ลำดับที่ 1

ลำดับที่ 2

ลำดับที่ 3

ลำดับที่ 4

ลำดับที่ 5

ลำดับที่ 6

ลำดับที่ 7

ลำดับที่ 8

ลำดับที่ 9

ลำดับที่ 10

ลำดับที่ 11

ลำดับที่ 12

ลำดับที่ 13

ลำดับที่ 14

ลำดับที่ 15

ลำดับที่ 16

ลำดับที่ 17

ลำดับที่ 18

ลำดับที่ 19

ลำดับที่ 20

ลำดับที่ 21

ลำดับที่ 22

ลำดับที่ 23

ลำดับที่ 24

ลำดับที่ 25

ลำดับที่ 26

ลำดับที่ 27

ลำดับที่ 28

ลำดับที่ 29

ลำดับที่ 30

ลำดับที่ 31

ลำดับที่ 32

ลำดับที่ 33

ลำดับที่ 34

ลำดับที่ 35

ลำดับที่ 36

ลำดับที่ 37

ลำดับที่ 38

ลำดับที่ 39

ลำดับที่ 40

ลำดับที่ 41

ลำดับที่ 42

ลำดับที่ 43

ลำดับที่ 44

ลำดับที่ 45

ลำดับที่ 46

ลำดับที่ 47

ลำดับที่ 48

ลำดับที่ 49

ลำดับที่ 50

ลำดับที่ 51

ลำดับที่ 52

ลำดับที่ 53

ลำดับที่ 54

ลำดับที่ 55

ลำดับที่ 56

ลำดับที่ 57

ลำดับที่ 58

ลำดับที่ 59

ลำดับที่ 60

ลำดับที่ 61

ลำดับที่ 62

ลำดับที่ 63

ลำดับที่ 64

ลำดับที่ 65

ลำดับที่ 66

ลำดับที่ 67

ลำดับที่ 68

ลำดับที่ 69

ลำดับที่ 70

ลำดับที่ 71

ลำดับที่ 72

ลำดับที่ 73

ลำดับที่ 74

ลำดับที่ 75

ลำดับที่ 76

ลำดับที่ 77

ลำดับที่ 78

ลำดับที่ 79

ลำดับที่ 80

ลำดับที่ 81

ลำดับที่ 82

ลำดับที่ 83

ลำดับที่ 84

ลำดับที่ 85

ลำดับที่ 86

ลำดับที่ 87

ลำดับที่ 88

ลำดับที่ 89

ลำดับที่ 90

ลำดับที่ 91

ลำดับที่ 92

ลำดับที่ 93

ลำดับที่ 94

ลำดับที่ 95

ลำดับที่ 96

ลำดับที่ 97

ลำดับที่ 98

ลำดับที่ 99

ลำดับที่ 100

ลำดับที่ 101
ข้อสังเกต : ท่าการรับของแต่ละคนแลดูไม่สง่างาม และมีท่าทางที่หลากหลายไม่มีรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ : ท่าที่เหมาะสม และบันทึกภาพออกมาดูสวยงาม และสง่างาม คือ
คุกเข่าซ้ายที่พื้น ชันเข่าขวา กาย (หลัง) ตั้งตรง คอตรง สายตามองวัตถุที่รับ หงายมือขวารับ
(ดูลำดับ 54 ประกอบ)   แขนซ้ายแนบลำตัว วางฝ่ามือซ้ายไว้บนหน้าขาซ้าย นิ้วเหยียดตรง
ขณะรับให้นับในใจ 1-3 ก่อนลุก เพื่อให้ช่างภาพบันทึกภาพได้อย่างเหมาะสมสวยงาม
ผู้หญิงควรรวบผมและติดกิ๊บให้เรียบร้อย มิฉะนั้นผมจะบังจนมองไม่เห็นใบหน้า [1, 12, 66 ฯลฯ]
   

 

มีข้อมูลอัพเดทแล้วบางส่วน เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๕๖ ส่วนปีอื่นๆ ยังไม่ได้อัพเดทข้อมูล
พระราชเวที
กล่าวเปิดงาน
 
ดาวน์โหลดภาพรับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ ได้จากลิงค์ด้านล่าง [เรียงตามลำดับการเข้ารับ]
โปรดเลือกรายการ