เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดระนอง 4 อำเภอ 1 กิ่ง 30 ตำบล 41 วัด
ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสอำเภอ
1 อำเภอเมืองระนอง 15 85000 8501
2 อำเภอกระบุรี 11 85110 8504
3 อำเภอละอุ่น 7 85130 8502
4 อำเภอกะเปอร์ 6 85120 8503
5 กิ่งอำเภอสุขสำราญ 2 85120 8505
รวม 41 วัด
ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ นิกาย ประเภทวัด
1 คลองจั่น ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
2 น้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
3 นิคมปากจั่น ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
4 เวฬุวัน ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
5 ป่าปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ธรรมยุต วัดราษฎร์
6 จันทาราม ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ตรอกปรือ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
8 สุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
10 มัชฌิมเขต ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ธรรมาวุธาราม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ปทุมธาราราม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
14 คงคารี ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ป่าตะเคียนงาม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
16 ป่าสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ ธรรมยุต วัดราษฎร์
17 ชนาราม ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ป่าเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง ธรรมยุต วัดราษฎร์
19 เกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
20 สุวรรณคีรีวิหาร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย พระอารามหลวง
21 อุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ทรายแดงวนาราม ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
23 วารีบรรพต ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
24 ป่าชัยมงคล ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
25 ปากน้ำประชารังสฤษดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
26 นกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
27 ราชกรูดล่าง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
28 ใหม่ราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
29 อัมพวันม่วงกลวง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
30 บ้านหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
31 ตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
32 หาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง มหานิกาย วัดราษฎร์
33 เวฬุวนาราม ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ช่องลม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ปุญญาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
36 โพธิ์ทอง ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
37 บางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
38 โพธาราม ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ประทุมสาคร ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น มหานิกาย วัดราษฎร์
40 สถิตย์ธรรมาราม ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ควนไทรงาม ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ มหานิกาย วัดราษฎร์
41 มหานิกาย 37
ธรรมยุต 4
อนัมนิกาย 0
จีนนิกาย 0
วัดราษฎร์ 40
พระอารามหลวง 1
 
เขตการปกครอง
ภาค ๑๖ [หนใต้]
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗ [หนใต้]
ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง
ภาค ๑๘ [หนใต้]
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ภาค ๑ [หนกลาง]
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภาค ๒ [หนกลาง]
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี
ภาค ๓ [หนกลาง]
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ภาค ๔ [หนเหนือ]
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ภาค ๕ [หนเหนือ]
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
ภาค ๖ [หนเหนือ]
ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
ภาค ๗ [หนเหนือ]
เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘ [หนตะวันออก]
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
ภาค ๙ [หนตะวันออก]
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐ [หนตะวันออก]
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑ [หนตะวันออก]
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์
ภาค ๑๒ [หนตะวันออก]
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ภาค ๑๓ [หนตะวันออก]
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ภาค ๑๔ [หนกลาง]
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ภาค ๑๕ [หนกลาง]
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
 
โปรดเลือกรายการ