815 บ้านสามเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1816 หนองจะบก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1817 หนองตาดใหญ่ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1818 ถนนหัก ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1819 โนนสูง ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1820 บ้านเก่า ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1821 ปทุมทองวนาราม ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1822 พระปรางค์สีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1823 แสงสว่างวนาราม ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1824 หญ้าคา ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1825 หินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1826 เมืองสูง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1827 เมืองสูง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1828 ศิลาวาส ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1829 หนองเต็ง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1830 หัวนาคำ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1831 โนนประดู่ อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1832 บ้านแฝก อำเภอสีดา มหานิกาย วัดราษฎร์
1833 กุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1834 สลักใด ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1835 สันติสีลาราม ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1836 โค้งยาง ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1837 ตะคลองแล้ง ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1838 มะรุม ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1839 เหมืองลี่ ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1840 กุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1841 ท่าโป่ง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1842 โนนตาล ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1843 โบสถ์ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1844 ปรางค์เมืองเก่า ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1845 นากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1846 นาใหญ่ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1847 หนองบอน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1848 ห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1849 กุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1850 กุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1851 โคกกะพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1852 โคกปะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1853 โนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1854 ป่าโกรกสะเดา ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1855 กุดเวียน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1856 โคกมะกอก ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1857 งิ้ว ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1858 บ้านดอน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1859 สันติกาวาส(หัวตะพาน) ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1860 เขาซาด ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1861 โคกสูง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1862 โนนหินดาด ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1863 มะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1864 วังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1865 วังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1866 สว่างบูรพาราม ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1867 หนองเป็น ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1868 หนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1869 หนองไม้ตาย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1870 ห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1871 โคกสว่าง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1872 ทุ่งสะแบง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1873 โพธิ์ไทรงาม ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1874 มะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1875 วะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1876 ใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1877 ป่าศิลาทอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1878 วะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน ธรรมยุต วัดราษฎร์
1879 ญานโสถิตวนาราม ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1880 ตะคลองหลง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1881 บุใหญ่ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1882 สระเพลง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1883 สุขาวดี ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1884 ใหญ่สูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1885 ใหม่หนองดุม ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1886 ใหม่อัมพร ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1887 แก่นท้าว ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1888 ทะเล ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1889 ธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1890 น้อยกุดคล้า ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1891 บ้านโป่ง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1892 ส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1893 หลุมปูนปัญญาวาส ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1894 หินตั้ง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1895 เหมือดแอ่ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1896 กุดขมิ้น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1897 โนนตะแบง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1898 สองคร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1899 หนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1900 หนองพะยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1901 หนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1902 ใหม่จำปา ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน มหานิกาย วัดราษฎร์
1903 กุดโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1904 โคกเตาเหล็ก ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1905 เตาเหล็ก ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1906 ท่าเยี่ยมพัฒนา ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1907 บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1908 ป่าโคกโจด ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1909 หนองบัวแดง ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1910 หนองสนวน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1911 ป่าสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1912 โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1913 โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1914 วังคล้า ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1915 เขาซับพงโพด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1916 ป่าศิริวันบรรพต ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1917 ทรัพย์เจริญ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1918 ปางไม้ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1919 ราษฎร์พัฒนา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1920 หนองปรือ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1921 โคกสูง ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1922 สระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1923 หนองหิน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1924 สระตะเคียนธรรมาราม ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1925 ซับลังกา ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1926 ดอนแขวน ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1927 ประชาไทย ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1928 สุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1929 สุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1930 หนองขนาก ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1931 หนองเข้ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1932 หนองตูมสามัคคีธรรม ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1933 ป่าหลักศิลา ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1934 ไผ่น้อยดงเย็น ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1935 สระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1936 สว่างวนาราม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1937 เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1938 หนองไผ่ใหญ่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1939 หนองหลักศิลา ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง มหานิกาย วัดราษฎร์
1940 ป่าประชาสันต์ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1941 ป่าพุทธธรรม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง ธรรมยุต วัดราษฎร์
1942 ซับตะคร้อ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1943 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1944 สระซาง ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1945 บ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1946 ลุงเขว้า ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1947 ป่าหนองจาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1948 ท่าตะแบก ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1949 ทุ่งรวงทอง ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1950 โนนขี้ตุ่น ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1951 บ้านพระ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1952 ประสงค์พัฒนา ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1953 ป่าสามัคคีธรรม ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1954 สารภี ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1955 บ้านยอกขาม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1956 พูนทรัพย์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1957 หนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1958 ใหม่ศรีสุข ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1959 ทรัพย์อุดมธรรม ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1960 หนองบุญนาค ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1961 หนองยายเทียม ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1962 หัวทำนบ-ยุบใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1963 สระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1964 หนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1965 หนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1966 หนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1967 ป่าด่านพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ธรรมยุต วัดราษฎร์
1968 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1969 พงษ์ศรีพรหม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1970 ราษฎร์สุนทร ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1971 สวนป่าพุทธธรรม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1972 หนองไม้ไผ่ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1973 หนองลูกควาย ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1974 หนองสะแก ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1975 หนองหัวแรต ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1976 แหลมทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก มหานิกาย วัดราษฎร์
1977 ซ่าเลือด ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1978 หนองซำ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1979 หนองบัวรอง ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1980 หัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1981 จอมศรี ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1982 หนองนา ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1983 หนองม่วงหวาน ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1984 หัวอ้อ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1985 ใหม่พุทไธจารย์ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1986 ใหม่อัมพร ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1987 ชัยราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1988 หนองไผ่ ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1989 โคกโภคา ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1990 ประชาคมาราม ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1991 ทองสุวรรณ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1992 ท่าลี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1993 พลับทอง ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1994 ศิริมงคล ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1995 สระแก้ว ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1996 ตะแกรง ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1997 ไผ่นกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1998 สรศักดิ์ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
1999 สระมะค่า ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2000 หนองสาย ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2001 หลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2002 กู่ศิลาขันธิ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2003 ทองพนมวัน ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2004 โพธิ์เย็น ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2005 สว่างอารมณ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2006 หนองแสง ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2007 หลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2008 กรรณิการาม ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2009 หนองม่วงตาฮิง ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2010 ชัยมงคล ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2011 แสนสุข ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2012 หนองโสน ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2013 ห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2014 ห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2015 โคกสะทอน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2016 โคกสะอาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2017 นันทวัน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2018 ปทุมวัน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2019 สระเกษ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2020 ใหม่พนมไพร ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2021 อุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง มหานิกาย วัดราษฎร์
2,021 มหานิกาย 1904
ธรรมยุต 116
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 1
วัดราษฎร์ 2015
พระอารามหลวง 6
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี