สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย วัดพระเชตุพน
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะการเป็นพระธรรมกถึก"ทำเนียบพระภิกษุ-สามเณรที่ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะการเป็นพระธรรมกถึก"

ข่าวประชาสัมพันธ์