ประกาศผลสอบพระอภิธรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลำดับ ประกาศผลสอบพระอภิธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ชนิดไฟล์
1. ชั้นจูฬอาภิธรรมิกตรี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
2. ชั้นจูฬอาภิธรรมิกโท ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
3. ชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
4. ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกตรี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
5. ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกโท ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
6. ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
7. ชั้นมหาอาภิธรรมิกตรี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
8. ชั้นมหาอาภิธรรมิกโท ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
9. ชั้นมหาอาภิธรรมิกเอก ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทุกครั้ง PDF
10. รวมทุกชั้น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทั้งหมด PDF
ข้อควรทราบ : ไฟล์ประกาศผลสอบนั้น จะเปิดดูได้ต่อเมื่อใส่รหัสผ่านในการเข้าดูทุกครั้ง
สอบถามรหัสผ่านได้ที่ : 08 9671 5928 หรือ Email : kitmai08@gmail.com [เฉพาะนักศึกษาอภิธรรมเท่านั้น]
วิธีการดูประกาศผลสอบ : คลิกเมาส์ที่ครั้ง 1 2 3 ที่ต้องการ [ไฟล์ที่เข้าไปดูเป็นไฟล์ pdf แบบดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้]

ข้อสังเกต : เมื่อชี้เมาส์ไปที่ข้อความ สัญลักษณ์
ลูกศรของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ คลิก 1 ครั้ง
เพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏหน้าต่าง Password ให้ใส่
รหัสผ่านในช่อง Enter Password (ดูภาพประกอบ)
เมื่อกด OK แล้วจะสามารถดูข้อมูลได้ และสามารถ
Copy ไฟล์เก็บไว้ดูในคอมพิวเตอร์ของตนเองได้
การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
โปรดจดจำรหัสผ่านไว้ให้ดี มิฉะนั้นจะเปิดไฟล์ไม่ได้

หน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านอาจมีหน้าตาแตกต่างไปจากตัวอย่างนี้ เนื่องจาก Browser แต่ละตัวอาจแสดงแตกต่างออกไปนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน
โปรดเลือกรายการ