หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวด่วน

ข่าวใหม่

เมื่อ 1 ธันวาคม 2554, 17:05, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน  นักศึกษาทุกท่าน ทราบ     
เนื่องจากวันเสาร์นี้ วิชาของ อ.อมรชัย/อ.สุภัทรา และ ของ อ.พฤทธิ์ ของดเรียนในวันเสาร์นี้นะคะ 
สำหรับของ อ.อมรชัย/อ.สุภัทรา เริ่มเสาร์หน้าที่ 10 ธค. ค่ะ
และของ อ.พฤทธิ์ ตามเอกสารแนบนะคะ

ตารางการสอน วิชา 900 305 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา  3(3-0-6) อ.พฤทธิ์

ครั้งที่ วัน เวลา ชั่วโมง
1 17 ธันวาคม 2554 13.00 – 17.00 น. 4
2 24 ธันวาคม 2554 13.00 – 17.00 น. 4
3 7 มกราคม 2555 13.00 – 17.00 น. 4
4 21 มกราคม 2555 13.00 – 17.00 น. 4
5 11 กุมภาพันธ์ 2555 9.00 – 17.00 น. 7
6 3 มีนาคม 2555 9.00 – 17.00 น. 7
7 3 มีนาคม 2555 9.00 – 17.00 น. 7
8 3 มีนาคม 2555 9.00 – 17.00 น. 7
รวม 44

ขอบคุณค่ะ

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554, 16:03, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน นักศึกษา ทุกท่าน
เปิดเรียน วันที่ 3 ธันวาคม 2554 และให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 ธค. เลยนะคะ
สำหรับค่าลงทะเบียน
ป.เอก หน่วยกิตละ 2,500 *12 = 30,000 + ค่าบำรุง 14,000 = 44,000 บาท
ป. โท หน่วยกิตละ 2,500 *12 = 30,000 + ค่าบำรุง 7,000 = 37,000 บาท

หมายเหตุ ป.โท เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554
ป.เอกเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 วิชาของ อ.นิพนธ์ ศุขปรีด

ีเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2554, 19:53, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน นักศึกษาทุกท่านทราบ
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554
เป็นวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 ค่ะ

มารินทร์ จ่าราช

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554, 16:29, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียนนักศีกษาทราบ
เนื่องด้วยเกิดภาวะน้ำท่วมทางบัณฑิตฯมีความจำเป็นต้องหยุดทำการถึงวันที่ 14พ.ย.2554
สำหรับวันเปิดภาคเรียนยังคงกำหนดการเดิมถ้ามีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ นางสาว มารินทร์ จ่าราช
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554, 13:15, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน นักศึกษา ทุกท่า่น ทราบ
บัณฑิตฯ จะเปิดเรียนภาค 2/2554 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554
สำหรับตารางสอน และรายละเอียดต่างๆ จะส่งให้หลังวันที่ 7 พย. 54 นะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทรา่บเป็นระยะ
ขอบคุณค่ะ
แหนม ข่าวเก่า
ถึง เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาเอกทุกท่าน
วันที่ 10-11 กันยายน 2554
นักศึกษาขออนุญาตอาจารย์หยุดเรียนทั้ง 2 วัน
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ปล. อย่าลืมล่ะ ว่าหยุดเรียน เดี๋ยวจะมาเก้อกัน
เมื่อ 11 สิงหาคม 2554, 17:13, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน นักศึกษา ทุกท่าน
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จะมีพิธีไหว้ครู และทำบุญคณะ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
โดยมีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้
8.30 - 9.00 น. - นักศึกษารุ่นพี่ - รุ่นน้อง ลงทะเบียน
9.00 - 10.30 น - คณาจารย์มาพร้อมเพรียงกัน เริ่มพิธีไหว้ครู
ตัวแทนนักศึกษาทุกรุ่นมอบพานไหว้ครู พานธูปเทียน -ดอกไม้ นักศึกษามอบพวงมาลัยแด่อาจารย์
คณบดี - อาจารย์ ให้โอวาท ฯลฯ ถ่ายรูปร่วมกัน
10.30 - 12.00 - เริ่มพิธีทำบุญคณะ พิธีทางสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล
12.00 - อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารร่วมกัน
แนะนำตัว ทำความรู้จัก ตามอัธยาศัย
*** หมายเหตุ *** 1. ขอตัวแทนนักศึกษาทุกรุ่นมอบพานธูปเทียน - ดอกไม้
2. ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและตอบกลับมาด้วยนะคะว่าสามารถมาร่วมงานได้
ขอบคุณค่ะ
มารินทร์ จ่าราช
--
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
อาคาร 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร. 02-457-0068 ต่อ 329
โทรสาร. 02-868-6852
อีเมลล์: gse.siamu@gmail.comเมื่อ 11 สิงหาคม 2554, 15:33, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน  นักศึกษาทุกท่าน ทราบ
ตามที่บัณฑิตฯ ได้จัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย ช่วงวันที่ 15 -25 ตค. 2554ทางบัณฑิตฯ จะทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานของท่าน จึงขอความกรุณาท่านบอกชื่อหน่วยงานที่ท่่านสังกัดและหัวหน้าหน่วยงาน
ของท่านให้ทราบด้วย ขอบคุณค่ะ
มารินทร์  จ่าราช
*** ขอความกรุณาตอบกลับโดยด่วนนะคะ   เกรงว่าจะไม่ทัน***วันเสาร์ ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ไม่มีการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๘
เพราะเป็นช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวเก่า
ข่าวด่วนจากบัณฑิต ม.สยาม แจ้งมาทางเมลของทุกคน
เมื่อ 28 มิถุนายน 2554, 14:20, GSE Siam University <gse.siamu@gmail.com> เขียนว่า:
เรียน นักศึกษา ทราบ
1. วันเสาร์นี้ (2 ก.ค. 54) 9.00 - 12.00 น. วิชาของ อ. สุภัทรา
อาจารย์ขอเลื่อนไปเป็นช่วงเย็นได้หรือไม่ เพราะติดภาระกิจการสอน
กับ อ. วิจิตร ถ้าอย่างไร รบกวน นักศึกษาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
ดังนั้น วันเสาร์นี้ช่วงเช้างดไปนะคะ
2. สำหรับ ช่วงบ่ายเรียน วิจัยของ อ. สิริพันธุ์ ตามปกติ
มารินทร์ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
อาคาร 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร. 02-457-0068 ต่อ 329
โทรสาร. 02-868-6852
อีเมลล์: gse.siamu@gmail.com

เรื่องแจ้งจากบัณฑิต (ต่อจากด้านบน) 30 มิถุนายน 2554, 9:01 น. ตามที่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับช่วงเช้าของวันเสาร์นั้น
อ.สุภัทรา ท่านบอกว่าถ้านักศึกษา
ต้องการที่จะเข้าฟังการบรรยายของ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน
ให้นักศึกษามาเข้าฟังการบรรยายได้
โดยขอให้นักศึกษามาเข้าฟังในเวลา 8.30 น.(ตรงเวลา) ที่ ชั้น 9 ห้อง 901
***ถ้าอย่างไร ขอให้นักศึกษา ตอบกลับด้วยนะคะ คือ
1. เข้าฟังบรรยาย ศ.ดร. วิจิตร เวลา 8.30 น.
2. เรียนวิชา ของ อ. สุภัทรา ตอนเย็น 16.00 น.
ขอบคุณค่ะ
มารินทร์