รายการโปรแกรม ไฟล์ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสัมผัส ดาวน์โหลด 207,040 KB
โปรแกรมสำหรับเปิดโปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัส ดาวน์โหลด 9,367 KB
Fonts for visit this website ดาวน์โหลด 723 KB
Fonts for type thai letter ดาวน์โหลด 432 KB
โปรแกรมวิเคราะห์หาค่าPค่าRและความเชื่อมั่นKR-20 ดาวน์โหลด 78 KB
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์หาค่าPค่าR ดาวน์โหลด 220 KB
Fonts สำหรับพิมพ์บาลี ดาวน์โหลด 389 KB
ปฏิทินการศึกษานักธรรม-บาลี ดาวน์โหลด 11 KB
แยกศัพท์กิริยาอาขยาตธรรมบทภาค๕-๘ ดาวน์โหลด 471 KB
ฟ้อนต์ TH Sarabun สำหรับพิมพ์ภาษาบาลี ดาวน์โหลด 432 KB
ฟ้อนต์ อักษรขอมไทย ปรับปรุงใหม่ 13 มิ.ย.55 ดาวน์โหลด 135 KB
ผังคีย์บอร์ดอักษรขอมไทย13มิถุนายน2555 ดาวน์โหลด 218 KB
ชุดทดสอบฟ้อนต์อักษรขอมไทย13มิถุนายน2555 ดาวน์โหลด 128 KB
เสียงข้อสอบ CUTEP TEST1 ดาวน์โหลด  
เสียงข้อสอบ CUTEP TEST2 ดาวน์โหลด  
เสียงข้อสอบ CUTEP TEST3 ดาวน์โหลด  
เสียงข้อสอบ CUTEP TEST4 ดาวน์โหลด  
ฟ้อนต์สำหรับชมเว็บเพื่อศึกษาภาษาบาลี 2 ฟ้อนต์ ดาวน์โหลด  
คำบอกศักราชเทศนา PDF ดาวน์โหลด 115 KB

 

 

โปรดเลือกรายการ