หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงบรรยาย


ลำดับ รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
1. วิจารณ์งานวิจัยของฮูซีน 9 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด 45,624,331 KB
2. การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอบ PISA 2000 - 2009 ดาวน์โหลด 1,648 KB
3. PISA: Measuring student success around the world ชมวีดิโอ 12 นาที
4. ชม PISA ผ่าน YOUTUBE บรรยายไทย ของ สสวท. ชมวีดิโอ 15 นาที
5. ชม PISA ผ่าน YOUTUBE บรรยายไทย ของ สสวท. ชมวีดิโอ 15 นาที
6. Singapore: Building a strong and effective teaching force PISA ชมวีดิโอ 18 นาที
7. What students know and what they can do PISA ชมวีดิโอ 3 นาที
8. English Conversation1 ชมวีดิโอ 59:04 นาที
9. English Conversation2 ชมวีดิโอ 54:58 นาที
10. English Conversation3 ชมวีดิโอ 8:32 นาที
11. English Conversation4 ชมวีดิโอ  
12. English Conversation5 ชมวีดิโอ  
13. English Conversation6 ชมวีดิโอ  
14. English Conversation7 ชมวีดิโอ