สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย วัดพระเชตุพน
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะการเป็นพระธรรมกถึก"         

ข่าวประชาสัมพันธ์