ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของนักศึกษาพระอภิธรรม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล นักศึกษาชั้น รายละเอียดส่วนตัว
1. 53 01 001     จูฬอาภิธรรมิกตรี ดู Profile
2. 53 01 002     มัชฌิมอาภิธรรรมิกเอก ดู Profile
3. 53 01 003       ดู Profile
4. 53 01 004       ดู Profile
5. 53 01 005       ดู Profile
6.         ดู Profile
7.         ดู Profile
8.         ดู Profile
9.         ดู Profile
10.         ดู Profile
11.          

 

ข้อควรทราบ : ไฟล์ประวัติส่วนบุคคลนั้น จะเปิดดูได้เฉพาะเจ้าของประวัติเท่านั้นและต้องใส่รหัสผ่านในการเข้าดูทุกครั้ง
สอบถามรหัสผ่านได้ที่ : 08 9671 5928 หรือ Email : kitmai08@gmail.com [เฉพาะนักศึกษาอภิธรรมเท่านั้น]
วิธีการดูโปรไฟล์ : คลิกเมาส์ที่ ดู Profile [ไฟล์ที่เข้าไปดูเป็นไฟล์ pdf แบบดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้]

ข้อสังเกต : เมื่อชี้เมาส์ไปที่ ดู Profile สัญลักษณ์
ลูกศรของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ คลิก 1 ครั้ง
เพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏหน้าต่าง Password ให้ใส่
รหัสผ่านในช่อง Enter Password (ดูภาพประกอบ)
เมื่อกด OK แล้วจะสามารถดูข้อมูลได้ และสามารถ
Copy ไฟล์เก็บไว้ดูในคอมพิวเตอร์ของตนเองได้
การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
โปรดจดจำรหัสผ่านไว้ให้ดี มิฉะนั้นจะเปิดไฟล์ไม่ได้

หน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านอาจมีหน้าตาแตกต่างไปจากตัวอย่างนี้ เนื่องจาก Browser แต่ละตัวอาจแสดงแตกต่างออกไปนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน
โปรดเลือกรายการ