สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย วัดพระเชตุพน
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะการเป็นพระธรรมกถึก" 

ข่าวประชาสัมพันธ์