สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย วัดพระเชตุพน
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะการเป็นพระธรรมกถึก" 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์